Gevaren van straling (van gsm): de "asbest van de toekomst"

Artikelen over 'gsm':

Home | Aanleiding | Meting | Wat te doen?

Tip: Bekijk de stralingsnormen en -waarden
Terminologie / synoniemen:
Wifi = WLAN = draadloos netwerk (=kleine magnetron, en dat 24 uur per dag!)
DECT = draadloze huistelefoon (= straling van een GSM-mast op 20 meter, en dat 24 uur per dag (ook tijdens niet-bellen))
Filter:
Klik hieronder op een link om naar de bron te gaan.

Onderdeel WHO: mobieltje mogelijk kankerverwekkend(-)

Op 31 mei 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen in een persbericht bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) in gaat delen in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend. Zij doet dat onder meer naar aanleiding van de onrustbarende toename van hersenkanker (in 2008 werden er wereldwijd 237.913 nieuwe gevallen geregistreerd van hersentumoren, 2/3 daarvan betrof het kwaadaardige glioom). (Lees de bron)

Risico's straling mobiele telefoons erkend door Europese leiders(-)

Mobiele telefoons en computers met draadloze internetverbindingen vormen een risico voor de volksgezondheid en moeten verboden worden op school, zo heeft een belangrijk Europees orgaan geoordeeld. (Lees de bron)

Mobieltjes zijn dodelijk; onderzoekers met de dood bedreigd(-)

Na 8 maanden research is de conclusie van de documentaire van Sophie Le Gall duidelijk; mobieltjes zijn dodelijk, waarom staat dat niet net als bij sigaretten op ieder verkocht mobieltje? Aldus Le Nouvel Observatoire over de documentaire. Ook wordt geconcludeerd dat de emissienormen zijn opgesteld om de industrie te beschermen en niet de bevolking. Onderzoekers die dodelijke effecten constateerden ontvingen doodsbedreigingen en bleven op zijn minst verstoken van vervolg onderzoeksgelden als de resultaten van de onderzoeken anders waren dan verwacht. Het conflict tussen onderzoekers en providers is enorm, wetenschappers die voor de telecomindustrie werken krijgen alle laboratoriumkosten betaald (Lees de bron)

'Kans op kanker groter door mobiel bellen'(-)

Langdurige onderzoek, onder toeziend oog van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO: mensen die langer dan tien jaar veel met hun mobieltje bellen hebben een grotere kans hebben op het krijgen van een hersentumor.Zie mobiel bellen als oorzaak van hersentumor en de bron: Daily Telegraph (Lees de bron)

Mobiele telefoons kunnen kanker veroorzaken(-)

Een nog niet gepubliceerde analyse van alle onafhankelijke onderzoeksgegevens leidt maar tot één conclusie: mobiele telefoons kunnen kanker veroorzaken. Dit nieuwe onderzoek, in combinatie met de INTERPHONE studie (een miljoenenproject dat onderzoek in 13 landen omvat) laat een ‘omslagpunt’ zien – een stralingsopbouw die vanaf een bepaalde dosis zeer schadelijk wordt. Volgens één onderzoek zou na tien jaar normaal gsm-gebruik de kans op hersenkanker met 280 procent kunnen toenemen; bedenk daarbij dat het risico al bij zeer kleine doses begint. Per honderd uur gebruik stijgt het risico met 5 procent. En dit geldt niet alleen voor mobiele telefoons maar voor alle draadloze (DECT) telefoons – en wie heeft die tegenwoordig niet in huis? (Lees de bron)

Straling: Doorlaatbare darmwand, DNA-schade, slecht slapen, geen kankerafweer(-)

Onderzoek heeft aangetoond dat door straling de calciumniveaus per cel naar beneden gaan, waardoor de darmwanden doorlaatbaar worden voor gifstoffen. Er komen meer vrije zuurstofradicalen, en daardoor ontstaat DNA-schade. Ook daalt het melatonineniveau. Verschrikkelijk belangrijk, want dat gaat de groei van kankercellen tegen. Het melatoninetekort zorgt er ook voor dat je niet goed slaapt. Je hele conditie zakt in elkaar. (Lees de bron)

Draadloos internetten kan uw gezondheid ernstig schaden(-)

Een rapport (31 augustus 2007) van de BioInitiative Working Group, waaraan twintig topwetenschappers uit zes landen hebben meegewerkt en dat gecoördineerd wordt door de universiteit van Albany, New York, komt nu met overtuigende bewijzen: gsm's, WiFi, DECT-telefoons, Bluetooth, Wimax en andere draadloze systemen zijn wel degelijk riskant. Professor Martin Blank, onderzoeker aan de gereputeerde Columbia University, zegt in het rapport: 'De straling dringt diep door in het organisme en verstoort daar biologische processen. Het DNA in sommige celtypes reageert al bij zeer lage stralingswaarden, wat een biochemische stressrespons veroorzaakt.'
De ziektebeelden zijn volgens het rapport ongeveer dezelfde als bij mensen die wonen of werken in de buurt van gsm-of UMTS-antennes: slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, tinnitus (oorsuizingen), prikkelbaarheid, verlies van geheugen en concentratievermogen, verminderd libido, depressiviteit. Slapeloosheid blijkt één van de eerste alarmsignalen te zijn: kennelijk verstoort de straling de melatoninebalans in het lichaam -melatonine is een hormoon dat je biologische klok regelt. Eerdere rapporten brachten het stijgend aantal kinderen met ADHD al in verband met de microgolfstraling.
En dat is niet alles. Nog uit het BioInitiative Report: 'Jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft substantiële bewijzen geleverd voor de stelling dat elektromagnetische straling neurotoxisch én kankerverwekkend is. De straling kan het DNA beschadigen, de immuniteit verstoren, veranderingen teweegbrengen in de hersenactiviteit en de trigger zijn voor hartziekten. We zien al schadelijke effecten bij waarden die oneindig ver onder de normen liggen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als veilig worden beschouwd.'
..."dat de straling ongezond is, met op een rij de mogelijke schadelijke effecten: verzwakt geheugen, verminderde leercapaciteit, gedragsstoornissen, hoofdpijn, slapeloosheid, enzovoort.". (Lees de bron)

50 Nederlandse medici en wetenschappers: chronische aandoeningen door straling(-)

Op 8 april 2009 presenteren 50 artsen in Nieuwspoort, Den Haag, een oproep aan verantwoordelijken in de politiek en gezondheidszorg. Vanuit hun eigen ervaringen roepen ze op maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. De ondertekenaars constateren een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken. Deze toename van gezondheids-en welzijnsproblemen treedt gelijktijdig op met de explosieve toename van stralingsbelasting in de leefomgeving.
...De ondertekenaars zijn allen Nederlandse medici, huisartsen, specialisten of medische wetenschappers.
....Symptomen die door patiënten en wetenschappers gerelateerd worden aan hoog-of laagfrequente elektromagnetische velden (EMV) zijn onder meer: hartkloppingen, concentratie-en geheugenstoornissen, hoofdpijn, moeheid, stress en slaapstoornissen. Deze kunnen soms met eenvoudige maatregelen verholpen worden, zoals het vervangen van een DECT-telefoon door een telefoon met een snoer. Sommige wetenschappers relateren elektromagnetische belasting ook aan een verhoogde kans op ziekten als Alzheimer en kanker. Bronnen van EMV zijn onder meer mobiele en DECT-telefoons, draadloze netwerken, zendinstallaties voor mobiele communicatie, hoogspanningsleidingen en elektrische huishoudelijke apparatuur.
Bekijk het bericht in RTL nieuws in week 15, 2009 (Lees de bron)

Hoogleraar TU Delft: Steeds meer aanwijzigen dat electromagnetische straling uit mobiele telefoons en andere apparaten schadelijk is voor onze gezondheid(-)

