Gevaren en risico's van de HPV vaccinatie


HPV and Natural Alternatives to the HPV Vaccine (naturalnews.com)
"Summary:
* Cervical cancer is rare in younger females. Older women -- not preteen and teenage girls -- are most at risk for cervical cancer.
* Cervical cancer is not as common as other types of cancer.
* The HPV vaccine contains aluminum. *)
* The FDA has already received numerous reports of serious and life-threatening adverse reactions in recipients of the HPV vaccine.
* Some girls and young women developed genital warts, vaginal lesions and HPV infection after receiving the HPV vaccine.
* The vaccine may be linked to reproductive complications, including miscarriages and menstrual irregularities.
* The vaccine's highly publicized 98-100 percent efficacy rate does not refer to its ability to prevent cervical cancer. The vaccine is only designed to prevent a limited number of 'pre-malignant' lesions that often disappear or resolve on their own.
* The vaccine has never shown that it can actually prevent cervical cancer.
* The vaccine is only designed to protect against four of the more than 100 different strains of HPV.
* The vaccine is only designed to protect against two of the more than 15 different HPV strains able to develop into cervical cancer.
* The vaccine does not directly target at least 13 strains of cancer-causing HPV, so recipients of the shot may still get cervical cancer.
* The vaccine has no efficacy in females who have already been infected with HPV strains included in the vaccine. In fact, these women may have a greater risk of developing cervical cancer.
* The vaccine might be allowing HPV strains previously considered minor to flourish and become major cancer-causing influences.
* Numerous studies show that women who make a few simple changes in their diet may be able to eliminate precursors to cervical cancer and even prevent this disease.

HPV-vaccinatie-oproep gekregen; Doe mee als proefkonijn 2011; Groot en belangrijk artikel!
Een andere kijk op de HPV-vaccinatie Video (van bovenstaande pagina) Dramatische voorbeelden (dode en gehandicapte jongeren)
Gardasil HPV Vaccine Hoax Exposed Video (van bovenstaande pagina; schandalig!)

HPV-vaccin besmet met kunstmatig HPV / Topwetenschapper Merck: kankerverwekkende virussen in vaccins
Ook: "Wanneer aluminium in het lichaam komt is het namelijk giftig en raakt het zenuwstelsel beschadigd."
"Om antwoord te krijgen op de vraag waarom pubermeisjes plotseling lijden aan velerlei aandoeningen nadat ze ingespoten zijn met HPV-vaccins begon SANE Vax, Inc de vaccins te testen in een laboratorium....SANE Vax liet op maandag in een verklaring weten dat de tests zijn uitgevoerd nadat een pubermeisje binnen 24 uur na het HPV-vaccin werd gediagnosticeerd met juveniele reumatoïde artritis (JVA)....Het rDNA dat Gardasil besmet is ‘onnatuurlijk’ rDNA van het HPV-virus zelf. Het is in een laboratorium gefabriceerd....Wanneer een segment van recombinant DNA een menselijke cel binnendringt, zijn de consequenties moeilijk te voorspellen. De cel bevat dan echter zowel menselijk DNA als genetisch gemodificeerd viraal DNA."

"Gedacht wordt dat het recombinante (op kunstmatige wijze in een laboratorium verkregen) HPV-DNA het menselijk DNA kan veranderen en op deze wijze kanker en verschillende soorten auto-immuunziekten kan veroorzaken." Bron

Oostenrijkse arts tegen HPV-vaccin: Het is gevaarlijk en ondoeltreffend. Er is geen bewijs dat het werkt. De Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit FDA weet sinds 2003 dat HPV niet wordt geassocieerd met het veroorzaken van baarmoederhalskanker.
Dr. Fiala strijdt in Oostenrijk al jaren tegen Gardasil, vooral nadat verschillende gezonde en levendige tienermeisjes in zijn land enkele dagen na het ontvangen van een HPV-vaccin kwamen te overlijden.
Bron 1 / Bron 2

hpv vaccinatie overal ter wereld stopgezet 2010

HPVdossier van Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Wetenschapper van National Cancer Intitute geeft toe dat het HPV-vaccin weinig toevoegt.

