Gevaren van straling (van c2000): de "asbest van de toekomst"

Artikelen over 'c2000':

Home | Aanleiding | Meting | Wat te doen?

Tip: Bekijk de stralingsnormen en -waarden
Terminologie / synoniemen:
Wifi = WLAN = draadloos netwerk (=kleine magnetron, en dat 24 uur per dag!)
DECT = draadloze huistelefoon (= straling van een GSM-mast op 20 meter, en dat 24 uur per dag (ook tijdens niet-bellen))
Filter:
Klik hieronder op een link om naar de bron te gaan.

Koude oorlog: Microgolfstraling ingezet om kanker te veroorzaken(-)

- Een gepensioneerd wetenschapper van de militaire inlichtingendienst klapt uit de school: In de koude oorlog werd microgolfstraling gebruikt om ambassadepersoneel kanker, borstkanker, leukemie te geven.
- Zijn taak was om een dossier op te bouwen dat aangeeft welke straling precies welke psychologische en fysieke schade aanbracht op een persoon. Wat blijkt:
- De enige straling die mensen belasten zijn de microgolven van de telecom-industrie [gsm/mobieltjes, DECT (draadloze telefoon), draadloos netwerk/Wifi]: Deze microgolven interfereren met water, en mensen zijn opgebouwd uit water.
- De Franse regering heeft naar hem geluisterd, en heeft Wifi verboden in elke school, om gezondheidsredenen.
- Wifi is vooral schadelijk voor jonge meisjes, het ongeboren kind en kinderen. Des te kleiner, des te schadelijker.
- "low level" microgolfstraling kan interfereren met follikels in de eierstokken: De genetische structuur kan beschadigd worden. Indien het meisje later kinderen krijgt, heeft het kind ook deze genetische schade. Dit kan niet meer hersteld worden.
- je kan psychische problemen hebben, en je hebt een verzwakt immuunsysteem. Bijv. vaker en langer verkouden, vaker en langer hoesten. Je algemene gezondheid kan afnemen
- 177 leukemie clusters bij scholen met zenders (GSM/Wifi): 2000 kinderen, 11 jaar of jonger.
- Er is geen veilige stralingsnorm voor kinderen.
- Op een school van 500 kinderen riskeren er 75 kinderen eierstokkanker of leukemie.
- De overheid zal het eerst ridiculiseren, daarna ontkennen...en de bewijslast omdraaien.
- Het is onmogelijk dat microgolfstraling het lichaam van een kind passeert zonder reactie.
- De overheid kan er niets tegen doen. Als ze dat zouden doen, geven ze toe dat er een probleem is.
- Straling: Melatonine: Je hersenen denken dat het altijd dag is, waardoor je slecht slaapt.
- Slecht slapen kan tot ADHD-achtig gedrag leiden.
- Alle ziektes die de burgers nu hebben had ik al voorspeld.
- TETRA (in NL: C2000): het is zo makkelijk om te bewijzen dat het onveilig is
- De industrie, overheid, en overheidswetenschappers zijn verantwoordelijk voor meer burgerdoden in vredestijd dan alle terroristenorganisaties ooit.
- Verstoring in scholen, agressie, zelfmoord: veroorzaakt door straling. (Lees de bron)

Gezondheidsklachten door C2000(-)

Niet alleen is het C2000 qua systeem een ramp, maar ook qua EM-velden (straling).Prof.Dr. G.J.Hyland en Dr. B.Trower hebben in het verleden al gewaarschuwd voor het TETRA systeem i.v.m. gezondheidsklachten. De vele Noodkreten, o.a. Noodkreet III, uit Tuindorp-Oostzaan in Amsterdam spreken voor zich. Ook in huis is het niet meer veilig vanwege onvrijwillige bestraling. Onlangs is er een Duits meetrapport met grafieken verschenen op lanuv.de, waarin duidelijk staat dat het TETRA/BOS (hier TETRA/C2000) systeem vele malen harder straalt dan GSM 900, GSM 1800 en UMTS tesamen. Vele politieagenten in Engeland ondervinden ernstige gezondheidsklachten door het gebruik van de portofoon evenals burgers die in de omgeving van een TETRA-mast wonen.In opdracht van BiZa komt een te houden onderzoek door dhr. D. Berghuijs voor het ACP ongeloofwaardig over.Minister Ter Horst: "Het al 1 miljard kostende digitale C2000 systeem heeft overduidelijk bewezen dat het niet voldoet in tegenstelling tot het analoge systeem, dus laat gezondheid en veiligheid van burgers voor economische (prestige) belangen prevaleren." (Lees de bron)