Stralingstsunamie artikel ND 22 juni 2013: "De aanwijzingen dat electromagnetische straling uit mobiele telefoons en andere apparaten schadelijk is voor onze gezondheid worden steeds duidelijker, zegt Michiel Haas, hoogleraar Civiele Techniek en Aardwetenschappen aan de TU Delft."...De belangrijkste conclusies zijn dat laagfrequente velden uit onder meer televisie, pc, modem, spaarlampen, batterijoplader, en hoogspanningsmast een risico vormen voor borstkanker. Dit bleek uit kweekproeven en dier- en borstkankercelonderzoek. (Lees de bron)

Substantiële bewijzen: elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, verandering van immuunsysteem en DNA-beschadiging(-)

Uit het 600 pagina's tellende dikke gebonden BioInitiative Report, geschreven door 14 Internationale wetenschappers, volgen hieronder enkele conclusies:
Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en verschillende soorten kanker, permanente celstress ten gevolge van een verstoorde celcommunicatie tussen de cellen onderling en vroegtijdige veroudering en wijzigingen in de hersenfuncties (geheugenverlies, vertraagd leren, tragere motoriek en andere stoornissen bij kinderen, hoofdpijn, oververmoeidheid, slaapstoornissen ....).
Deze effecten treden al op ver beneden de huidige wettelijke stralingsnormen (61 Volt per meter) voor UMTS.
Schadelijke stralingsbronnen geven cumulatieve stralingshoeveelheden: GSM-masten, UMTS-masten, GSM's, WiFi, WiMax, DECT-telefoons, draadloze toestellen, hotspots etc. (Lees de bron)

Koude oorlog: Microgolfstraling ingezet om kanker te veroorzaken(-)

- Een gepensioneerd wetenschapper van de militaire inlichtingendienst klapt uit de school: In de koude oorlog werd microgolfstraling gebruikt om ambassadepersoneel kanker, borstkanker, leukemie te geven.
- Zijn taak was om een dossier op te bouwen dat aangeeft welke straling precies welke psychologische en fysieke schade aanbracht op een persoon. Wat blijkt:
- De enige straling die mensen belasten zijn de microgolven van de telecom-industrie [gsm/mobieltjes, DECT (draadloze telefoon), draadloos netwerk/Wifi]: Deze microgolven interfereren met water, en mensen zijn opgebouwd uit water.
- De Franse regering heeft naar hem geluisterd, en heeft Wifi verboden in elke school, om gezondheidsredenen.
- Wifi is vooral schadelijk voor jonge meisjes, het ongeboren kind en kinderen. Des te kleiner, des te schadelijker.
- "low level" microgolfstraling kan interfereren met follikels in de eierstokken: De genetische structuur kan beschadigd worden. Indien het meisje later kinderen krijgt, heeft het kind ook deze genetische schade. Dit kan niet meer hersteld worden.
- je kan psychische problemen hebben, en je hebt een verzwakt immuunsysteem. Bijv. vaker en langer verkouden, vaker en langer hoesten. Je algemene gezondheid kan afnemen
- 177 leukemie clusters bij scholen met zenders (GSM/Wifi): 2000 kinderen, 11 jaar of jonger.
- Er is geen veilige stralingsnorm voor kinderen.
- Op een school van 500 kinderen riskeren er 75 kinderen eierstokkanker of leukemie.
- De overheid zal het eerst ridiculiseren, daarna ontkennen...en de bewijslast omdraaien.
- Het is onmogelijk dat microgolfstraling het lichaam van een kind passeert zonder reactie.
- De overheid kan er niets tegen doen. Als ze dat zouden doen, geven ze toe dat er een probleem is.
- Straling: Melatonine: Je hersenen denken dat het altijd dag is, waardoor je slecht slaapt.
- Slecht slapen kan tot ADHD-achtig gedrag leiden.
- Alle ziektes die de burgers nu hebben had ik al voorspeld.
- TETRA (in NL: C2000): het is zo makkelijk om te bewijzen dat het onveilig is
- De industrie, overheid, en overheidswetenschappers zijn verantwoordelijk voor meer burgerdoden in vredestijd dan alle terroristenorganisaties ooit.
- Verstoring in scholen, agressie, zelfmoord: veroorzaakt door straling. (Lees de bron)

Electromagnetische straling: verstoorde hormoonhuishouding en kanker(-)

Een wetenschappelijk artikel met 42 referenties.
Veel gezondheidsproblemen hebben verband met EM-straling, incl. kanker (vooral hersenkanker, oogkanker, oorkanker, en (kinder)leukemie, maar ook borstkanker), miskramen, geboorteafwijkingen, chronisch vermoeidheidssyndroom, hoofdpijn, chronische stress, hartproblemen, autisme, leerproblemen, Alzheimer.
Melatonine onderdrukking vindt plaats op frequenties die niet ver boven het stroomnet (50-60 Hz) liggen. Als je naast een electrische wekker slaapt, of bij veel snoeren, dan heb je genoeg EM-straling of de nachtelijke melatonine productie te onderdrukken.
"Neurotransmittors ...play a major role in moods. ... serotonine - dopamine ....emotional response..."
Blootstelling aan EM-straling verhoogt ook het adrenaline gehalte.
Zelfs korte blootstelling aan EM-straling (zoals aan een draadloze telefoon) kan pieken in hormoonwaarden veroorzaken.
Cortisol: suikermetabolisme, bloeddrukregulatie, insulineafgifte, hormoonbalans en immuunsysteemfunctioneren. (Lees de bron)

GSM-mast: concentratiestoornissen, irritatie, slaapproblemen en geen eetlust(-)

Blootstelling aan een gsm-mast blijkt grote invloed te hebben op de hersenfunctie en veroorzaakt onder meer concentratiestoornissen, irritatie, slaapproblemen en een gebrek aan eetlust. Dat staat in een nieuwe studie die gepubliceerd is door het toonaangevende tijdschrift BMJ. (Lees de bron)

Draadloos internet = magnetron(-)

De frequentie van Wi-Fi exact dezelfde is als van een magnetron, die destijds juist speciaal gekozen werd om diep in weefsel door te dringen. Wi-Fi wordt naast talloze andere klachten specifiek in verband gebracht met leukemie, kinderkanker, huidkanker, prostaatkanker, borstkanker, zelfmoord, ADHD en grauwe staar. Ook is de straling van Wi-Fi-apparatuur, zelfs bij notebooks, in tegenstelling tot wat beweerd wordt extreem hoog. Wi-Fi is verder samen met UMTS berucht om het feit dat deze straling bijzonder biologisch actief is. Dat wil zeggen dat allerlei schadelijke microben, schimmels en parasieten geactiveerd kunnen worden met Wi-Fi.
Een Wi-Fi notebook gaf op een afstand van 1,5 meter nog steeds een waarde aan van 1580 µWatt/m² en op 10 cm afstand de levensgevaarlijke waarde van 49960 µWatt/m² (vergelijk de bouwbiologische voorzorgsgrens van 10 µWatt/m²).Wanneer er met een Wi-Fi pc of laptop wordt gedownload verdriedubbelt de stralinguitstoot overigens.
BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke krankzinnig hoge doses straling Engelse schoolkinderen blootstonden tijdens het downloaden in een van WLAN- en Wi-Fi computers voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het zwaarste punt in de middenstraal van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was opgemeten. Dit shockerende feit droeg bij aan deels succesvolle protestacties van 35000 Britse onderwijzers. 9 April 2009 riep de Britse vakbond van onderwijzers opnieuw op alle Wi-Fi / WLAN onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat Britse kinderen massaal onvruchtbaar worden of slachtoffer van een kankerepidemie. (Lees de bron)

Toponderzoekers naar kanker: neem onmiddelijk voorzorgsmaatregelen voor mobiele telefonie(-)