vn wil mondiaal hpv vaccinatie programma

The Great HPV Vaccine Hoax Exposed (naturalnews.com)
"HPV vaccinations may not only be medically useless; they may also be harmful to the health of the young girls receiving them.
This report reveals startling facts about the HPV vaccine that most people will find shocking:
• How it may actually increase the risk of precancerous lesions by 44.6 percent.
• The FDA has, for four years, known that HPV was not the cause of cervical cancer.
• Why mandatory HPV vaccination policies may cause great harm to young girls.
• Why HPV infections are self-limiting and pose no real danger in healthy women
• Little-known FDA documents that reveal astounding facts about Gardasil
• How Big Pharma promoted its Gardasil vaccine using disease mongering and fear mongering"

Een groep Amerikaanse moeders wil een verbod van het humaan papillomavirus (HPV)- vaccin Gardasil vanwege gezondheidsschade bij hun tienerdochters. Dit vaccin tegen baarmoederhalskanker, dat veilig zou zijn, had een negatief effect op de gezondheid van duizenden meisjes, waaronder zelfs enkele gevallen van acuut overlijden. Deze ernstige bijwerkingen varieerden van toevallen, beroerte, autoimmuun aandoeningen en chronische vermoeidheid tot haaruitval, hoofdpijn, pijn aan het hart, spierzwakte, gezichts- en gehoorverlies en verlamming. Medisch Dossier www.truthaboutgardasil.org

het rivm hpv en intieme details van uw dochter van 15

aan het licht brengen en onder ogen zien de waarheid over hpv vaccinaties

HPV special van "de hoogste tijd"

journalisten gemanipuleerd en hpv campagne van start

Bron van bovenstaande links: Linkspagina van www.vaccinvrij.nl


*) Aluminium:
"...dat aluminium nog gevaarlijker was met betrekking tot autisme dan kwik. Recent onderzoek toont onomstotelijk aan dat aluminium hydroxide leidt tot neuronenschade. Vele andere titels in appendix I handelen ook over de relatie tussen vaccinaties en neurologische ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen."
"Kwik en aluminium zijn neurotoxisch. Op twee indirecte manieren – via snelle verlaging van de zinkspiegel en verstoring van de genexpressie – kan de werking van het zenuwstelsel worden benadeeld, met gevolgen die variëren van stoornissen van het limbisch systeem in de hersenen tot en met verlammingen"
"Depleties van calcium, fosfor en vitamine D, door de als adjuvans aan de vaccins toegevoegde aluminium hydroxide. En dat bij kinderen in de groei die juist vanwege hun relatief snelle botgroei een extra behoefte hebben aan calcium, fosfor en vitamine D. Omdat vitamine D van levensbelang is voor een goed functioneren van het immuunsysteem en talrijke genfuncties, zal duidelijk zijn dat depletie door vaccinaties werkt als het ‘paard achter de wagen’. Gebrek aan fosfor kan leiden tot een verminderde kwaliteit van de myelinelaag rond zenuwvezels (axonen), waardoor de prikkeloverdracht tussen zenuwen en tussen zenuwen en spieren kan worden benadeeld"
"Kwik, aluminium en formaldehyde zijn lipofiel en stapelen zich daarom in het lichaam op en blijven dus in steeds grotere concentraties levenslang hun negatieve invloed op het functioneren uitoefenen. [...] die de relatie tussen aluminium en autisme plus ADHD in kaart bracht"
"Waartoe het onvermogen om aluminium hydroxide in voldoende mate af te breken kan leiden, wordt uitvoeriger uitgelegd in het hoofdstuk over de gaten in de celmembranen"
"Aluminium hydroxide in vaccins leidt bewezen tot verminderde membraanstabiliteit"
"Het is dus niet onlogisch om te veronderstellen dat met het toenemen van het aantal (kwik- en/of aluminium hydroxide bevattende) vaccinaties een individu ook een toenemend risico loopt op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer"
"Aluminiumzouten in vaccins in relatie tot verstoring van het immuunsysteem"
"Aluminium verdringt calcium"
"Lagere spiegels van vitamine D door aluminiumhoudende vaccin"
"Depletie van fosfor en een groter risico op celdegeneratie en ontwikkeling van kanker"
"Aluminium verhoogt risico op borstkanker"
"Aluminium hydroxide benadeelt het Cytochroom P450-ontgiftingssysteem"
" Omdat vaccinaties – met of zonder squaleen, kwik en/of aluminiumzouten – altijd leiden tot verlaging van de spiegels van vitamine D, zijn vaccinaties hoogst ongewenst voor normale spiegels van vitamine D en dus ook voor het functioneren van zeer veel lichaamsfuncties. En behalve dat vele lichaamsfuncties benadeeld kunnen worden en daarom kunnen leiden tot chronische aandoeningen, kunnen door hetzelfde mechanisme dat leidt tot verlaging van vitamine D ook nog eens verschijnselen optreden zoals plotselinge hartdood en vermindering van de prikkelgeleiding van het zenuwstelsel, waardoor verzwakking, extreme vermoeidheid, problemen met de motoriek en verlammingen kunnen voorkomen"
" Uit deze redenering volgt dat neurodegeneratieve aandoeningen zoals GBS (dat vrij snel optreedt) en multiple sclerose (MS) dat meestal een wat langzamer en chronischer verloop kent, beide kunnen worden veroorzaakt door vaccinaties die al of niet squaleen bevatten, maar wel altijd een elektro-actieve stof zoals Thimerosal, aluminium en/of Span85 (al of niet in MF59). Ook mentale retardatie en achteruitgang van cognitieve vermogens kunnen worden veroorzaakt door deze vaccinaties omdat de communicatie van hersencellen onderling – vaak progressief – wordt benadeeld"
" Aluminium hydroxide leidt tot motorische stoornissen en degeneratie van neuronen"
"Aluminium en de wereldwijde toename van dementie"
"Patent van Merck toont aan dat zware metalen zoals aluminium MS en de ziekte van Alzheimer kunnen veroorzaken"
Enz. enz.
Bron: De Verborgen Gevaren van Vaccinaties van www.verontrustemoeders.nl.[Baarmoederhalskankervaccin:]
Tv uitzending Zembla,19 oktober 2008:
Zembla benadrukte de invloed van de farmaceutische industrie op de besluitvorming op het Binnenhof. Vijf van de acht commissieleden van de Gezondheidsraad blijken een band te hebben met de leverancier van het HPV-vaccin. In deze uitzending vertelde de Utrechtse medisch biotechnoloog Prof. Dr. Huub Schellekens: ‘Marketing van farmaceutische industrie is erg sterk geworden. Het budget voor de marketing van hun product is drie keer groter dan dat er besteed is aan wetenschappelijk onderzoek.’