C2000: over 10 jaar een pandemie van hersentumoren(-)

Het nieuwe politie communicatie systeem Tetra, dat ruim 4 miljard euro gekost heeft, zal volgens een onafhankelijke wetenschapper waarschijnlijk meer burgerslachtoffers eisen dan alle terroristengroepen wereldwijd tesamen.Gerard Hyland, een expert op het gebied van straling met een lage intensiteit en lid van het International Institute of Biophysics en tevens prominent criticus van het Tetra/C2000 communicatiesysteem, stelt:''Met de uitrol van Tetra zendmasten kunnen we mogelijkerwijs een pandemie van hersentumoren verwachten over 10 jaar.''Dit soort elektromagnetische straling, zegt Hyland, beinvloedt de hersenfunktie en de hersen-bloed barriere en verzwakt het immuunsysteem. Het is bekend dat kinderen veel meer straling absorberen dan volwassenen. In The Lancet van november 2000 schreef Hyland: ''We weten dat straling de hersenritmes beinvloedt en vooral kinderen zijn gevoelig hiervoor... De sterkste effecten zijn neurlogisch en kunnen hoofdpijn, geheugenverlies en slaapproblemen veroorzaken''Toen een Tetra zendmast aangezet werd in Dursley in Gloucestershide klaagden bewoners over migraines, slapeloosheid, neusbloedingen en het wakker schrikken, tot 15x per nacht. In in school in Littlehampton, Sussex, moesten 11 kinderen naar huis gestuurd worden op de dag dat de Tetra zendmast aangezet werd. De kinderen hadden last van duizelingen en, net als de inwoners van Dursley, hevige hoofdpijnen en neusbloedingen. (Lees de bron)

Hoofdpijn en kanker bij politieagenten na invoering Tetra (vergelijkbaar met C2000)(-)

In Leicestershire, Groot-BrittanniŽ, stierf in juni 2004 een 38-jarige politie-agent aan slokdarm-kanker. Een collega van hem lijdt aan dezelfde vorm van kanker. Beide gebruikten het TETRA systeem (vergelijkbaar met het Nederlandse C2000). De kanker ontwikkelde zich in het gebied direct onder de plek waar de TETRA handset werd gedragen. De agent had aan zijn meerderen gerapporteerd dat hij ernstige hoofdpijn had sinds de invoering van het systeem. Uit Lancashire, Yorkshire en Noord-Ierland komen vergelijkbare berichten. In Nederland krijgen ca. 14 per 100.000 mensen per jaar slokdarm-kanker, in Groot-BrittanniŽ ca. 20 per 100.000, de meeste zijn tussen 50 en 70 jaar. De kans dat deze ziekte twee jonge collega's (die niet roken en niet overmatig drinken) in hetzelfde team treft, is klein. (Lees de bron)

TETRA (=C2000) eigenschappen(-)


1. TETRA has a rhythm of its own, its base station beat is 70.56Hz and its repetition frequency is 17.65Hz. Both are harmful frequencies, and are discernable not by fancy electronics, but by simple rectification of the microwave signal.
2. TETRA handsets have a sharp pulse at 17.65Hz, which is a key bio-frequency.
3. TETRA is persistent. Unlike mobile phone masts, TETRA masts are on full power 24/7. Phone masts are quieter at night, TETRA masts carry on the noisy party.
4. TETRA operates at 380MHz, which is more penetrative to buildings and tissues, than 900MHz GSM or up to 2.4GHz 3G (UMTS).
5. TETRA is an elliptically polarised signal, which is indicated in studies to be have more pronounced biological effects. (Lees de bron)

Een visie op stralingsproblematiek(-)