In een dramatische oproep in het tijdschrift Journal of Occupational and Environmental Medicine roepen de wetenschappers Elizabeth Cardis (namens IARC en de WHO projectleider bij het Interphone onderzoek) en Siegal Sadetzki (projektleider van de Israëlische subgroep bij het Interphone onderzoek) op tot onmiddellijke voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefonie. Beide wetenschappers doen toponderzoek naar de oorzaken van kanker. (Lees de bron)

Mobiele telefoons en kanker, een simpel verband...(-)

"Ik hield mijn mobieltje altijd op de plek waar de tumor kwam te zitten".
"Het is gewoon ondubbelzinnig categorisch dat deze dingen kanker veroorzaken."
"En meer gevaarlijk voor kinderen, omdat hun schedels een stuk dunner zijn. Je kunt in ieder geval geen sigaretten kopen tot je achttiende, maar een vijf jarige kan een mobieltje kopen."
"Tiffany Frantz kreeg borstkanker toen ze pas 21 jaar was, precies daar waar ze als kind haar mobieltje droeg."
"Verzekeraars zijn gestopt met het dekken van mobiele telefoon fabrikanten voor de volksgezondheid. Verzekeringsmaatschappijen noemen mobieltjes de volgende dodelijke catastrofe na asbest en sigaretten. "
"Ondertussen doen onafhankelijke wetenschappers overweldigende ontdekkingen van de meest ernstige problemen, van DNA schade tot een verlaging van driemaal het aantal spermacellen, 290 % meer hersentumoren, autisme en geboorte afwijkingen. "
"Frankrijk brengt bekabeld internet weer terug in de scholen in plaats van Wi-Fi. Landen van Duitsland tot Israel en Finland doen moeite om de verkoop te stoppen van mobieltjes aan kinderen. " (Lees de bron)

Ervaren medicus: hoogfrequente straling (o.a. GSM, Wifi) is schadelijk voor de gezondheid. "Zou jij je hoofd in een magnetron stoppen?"(-)

Na dertig jaar ervaring met interne geneeskunde komt de medicus Gerard Goldberg tot de conclusie dat hoogfrequente straling, zoals toegepast bij mobiele telefoons, draadloze netwerken, radio/televisie en magnetrons, schadelijk is voor de gezondheid.Goldberg voorziet een crisis in de gezondheidszorg als gevolg van de toenemende dichtheid van de elektromagnetische velden om ons heen. (Lees de bron)

DECT huistelefoon mogelijk oorzaak hartkloppingen, chronische vermoeidheid, futloosheid of nog erger, kanker(-)

Veel mensen zitten ziek thuis of hebben last van hartkloppingen, chronische vermoeidheid, futloosheid of nog erger, kanker, en wéten niet eens dat hun draadloze DECT huistelefoon (welke net zo zwaar zendt als een GSM zendmast op 20 meter afstand) of de zendmast om de hoek hiervan de mogelijke oorzaak is. (Lees de bron)

Franse autoriteiten: GSM en draadloos netwerk verboden wegens reële gezondheidsbedreiging voor kinderen(-)

De Franse autoriteiten gaan veel verder. Zij stellen dat mobiele telefonie en draadloze netwerken een reële bedreiging vormen voor de gezondheid van kinderen. Om die reden mogen op basisscholen in Frankrijk kinderen jonger dan vijftien jaar geen mobiele telefoon hebben. (Lees de bron)

Dubbelblinde studie: zeer significante relatie tussen zendmast en ziektes.(-)

Op verzoek van de Gemeente Selbitz (ten zuiden van Jena) werd door Dr. Horst Eger (bekend van de Naila-studie) in samenwerking met de 7 plaatselijke artsen in 2009 een dubbelblinde studie uitgevoerd naar de eventuele invloed van een zendmast voor mobiele telefonie op de gezondheid van omwonenden. [...]Er bleek een statistisch zeer significante relatie te bestaan tussen de afstand tot de zender en symptomen als slaapproblemen, depressies, infecties, huidproblemen, hartproblemen en gewrichtsklachten. (Lees de bron)

Neurowetenschapper: Meer tumors bij veel gebruik van GSM(-)

Neurowetenschapper: "steeds meer tumors bij jonge, relatief gezonde zakenmensen die hun mobieltjes veel gebruiken. De telecomindustrie brengt de onderzoeken in diskrediet die aantonen dat er een risico zit aan mobieltjes." Een handvol collega's zijn al gestorven aan hersenkanker. (Lees de bron)

Verband straling en leukemie, hersentumor aan de kant waar het mobieltje gehouden wordt.(-)

Terwijl er al jaren bewijs is voor een verband tussen straling en leukemie, zijn de stralingsnormen niet streng genoeg om kanker te voorkomen.Recente studies tonen aan dat hersentumoren steeds vaker ontstaan aan de kant waar de telefoon gehouden wordt. (Lees de bron)

Dagelijks 17 minuten gsm'en al genoeg voor kanker(-)

Wie dagelijks minstens 17 minuten met zijn gsm belt, heeft volgens een nieuw onderzoek van de universiteit van Tel Aviv al meteen meer kans om kanker te krijgen. Voor het onderzoek werd het speeksel van mensen die 30 tot 40 uur per maand gsm'en vergeleken met zij die nooit gsm'en. De mensen die vaak hun gsm gebruikten bleken bepaalde stoffen in hun speeksel te hebben zitten die vaak in verband worden gebracht met tumoren. (Lees de bron)

Zorgverzekeraars: “GSM tijdens zwangerschap leidt later tot slecht gedrag kinderen”(-)

Zwangere vrouwen die regelmatig hun gsm gebruiken, verhogen het risico dat hun kind zich later slecht gedraagt, dat blijkt uit recent onderzoek. (Lees de bron)

Mobiel bellen tijdens zwangerschap schadelijk voor het kind(-)

Gebruikt een zwangere vrouw een mobiele telefoon, dan is de kans groter dat ze een kind met gedragsproblemen krijgt. Dat risico wordt nog groter als het kind vervolgens zelf al jong een mobiele telefoon gaat gebruiken.Kinderen die blootgesteld zijn geweest aan mobiele telefoons terwijl ze nog in de baarmoeder waren, en die er ook zelf een gebruikt hebben in hun vroege jeugd, hebben 50 procent meer kans om een gedragsprobleem te krijgen. De grootste schade ontstaat doordat de aanstaande moeder een mobiele telefoon gebruikt voordat het kind geboren is, zeggen de onderzoekers: dat verhoogt het risico met 40 procent. (Lees de bron)

Geneeskundige dienst: gebruik geen draadloze netwerken en draadloze telefonie(-)

In het Oostenrijkse Salzburg adviseert de geneeskundige dienst aan scholen om 'geen draadloze netwerken en draadloze telefonie' te gebruiken en in het Canadese Ontario doekte Lakehead University het wlan op vanwege 'zwaarwegende aanwijzingen dat er gedragsmatige en fysiologische invloed' op de studenten was.
...
"een Lets onderzoek naar een kleine duizend kinderen toonde aan dat motorische stoornissen en geheugen-en gedragsproblemen significant vaker optraden bij degenen die in de buurt van een radiozender woonden' (Lees de bron)

Twintigtal Amerikaanse wetenschappers: gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden.(-)

Een twintigtal Amerikaanse wetenschappers heeft in een rapport gewezen op de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden en hekelt de ongebreidelde groei van draadloze technologieën (gsm, gsm-masten en wifi). Dat schrijft Le Soir woensdag.'De onbeperkte ontwikkeling van draadloze technologieën houdt waarschijnlijk een risico in en zal moeilijk te verhinderen zijn als de maatschappij niet snel beslissingen neemt omtrent nieuwe blootstellingslimieten', aldus het rapport 'Bio Initiative'. Het document wijst op het toegenomen risico op leukemie bij kinderen, kanker in de hersenen, Alzheimer of slaapproblemen.De experts klagen de 'elektromagnetische vervuiling' aan, die zou 'de meest alomtegenwoordige blootstelling zijn waarmee mensen in westerse landen te maken hebben.' (Lees de bron)

gsm-, antenne- en wifistraling: sterftecijfer dubbel zo hoog(-)