De medicijnenfabrikant GlaxoSmithKline heeft reclameregels overtreden bij de promotie van zijn vaccin tegen baarmoederhalskanker cervarix. (Bron). "Ook heeft het bedrijf onjuiste informatie verstrekt over de doelgroep en de werkzaamheid van het vaccin."

Opnieuw heeft een farmaceut illegale reclame gemaakt voor een vaccin tegen baarmoederhalskanker. Sanofi paaide artsen met geschenken, betaalde voor artikelen in publieksbladen en probeerde politici te beïnvloeden. Bron


HPV: Insider klapt uit de school: "Het vaccin zal de baarmoederhalskankercijfers niet beïnvloeden".
Bron

Coutinho, RIVM : "Er is een verwevenheid ontstaan tussen de wetenschap en de farmaceutische industrie. Wetenschappers die onderzoek doen naar vaccins of geneesmiddelen, werken vaak samen met de industrie." "Toch blijft de belangenverstrengeling met de industrie fnuikend voor de beeldvorming, constateert Coutinho. En met haar agressieve marketingmethodes maakt de industrie het er niet beter op. Zo heeft ze uitgebreid gelobbyd voor het vaccin tegen baarmoederhalskanker. Dat komt de geloofwaardigheid niet ten goede."
Reactie: "Alle middelen zijn kennelijk geoorloofd, als het volk niet in de pas loopt; Mensen voelen nl op hun klompen aan dat zij gemanipuleerd worden, met als gevolg dat zij elk geluid van de overheid terzijde zullen leggen en in zichzelf zullen gaan zoeken naar hoe te handelen en te beslissen."
Bron

HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker veroorzaakt ‘verschrikkelijke bijwerkingen’