Wanneer er sprake is van een kankerrisico, is dat steevast het geval bij mobieltjes, nooit bij zendmasten. Daarom stel ik dat zendmasten niet kankerverwekkend zijn. Zou dat wel het geval zijn, zou nu iedereen met kanker thuis zitten.
Het is wel zo, dat elektrosmog de in het lichaam aanwezige latente ziektekiemen, evenals kankervirussen als een katalysator doet opbloeien en sneller tot ontwikkeling doet brengen.
Dat is de reden waarom er zoveel kankerclusters rond zendmasten zijn.
Het is een gevolg, niet de oorzaak, want kanker kun je van velerlei oorzaken krijgen.
Bekend is, dat mensen een DECT telefoon nog net kunnen verdragen, maar een klein beetje zendmast erbij doet de boel ontploffen.
Ik vind dat men nu maar eens moet ophouden met steeds maar weer over kanker te zeuren.
Er zijn genoeg andere symptomen, welke ook het leven tot een hel kunnen maken.
...
Typerend is, dat wanneer men in staat is deze elektrosmog velden te vermijden, veel van dergelijke gezondheidsklachten weer verdwijnen.
De zwakste delen in het lichaam beginnen tegen te sputteren.
Er zijn wat algemene kenmerken zoals chronische hoofdpijn, chronische moeheid, slapeloosheid, geheugenverlies, althans het korte-termijn geheugen, allergische reacties, etc.
De lijst staat op de website onder symptomen.
...
75 % van de bevolking heeft een nog redelijk functionerend immuunsysteem, en wordt pas *aangevallen* bij hoogfrequente stralingshoeveelheden van boven de 20-30.000 uW/m≤, hetgeen bij mobieltjes het geval is. Zendmasten meet ik meestal 200-450 uW/m≤.
25 % van de bevolking heeft een beschadigd immuunsysteem, en kan *aangevallen* worden bij stralingshoeveelheden van 200-2.000 uW/m≤.
En nu komt het, waar *wetenschappers* geen flauw benul van hebben:
Elektrosensibelen kunnen al gaan reageren met lichamelijke klachten bij minder dan 1 uW/m≤
...
Men moet zich ook realiseren, dat veel mensen helemaal niet weten wat de oorzaken van hun gesteldheid kunnen zijn. Vaak zijn het geheel andere, dan de bekende zendmast.De zendmast is wellicht de druppel, die de met andere rotzooi gevulde emmer doet overlopen, maar vaak niet de oorzaak!
...
Alhoewel daar veel over geroepen wordt, zijn deze golven [UMTS, GSM] op zich niet zo schadelijk. De kneep zit hem in de laagfrequente informatie, de pulsrate en andere zaken.
...
Hieruit blijkt, dat de sterkte van een signaal niet bepalend is voor de reactie van een elektrosensibele persoon, maar kennelijk meer de informatie welke dat signaal bevat. (Lees de bron)

Engelse politiefunctionarissen wijten gezondheidsklachten aan C2000.(-)

In Engeland werd 9 jaar geleden in het district Lancashire als eerste district door de politie het C2000 systeem ingevoerd. Nu zijn er al 176 klachten over de gezondheid door politiemensen die met de apparatuur werken. De klachten lopen uiteen van hoofdpijn en maagpijn tot duizeligheid en huidklachten. In haar begroting houdt de politie al rekening met toekomstige claims van slachtoffers en hoge politiefunctionarissen winnen juridisch advies in over het aanklagen van de dienst. (Lees de bron)

Zelfdoding onder agenten door straling?(-)

Politieagenten dragen vaak een C2000 toestel op hun lichaam. De invloed van de elektromagnetische velden van dit systeem zou onderzocht moeten worden. Veel mensen klagen over depressiviteit bij (een overdosis) straling door mobiele systemen. (Lees de bron)


Waar staan GSM/UMTS/C2000 masten?

Hier staan GSM/UMTS/C2000 masten voer je woonplaats in


vele documenten op www.stopumts.nl over c2000 (via Google)


Google: straling

Google News: straling

Google: straling+c2000

Google News: straling+c2000


3 veelgestelde vragen:
De waarde van straling blijft toch onder de norm?
De overheid zal ons toch wel beschermen?
Er is toch geen wetenschappelijk bewijs?

Tip: Bekijk de stralingsnormen en -waarden
Home | Aanleiding | Metingen | Wat te doen?