Dirk Adang gebruikte voor zijn onderzoek aan de Katholieke Universiteit van Leuven 124 laboratoriumratten. De drie groepen dieren die tijdens het onderzoek werden blootgesteld aan gsm-, antenne- en wifistraling blijken een dubbel zo hoog sterftecijfer te hebben dan de niet blootgestelde groep.Adang pleegde op zeventien aan straling blootgestelde ratten autopsie. Daarvan bleken er zestien te zijn gestorven aan een tumor. Het onderzoek is van belang voor de mens omdat ons genetisch erfgoed voor 90 procent overeenkomt met dat van de rat. (Lees de bron)

Verband tussen GSM-gebruik en aantal Alzheimer-patiënten(-)

Professor Victor Moshalkov van de KU Leuven: "Zich baserend op een reeks internationale studies is de professor ervan overtuigd dat elektromagnetische stralingen kunnen leiden tot geheugenverlies, oververmoeidheid, slaapstoornissen en dat er een verband is tussen het toenemend gsm-gebruik en het toenemend aantal Alzheimer-patiënten." (Lees de bron)

Te veel chronisch zieke mensen in de buurt van gsm-masten(-)

'Wij zien de laatste jaren te veel chronisch zieke mensen in de buurt van gsm-masten,' zegt Cornelia Waldmann, een Duitse arts die zeer actief is binnen de Europese artsenbeweging.' Er zijn echte clusters van ziekten in die buurten. Het verband met de straling is voor ons duidelijk. 'We zullen de gevaren pas inzien als het voor veel mensen al te laat is' (Lees de bron)

The classroom 'cancer risk' of wi-fi internet(-)

[Wi-fi in a class-room] They found that the maximum signal strength was three times higher than that of a typical mobile phone mast.
Scientists believe children may be more vulnerable to radio-frequency radiation emissions than adults because their skulls are still growing and are thinner. (Lees de bron)

Dr. Ineke C.W.M. Kienhorst (klinisch psycholoog/ psychotherapeut): geschokt door houding van Gezondheidsraad en overheid.(-)

"Desoriëntatie neemt toe: bijv. ’s avonds, komend van een vergadering in mijn eigen dorp (die voor mij in het tuinhuisje is gehouden) weet ik desondanks de weg niet meer naar huis. Neem de verkeerde afslag en beland in een dorp verderop. Uiteindelijk rijd ik een sloot in. ""In maart 2006 was ik zo ziek, dat we een huisje op het platteland hebben gehuurd. We hebben vervolgens twee jaar in drie huisjes gewoond. Bij de eerste twee huisjes, waar we een half jaar zijn geweest, was er geen telefoon en t.v.., m.a.w. geen communicatie meer met de buitenwereld (gsm kon ik zélf niet meer gebruiken). Ik kon niet meer bij mensen in huis zijn (vanwege allerlei systemen in hun huis: dimmers, wifi, trafo’s, spaarlampen etc.,) geen boodschappen meer in het dorp doen. Ik kon zelfs niet meer bij mijn eigen huisarts komen, omdat zij inmiddels in een gebouw was gevestigd, waar allerlei moderne elektronische zaken waren aangebracht."Extreem electrogevoelig geworden na verblijf in de omgeving van zendmasten voor mobiele telefonie. Na lezing van dit schokkend relaas, over omstandigheden waaronder veel slachtoffers lijden die zich daardoor zelfs niet meer kunnen verweren, moeten medewerkers van Antennebureau, Kennisplatform en Gezondheidsraad toch bij zichzelf te rade gaan welke ethische normen zij nog kunnen overschrijden bij voortzetting van hun ''niets aan de hand'' propaganda. (Lees de bron)

Er is al aangetoond dat deze stralingen de kans op hersentumoren, Parkinson en Alzheimer vergroot(-)

Als Parkinsonpatiënt volg ik de hele hetze rondom electromagnetische straling. En er is al aangetoond dat deze stralingen de kans op hersentumoren, Parkinson en Alzheimer vergroot. De groep jonge mensen die lijden aan Parkinson is de laatste 10 jaar enorm toegenomen. Maar de stralingen wegdenken is onmogelijk. Wat we wel kunnen doen is onze kinderen (voor wie de GSM vastgegroeid is aan hun hand) leren verantwoord om te gaan met hun mobieltje. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. (Lees de bron)

Klachten van draadloze telefoons(-)

Veel van de symptomen die samengingen met de conventionele mobiele techniek, kunnen dus ook ontstaan bij draadloze telefoons: duizeligheid, pijn, moeite met concentreren, geheugenverlies, vermoeidheid en branderig aanvoelende plekken in het gezicht. (Lees de bron)

Enquete: astmatische symptomen, hoofdpijn en concentratieproblemen door bellen(-)

Regelmatige bellers met draadloze telefoons noemden vaker een slechte gezondheid dan de minder frequente bellers. Regelmatige bellers scoorden significant hoger bij de astmatische symptomen, hoofdpijn en concentratieproblemen. Bij het gebruik van de DECT trad een significant hoger aantal hoofdpijn en astmatische problemen op. (Lees de bron)

Australi‰: Hersenchirurg legt wederom verband tussen hersentumor en veelvuldig mobiel bellen.(-)

Op de Australische TV een dramatische oproep van de 27 jarige Anna Tarent die haar agressieve hersentumor toeschrijft aan haar jarenlang intensief belgedrag met een mobiele telefoon. Zij wordt in haar mening gesteund door de bekende hersenchirurg Charley Teo die al eerder waarschuwde voor overmatig gebruik van mobiele telefonie. Anna wil met haar oproep anderen bereiken om te waarschuwen tegen de gevaren van mobieltjes (Lees de bron)

Telecomindustrie ontslaat onderzoeker na ongewenst onderzoeksresultaat(-)

Pagina 4: De gerespecteerde medisch professor Dr Carlo, schrijver van het boek "Cell phones, invisible hazards in the wireless age", werd ingehuurd door de CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) als hoofd onderzoekswetenschapper om een 28-miljoen dollar, 5 jarig onderzoek te leiden dat de mogelijke schade onderzoekt van mobieltjes. Toen hij zijn bevindingen presenteerde, werd hij onmiddelijk ontslagen, en de onderzoeksgegevens vernietigd. (Lees de bron)

Rode bloedcellen gaan kapot door mobiel te bellen (ongebruikelijk, onnatuurlijk, chemisch proces)(-)

De link leidt naar het filmpje (Lees de bron)

Dierenarts onderzoekt verband UMTS mast en slechter functioneren van een melkveehouderij(-)

... dat in Duitsland een dierenarts onderzoek doet naar een slechter functioneren van een melkveehouderij (koeien onrustig, minder melk geven, etc. bij een gelijk blijven van de verzorging ) als enige oorzaak kan aangeven de plaatsing van een UMTS mast en vervolgens krijgt hij eenspreekverbod opgelegd. Wat zeer goed duidelijk wordt is dat het gebruik van DECT telefoon en Wi-Lan systemen in huis en op het werk minstens even problematisch is als de UMTS masten. (Lees de bron)

TNO: statistisch significante relatie bestaat tussen welbevinden en UMTS-straling(-)

Een nieuw onderzoek naar het effect van elektromagnetische velden (EM velden) van antennes voor mobiele telecommunicatie op mensen toont aan dat er eenstatistisch significante relatie bestaat tussen het ervaren welbevinden (b.v. duizeligheid, tintelingen en concentratievermogen etc.) van mensen en de EM velden die lijken op die van UMTS antennes. (Lees de bron)

Dramatische toename van chronische aandoeningen door mobieltjes en dect.(-)

Studie: mobiel bellen heeft invloed op het menselijk lichaam(-)

Wederom is uit een studie gebleken dat mobiel bellen wel degelijk invloed heeft op het menselijk lichaam. (Lees de bron)

Mobieltje geeft bij kinderen vijfvoudige verhoging van het risico op hersentumoren.(-)

Opnieuw is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van mobiel bellen in combinatie met jonge kinderen. Hieruit komt naar voren, dat deze groep tot 5 x meer kans heeft op hersentumoren dan kinderen die niet mobiel bellen. Dit stond zondag 21 september 2008 in de Britse kwaliteitskrant The Independen. Zij publiceerde vandaag een uitgebreid artikel over het alarmerende onderzoek van Prof. Hardell met betrekking tot het gebruik van de mobiele telefonie door kinderen en teenagers. (Lees de bron)

Feiten(-)

30% van de jongeren onder de 18 jaar heeft slaapstoornissen.
25% van onze jonge vrouwen onder de 25 jaar kan moeilijk of niet functioneren in de maatschappij omdat zij allerlei vage klachten hebben. (Oververmoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, slapeloosheid, depressie enz.)
Het aantal dementiegevallen neemt schrikbarende gevolgen aan.
Het aantal burn-out gevallen bij basisschool leerlingen neemt ernstige vormen aan.
40% van de bevolking heeft regelmatig hoofdpijn. Van de helft van deze gevallen is de oorzaak onbekend.
Gebruik antidepressiva is in 2007 met 60% gestegen.
Gevallen van hersenkanker is in 2007 met 200% toegenomen.
Aantal overige kankeraandoeningen neemt explosief toe; ook bij kinderen.(zie Bijlage, Vlaamse Kinderartsen)
De laatste paar jaren zijn veel nieuwe boomziektes ontstaan.(zie bijlage Gigaherz conferentie)
Bomen laten aan de kant van de antennes eerder het blad vallen.
Straling straalt gaten in aluminiumpapier.
Meerdere rupsen soorten worden super vruchtbaar in de buurt van straling.
Afgelopen winter is 25% van onze bijenpopulatie verdwenen. De bij staat aan de basis van onze voedselketen; afwezigheid van bijen zal lijden tot voedselschaarste en hongersnood.. (in meerder onderzoeken is aangetoond dat de bij niet tegen straling kan)
José Delgado die onderzoek heeft gedaan naar de toepasbaarheid van elektromagnetische frequenties voor het ontwikkelen van oorlogswapens. Tijdens zijn onderzoek bleek dat bij specifieke frequenties hij niet alleen apen op afstand lichamelijk kon besturen, echter ook bepaalde emoties kon opwekken. Na de proeven concludeerde Delgado "the animals looked like electronic toys".
Allen Frey heeft al in 1960 bewezen dat elektromagnetische golven de hersen/bloedbaan doorlaatbaar maken.
Masaru Emoto (o.a. van het boek De boodschap van Water) laat de invloed van straling (o.a. mobieltjes) op water zien. Te bedenken dat de mens voor 70% uit water bestaat!
Franse wetenschappers hebben een ei tussen twee mobieltjes gehouden die naar elkaar belden. Na één uur was het eiwit gestold, dat noemen we ook wel zachtgekookt.
R.O. Becker, M.D. is onderzoekspionier in regeneratie en heling en heeft het boek "The body electric, electromagnetism and the foundation of life" geschreven. Hij concludeert na 30 jaar onderzoek: "Elektrische en elektromagnetische frequenties sturen het biologische systeem van de mens en zijn informerende golven voor heling". De huidige laagfrequente en hoogfrequente elektromagnetische velden veroorzaken een ernstige verstoring van dit informerende en helende proces. (Lees de bron)

10 x onderzoek in December 2008 waarschuwen voor gevaren/invloeden straling(-)

-gevoeligheid van kinderen en jonge dieren, lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19108901?dopt=Abstract
-Genetische schade en blootstelling aan RF EMvelden,lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19073278?dopt=Abstract
-Effecten van mobiele telefoon in standbystand en zaadbalfuncties bij konijnen, lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19076254?dopt=Abstract
-Genen en de kans op leukemie in de nabijheid van ELF velden (Hoogspanningslijnen), lees: http://www.powerwatch.org.uk/news/20081216_cancer_mechanism.asp
-Geheugen verslechterd na langdurige GSM bestraling bij ratten, lees: http://lib.bioinfo.pl/pmid:18044737
-Vertekening van statistische gegevens (bias) bij onderzoek naar mobiele telefonie, lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19064187?dopt=Abstract
-Electrohypersensitivity in the Netherlands: ''A survey'', lees: http://www.stichtingehs.nl/images/stories/EHS/supplement_8.pdf
-Verontrustende studie GSM Straling België, lees: http://www.zibb.nl/10231843/Nieuws/Nieuwsbericht/Verontrustende-studie-gsm-straling.htm (Lees de bron)

De straling van mobiele telefoons is een dreiging voor de voedselvoorziening(-)

De straling van mobiele telefoons is een dreiging voor de voedselvoorziening, concluderen Indiase onderzoekers. Ze constateren een funeste uitwerking van de straling op de kieming van peulvruchten.
...
De onderzoekers zien in de straling een oorzaak voor de verslechterde groei van gewassen in Noord-India. Andere Indiase onderzoekers constateerden een negatief effect van mobieltjes op bevruchte kippeneieren, bijen en mussen. (Lees de bron)

Kans op kanker groter door mobiel bellen(-)

Mogelijk is er een verband tussen langdurig gebruik van mobiele telefoons en sommige vormen van kanker. Het AD bericht dat dit zou blijken uit een later dit jaar te publiceren onderzoek.Zo zouden mensen die langer dan tien jaar veel met hun mobieltje bellen een grotere kans hebben op het krijgen van een hersentumor. (Lees de bron)

TETRA (=C2000) eigenschappen(-)


1. TETRA has a rhythm of its own, its base station beat is 70.56Hz and its repetition frequency is 17.65Hz. Both are harmful frequencies, and are discernable not by fancy electronics, but by simple rectification of the microwave signal.
2. TETRA handsets have a sharp pulse at 17.65Hz, which is a key bio-frequency.
3. TETRA is persistent. Unlike mobile phone masts, TETRA masts are on full power 24/7. Phone masts are quieter at night, TETRA masts carry on the noisy party.
4. TETRA operates at 380MHz, which is more penetrative to buildings and tissues, than 900MHz GSM or up to 2.4GHz 3G (UMTS).
5. TETRA is an elliptically polarised signal, which is indicated in studies to be have more pronounced biological effects. (Lees de bron)

Een visie op stralingsproblematiek(-)

Wanneer er sprake is van een kankerrisico, is dat steevast het geval bij mobieltjes, nooit bij zendmasten. Daarom stel ik dat zendmasten niet kankerverwekkend zijn. Zou dat wel het geval zijn, zou nu iedereen met kanker thuis zitten.
Het is wel zo, dat elektrosmog de in het lichaam aanwezige latente ziektekiemen, evenals kankervirussen als een katalysator doet opbloeien en sneller tot ontwikkeling doet brengen.
Dat is de reden waarom er zoveel kankerclusters rond zendmasten zijn.
Het is een gevolg, niet de oorzaak, want kanker kun je van velerlei oorzaken krijgen.
Bekend is, dat mensen een DECT telefoon nog net kunnen verdragen, maar een klein beetje zendmast erbij doet de boel ontploffen.
Ik vind dat men nu maar eens moet ophouden met steeds maar weer over kanker te zeuren.
Er zijn genoeg andere symptomen, welke ook het leven tot een hel kunnen maken.
...
Typerend is, dat wanneer men in staat is deze elektrosmog velden te vermijden, veel van dergelijke gezondheidsklachten weer verdwijnen.
De zwakste delen in het lichaam beginnen tegen te sputteren.
Er zijn wat algemene kenmerken zoals chronische hoofdpijn, chronische moeheid, slapeloosheid, geheugenverlies, althans het korte-termijn geheugen, allergische reacties, etc.
De lijst staat op de website onder symptomen.
...
75 % van de bevolking heeft een nog redelijk functionerend immuunsysteem, en wordt pas *aangevallen* bij hoogfrequente stralingshoeveelheden van boven de 20-30.000 uW/m², hetgeen bij mobieltjes het geval is. Zendmasten meet ik meestal 200-450 uW/m².
25 % van de bevolking heeft een beschadigd immuunsysteem, en kan *aangevallen* worden bij stralingshoeveelheden van 200-2.000 uW/m².
En nu komt het, waar *wetenschappers* geen flauw benul van hebben:
Elektrosensibelen kunnen al gaan reageren met lichamelijke klachten bij minder dan 1 uW/m²
...
Men moet zich ook realiseren, dat veel mensen helemaal niet weten wat de oorzaken van hun gesteldheid kunnen zijn. Vaak zijn het geheel andere, dan de bekende zendmast.De zendmast is wellicht de druppel, die de met andere rotzooi gevulde emmer doet overlopen, maar vaak niet de oorzaak!
...
Alhoewel daar veel over geroepen wordt, zijn deze golven [UMTS, GSM] op zich niet zo schadelijk. De kneep zit hem in de laagfrequente informatie, de pulsrate en andere zaken.
...
Hieruit blijkt, dat de sterkte van een signaal niet bepalend is voor de reactie van een elektrosensibele persoon, maar kennelijk meer de informatie welke dat signaal bevat. (Lees de bron)

Clusters van kanker(-)

De informele lobbygroep Mast Sanity in Engeland heeft meer dan achttien plekken gevonden waar vlak bij zendmasten voor mobiele telefonie het aantal gezondheidsklachten veel hoger ligt dan elders. De overheid zegt steeds dat het puur toeval is, maar het blijkt dat de toename overal is begonnen nadat de masten waren opgezet.
- Vijf mensen in één straat in South Woodford in Essex kregen kanker nadat er zestien antennes voor mobiele telefonie waren geplaatst op een flatgebouw op 30 meter afstand.
- Zes mensen in één straat in Thorpe St Andrew in Norfolk kregen kanker nadat er een 40 meter hoge zendmast was geplaatst op enkele honderden meters afstand.
- Na plaatsing van een 5 meter hoge mast in Shooters Hill in Meir Heath stierven er van de 180 mensen die op minder dan 250 meter afstand woonden, maar liefst drie aan hersenbloedingen en kreeg er één kind epilepsie. Dit alles binnen een paar jaar na de plaatsing.
- Twee vrouwen in Tolworth in Surrey, die beiden tussen twee basisstations voor mobiele telefonie woonden, stierven aan een hersenbloeding.
- Een woningbouwproject vlak bij een groep zendmasten in Cookridge in Leeds heeft de hoogste incidentie van kanker van de streek.
- In Crediton in Devon bleek de straling uit een mobiele zendmast door de muren van woningen heen te gaan. In een van de slaapkamers van een huis werd een straling gemeten van 4 V/m, veel lager dan de wettelijk gestelde grens in Engeland. Een driejarig meisje dat haar leven lang met die straling geleefd had, kreeg lymfoblastische leukemie. In diezelfde streek zijn er twee andere gevallen van leukemie geweest en vier gevallen van kanker.
- Van de vijftig mensen die woonden binnen een straal van 500 meter van een basisstation in Wishaw in Warwickshire, kregen er 34 medische klachten: slapeloosheid, huidirritatie, lage bloedceltellingen en in zeven gevallen kanker. Vervolgens hebben de bewoners de mast neergehaald.
- Gainsborough in Lincolnshire heeft tien gevallen van kanker gemeld onder alle bewoners binnen 100 meter van een basisstation.
- In Saintfield in Noord-Ierland kregen twaalf kinderen leukemie en zeven volwassenen kanker. Allemaal woonden ze dichter dan 700 meter bij een basisstation.
- Vlak bij Dunganon in Noord-Ierland staan vijf huizen onder een mast op de Cranlome Hill. Van de mensen die daar woonden kregen er zes kanker, waarvan er drie doodgingen. Ook hier hebben de bewoners vervolgens de mast neergehaald. Er bleken 35 antennes op te zitten.
- In Parijs heeft het mobiele telefoniebedrijf Orange zelf een mast ontmanteld nadat er acht schoolkinderen kanker hadden gekregen. Het bedrijf had de antennes op het dak van de school gezet.
- In Valladolid in Spanje kregen vier kleine kinderen de diagnose kanker op een school met 450 kinderen: zeven maal de nationale incidentie. Dit vond plaats nadat op 50 meter afstand van de school een mobiele zendmast was geplaatst. De plaatselijke arts Luis Martin zei dat er in dat gebied 'in geen 32 jaar een geval van kanker bij een kind was geweest'. (Lees de bron)

Een overzicht van clusters van kanker en andere ernstige ziekten die werden vastgesteld in de buurt van antennes voor mobiele telefonie(-)

- Weer een kankercluster in Groot-Brittanië rond een antennesite die in 1995 opgericht werd. Binnen de zeven jaar na de plaatsing stierven 14 mensen aan kanker en 20 anderen ontwikkelden tumoren. Het gemeten stralingsniveau rond de antennesite ligt meer dan 5.000 keer lager dan de officiële 'veiligheids'normen van het ICNIRP.
- 53 overlijdens ten gevolge van kanker rond een antenne-site. De explosie in het aantal kankergevallen kwam er na de toename van het aantal antennes, doordat er meer telecomoperatoren actief werden
- Veel gevallen van kanker, leukemie, lymfeklierkanker, hersenbloedingen, Alzheimer, hersentumor, etc. en een hele resem aan gezondheidsklachten.
- In een school in Northhampton (UK) wordt hersenkanker vastgesteld bij vier kinderen. Nog een vijfde is er al aan overleden. Dit meldt de Britse krant The Sun. Prof. Mc Kinney van de Universiteit van Leeds spreekt van "een ongewone cluster". Beide scholen zijn omgeven door gsm-zendantennes. (Lees de bron)

Mobiele telefoons extra slecht voor kinderen(-)

... Daardoor kunnen kinderen op korte termijn verschillende problemen krijgen, zoals leerproblemen, slaapstoornis en geheugenverlies.Lange termijn: Daartoe kunnen hersentumoren, depressie en de ziekte van Alzheimer behoren, soms al op de leeftijd van 25 jaar, zo vrezen zij. (Lees de bron)

Bewezen DNA-schade door mobiele telefonie(-)

Jarenlang hebben de overheden wereldwijd ontkend dat de kleine hoeveelheid straling die mobiele telefoons uitzenden schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Maar uit zorgwekkende nieuwe gegevens vanuit verschillende hoeken blijkt nu dat straling uit mobieltjes permanente schade aan het DNA van cellen toebrengt, zelfs bij wie zijn mobiele telefoon maar weinig gebruikt. Sinds we in januari in Medisch Dossier rapporteerden over de gevaren van draadloze apparaten en mobiele telefoons (jrg 9, nr 1) zijn de zaken nog precairder geworden. Eindelijk moeten nu ook de officiële wetenschappelijke overheidsadviesorganen toegeven dat er mogelijk schade ontstaat door deze draadloze technologieën. (Lees de bron)

Pers expliciet over verhoogd risico op hersentumoren bij veel bellende kinderen.(-)

De Britse pers bericht zonder enige terughoudendheid over een vijfvoudig verhoogd risico op hersentumoren bij kinderen die veel mobiel bellen (Lees de bron)

Zoek hier de straling van jouw gsm op(-)

Onderzoek heeft ook onomstotelijk bewezen dat het gebruik van een gsm de aanmaak van stress-proteïnen in ons lichaam verhoogt. "En je mag ervan uitgaan dat er nog meer lichamelijke effecten gevonden zullen worden." Zoek hier de straling van jouw gsm op. (Lees de bron)

20 wetenschappers: 10 aanbevelingen voor gsm-gebruikers(-)

Twintig gerenommeerde wetenschappers hebben 10 aanbevelingen geformuleerd voor gsm-gebruikers. [...] "Vergelijk het met asbest of sigaretten", zegt initiatiefnemer David Servan-Schreiber, een Franse psychiater verbonden aan de universiteit van Pittsburgh. "Vijftig jaar geleden wisten we ook nog niet hoe schadelijk die waren voor onze gezondheid. Maar als we toen een beetje voorzichtiger waren geweest, waren veel mensen niet aan kanker gestorven." (Lees de bron)

Nieuw rapport: GSM verhoogt risico op hersentumoren.(-)

Een nieuw rapport concludeert duidelijk dat gsm’s het risico op hersentumoren verhogen. Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen de Britse organisatie Powerwatch en verschillende andere werkgroepen actief rond elektromagnetische straling. Tientallen wetenschappers uit 14 verschillende landen ondersteunen de conclusies.Het rapport neemt de beruchte Interphone-studie op de korrel, een grootschalig onderzoek dat duidelijkheid moest scheppen over de risico’s van gsm’en. De resultaten waren echter allesbehalve duidelijk en tussen de betrokken onderzoekers ontstond onenigheid over de interpretatie ervan.De auteurs van het nieuwe rapport ‘Cellphones Cause Brain Tumors’ analyseerden de Interphone-studie en ontdekten verschillende problemen in het ontwerp ervan. Meerbepaald ontdekten ze 11 methodologische gebreken die hebben geleid tot een significante onderschatting van het risico op hersentumoren. (Lees de bron)

Hersenchirurg waarschuwt voor straling gsm's en gadgets(-)

"Het aantal gevallen van hersenkanker stijgt", weet hij nog. "Niet enkel in Australië maar ook in andere landen. Het staat weer in de top tien van meest voorkomende kankers." Een recent nog niet openbaar gemaakt onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie zou aantonen dat er een "significant verhoogd risico" bestaat voor sommige hersentumoren door het langdurig gebruik (tien jaar of langer) van gsm's. (Lees de bron)

Veelvuldig bellen met een mobieltje lijkt het risico op hersentumoren op latere leeftijd te vergroten.(-)

Dat zeggen onderzoekers van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Er is veel kritiek geweest op hun onderzoek, dat duurde van 2000 tot 2004. Zo zou het niet wetenschappelijk verantwoord zijn uitgevoerd en zouden uitkomsten zijn afgezwakt. N. Gaudin van het Internationaal Agentschap voor de Studie van Kanker van de WHO stelt nu echter dat veelvuldig gebruik van mobieltjes de kans op hersentumoren op latere leeftijd inderdaad lijkt te vergroten. Onderzoekster E. Cardis zegt ook dat er aanwijzingen zijn dat straling van GSM`s en draadloze applicaties risico`s oplevert. Eind dit jaar verschijnt het definitieve onderzoeksrapport. (Lees de bron)

Relatie kanker en mobieltjes(-)

...er zijn volgens EWG echter wel studies die de relatie kanker-straling van mobieltjes leggen. ,,Daarin staat dat er een verhoogd risico is op hersen- en mondtumoren bij mensen die de afgelopen tien jaar veel en lang mobiel belden,'' zegt Jane Houlihan, senior vice president of research bij EWG. (Lees de bron)

Zweden: Draadloze telefonie kan de hersenen aantasten(-)

Proefschrift Universiteit Örebro. (Lees de bron)

11 onderzoeken, 2 professoren: 30% meer kans op hersentumor bij GSM-gebruik(-)

...Daaruit blijkt dat mensen die hun gsm al langer dan tien jaar gebruiken 30 procent meer risico lopen op een kwaadaardig glioma, een agressieve hersentumor. Die tumor wordt vaak ontdekt aan de kant waar zij hun telefoon tegen het oor houden.Daarnaast lopen gsm-gebruikers 20 procent meer kans op een akoestisch neuroma, een goedaardige tumor op de oorzenuw die kan leiden tot doofheid. (Lees de bron)

Meer mestcellen door straling(-)

...24 uur mobiel telefoneren overeen komt met 1600 röntgenfoto’s....Hij stelde dat onomkeerbare onvruchtbaarheid door EMV onomstootbaar is vastgesteld......Onderzoek aan het Karolinska Instituut (in Zweden belast met de verlening van de Nobelprijs voor Medicijnen) heeft aangetoond dat mensen met EHS in hun huid een toename van mastcellen vertonen (onder meer na 8 uur per dag achter een –ouderwets- computerscherm gezeten te hebben), een gevolg van stralingsschade. Hetzelfde verschijnsel is aangetoond bij ratten, psychosomatische effecten zijn derhalve uitgesloten; ratten lezen geen kranten!Mensen met EHS vertonen een overreactie van het immuunsysteem. (Lees de bron)

Mogelijk verband verminderende vruchtbaarheid en GSM.(-)

Er zou een verband kunnen bestaan tussen de verminderende vruchtbaarheid bij mannen en het almaar stijgende gebruik van de gsm. Dat is althans de voorlopige conclusie van een Amerikaans onderzoek dat vaststelde dat bij mannen die hun mobiele telefoon heel veel gebruiken het sperma van slechtere kwaliteit is. (Lees de bron)

Straling (laptop, GSM, magnetron): een zeker risico voor vruchtbaarheid(-)

Voor zowel de straling van een laptop mede als de mobiele telefoon en de magnetron is er een zekere risico voor de vruchtbaarheid. In de media wordt hier niet veel over gesproken maar wetenschappelijk onderzoek heeft het volgende uitgewezen: (zie bron vermelding voor volledig onderzoek) (Lees de bron)

Engeland: risico op kanker gerelateerd aan mobiele communicatie(-)

...The only exogenous risk factor consistently associated with higher incidence was the penetration rate of mobile/cellular telecommunications subscriptions... (Lees de bron)

Mogelijk schade aan vruchtbaarheid door mobiel bellen(-)

Mannen die langer dan vier uur per dag mobiel telefoneren brengen mogelijk schade toe aan hun vruchtbaarheid. Dit blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse onderzoeker Ashok Agarwal van The Cleveland Clinic Foundation. Voor het onderzoek van Agarwal zijn 364 mannen onderzocht in de Verenigde Staten en India. ...Het minst vruchtbaar zijn mannen die hun mobieltje meer dan vier uur per dag gebruiken. Hun sperma bevat 66 miljoen zaadcellen. De oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid moet volgens Agarwal mogelijk worden gezocht in de elektromagnetische straling en warmte die mobiele telefoons uitstralen. (Lees de bron)

Mobiele telefoons funest voor vruchtbaarheid mannen(-)

Mannen kunnen minder vruchtbaar worden van het dragen van een mobiele telefoon in hun broekzak. (Lees de bron)

Italië: Sensationele uitspraak rechtbank, gezondheidsschade veroorzaakt door mobieltje.(-)

Een rechtbank in Italië heeft op basis van het plausibiliteitsbeginsel voor het eerst een vonnis geveld dat een mobieltje de oorzaak was van gezondheidsschade bij een inwoner van Brescia die 5 jaar lang voor zijn werk vrijwel voortdurend met een dect telefoon en een mobieltje belde. De man, Innocenzo Marcolini, 57 moest voor zijn (goedaardige) hersentumor geopereerd worden wat de kwaliteit van leven ernstig afbreuk deed. Door de ARBO dienst werd hij voor 80% afgekeurd.Dit is de eerste gerechtelijke uitspraak waarin een causaal verband gelegd wordt tussen de arbeidsongeschiktheid en mobiele telefonie. Als getuige-deskundige werden prof. Levis, een expert op het gebied van de gezondheidsaspecten van EMvelden, en de hersenchirurg Joseph Grasso gehoord.Prof. Levis getuigde voor de rechtbank van twee andere vergelijkbare gevallen waarbij de slachtoffers eveneens tumoren ontwikkelden. Ondanks alle optimistische verhalen van de telecomindustrie zijn de gegevens in de wetenschappelijke literatuur zeer alarmerend, aldus prof. Levis, die vermoed dat de huidige hersentumoren veroorzaakt door mobiele telefonie nog maar het topje van de ijsberg zijn van hetgeen de komende jaren, vooral bij de jeugd, naar voren zal komen. (Lees de bron)

UK: Hoogleraar ''Wij zijn als slaapwandelaars op weg naar een kankercatastrofe''.(-)

Mobile phone emissions have been shown to increase the risk of THREE types of cancer in some studies – yet ministers are doing nothing to change weak official guidelines on how much they should be used. (Lees de bron)

UK: Kankerclusters in de omgeving van zendmasten voor mobiele telefonie en antennetilt.(-)

Dr John Walker, die de studie uitvoerde in Devon, Lincolnshire, Staffordshire and the West Midlands is overtuigd van het mogelijk verband met de richting waarin en de hoek (tilt van de antenne) waaronder de antenne straalt.Onwaarschijnlijk? Bekijkt u dan vooral de waarschuwingen op de Duitstalige video uit 2006 (9 minuten). Een fascinerend interview met Prof. Dr. Lebrecht von Klitzing.De video begint met de publicatie van het inmiddels beroemde Naila onderzoek door de arts Dr. Eger. (Lees de bron)

Aanklacht voor weigering uitschakelen wifi(-)

Een Amerikaanse man uit Sante Fé is aangeklaagd door zijn buurman omdat hij weigert zijn mobiele telefoons en wifi-netwerk uit te zetten. Volgens de aanklager wordt hij fysiek ziek van de straling. (Lees de bron)

België: School in Genk verbiedt GSM(-)

De leerlingen van Het Technisch Instituut Sint Lodewijk (TISL) in Genk moeten de gsm thuislaten. Daarmee verbiedt het TISL als een van de eerste scholen radicaal het gebruik van de gsm binnen de schoolmuren. (Lees de bron)

Krantenkoppen over de gevaren van mobieltjes:(-)

"Warning: Your Cell Phone May Be Hazardous to Your Health":Consider, for instance, the following headlines that have appeared in highly reputable international newspapers and journals over the past few years. From summer 2006, in the Hamburg Morgenpost: are we telephoning ourselves to death? That fall, in the Danish journal Dagens Medicin: mobile phones affect the brain's metabolism. December 2007, from Agence France-Presse: israeli study says regular mobile use increases tumour risk. January 2008, in London's Independent: mobile phone radiation wrecks your sleep. September 2008, in Australia's The Age: scientists warn of mobile phone cancer risk. (Lees de bron)

Elektrogevoeligheid – wat is dat?(-)

De oud-minister-president van Noorwegen, Gro Harlem Brundtland, lijdt aan elektrogevoeligheid. Zij kon geen mobiele telefoon in haar kamer tolereren. Zo ook Arjen Witzel, elektromonteur en vroeger zendamateur, Reformatorisch Dagblad 2004, “Ziek van straling zendmasten”. Utrechts Nieuwsblad, 2005, “. Frans van Velden, Volkskrant 2005, “Slapen in een kooi tegen de straling”. Freek van den Hengel, Stad Nijkerk, regelmatig. Ria Luttinkhold met haar splinternieuwe boek “Help, de kerktoren geeft straling”, over hoe zij en haar zoon beiden overgevoelig werden. Hij kan niet meer naar school. Nog een jongen die niet meer naar school kan vanwege de zendmasten en de Wi-Fi in de klas: Gaute Solheim van 12 jaar oud uit Noorwegen. Ook Brian Stein uit Engeland, directeur van 5000 man. En Ulrich Weiner uit Duitsland, die 20 jaar lang een ingenieursbureau runde.Waarom zou iemand zoiets als intolerantie voor elektriciteit verzinnen? Niemand onthoudt zich vrijwillig van het gebruik van een telefoon, naar de dokter gaan, televisie kijken, het kopen van kleding, voedsel, kunnen rijden in een auto, bus, trein, koken eten etc. Er zijn geen voordelen aan elektrogevoeligheid, alleen nadelen. Waarom zou iemand die geniet van zijn leven, sociaal actief is, een baan en appartement, huis en auto heeft, zich plotseling volledig isoleren? Niet meer uitgaan, stoppen met werken, verhuizen naar een elektriciteitsvrij huisje in het bos, niet in de zon lopen, alleen fietsen, nooit de telefoon gebruiken, tv kijken enzovoorts, als de persoon in kwestie geen schade zou ondervinden van deze dingen? (Uit brief 66 uit het boek Black-on-white, zie www.feb.se . internationale pagina's). De klachten beginnen subtiel. Het gaat heel langzaam. Er zit een lange opbouwperiode in, waarin je niets voelt. Je voelt het ook nooit direct. Je hebt er geen zintuig voor. Je voelt het indirect. Vaak moe, geïrriteerd. Slecht kunnen concentreren. Vaker verkouden. Een verzwakt immuunsysteem. Dan wordt het langzaam erger. Hoofdpijn, misselijkheid. Het lichaam waarschuwt ons. Vaak zit er een dusdanig lange tijd tussen blootstelling en optreden van de klacht dat je het totaal niet doorhebt. (Lees de bron)

Zweden: Onderzoeksjournaliste noemt nieuw rapport over mobiele telefonie ''klinkklaar bedrog''.(-)

Zie hoe de kleine vogeltjes uit het stadsbeeld verdwijnen, hoe bomen aangetast worden. De Zweedse onderzoeksjournaliste Mona Nilsson reageert op een nieuw rapport van de Zweedse Stralingscommissie waarin de gezondheidsrisico's van mobiele telefonie ontkend worden. Het is verbijsterend dat men mensen zoveel jaar voor de gek kan houden, aldus Nilsson. Zij stelt vast dat de experts belanghebbende partijen vertegenwoordigen en steeds weer naar zichzelf verwijzen. Zo beroepen zij zich op de WHO en ICNIRP zonder dat het de meeste mensen duidelijk is dat zij zelf banden met die gremia onderhouden. Vaak ook bedotten zij het publiek door te zeggen dat de meerderheid der studies geen schadelijke effecten vertonen en door studies die door Big Telecom gefinancierd zijn niet als zodanig aan te merken. Studies die schadelijke effecten aantonen worden onder tafel geveegd. Als voorbeeld noemt Nilsson onder meer het weglaten van 15 studies die de schadelijke invloed van mobiele telefonie op de voortplanting tonen. Nilsson is auteur van het boek ''Game of 3G - facts and disinformation in the wireless society''. Volgende maand verschijnt een nieuw boek van haar: ''De Gezondheidsrisico's van Mobiele Telefonie''. (Lees de bron)

Nieuw Engelstalig boek over de bedrieglijke voorstelling van zaken m.b.t. mobiele telefonie.(-)

Carleigh Cooper has been researching the effects of non-ionizing radiofrequency microwave radiation long before her late husband was diagnosed with toxic encephalopathy, brain damage due to carcinogenic exposure. Steve, who opted out of his wretched life at 48, spent 16 years building power microwave amplifiers for the base stations of cell towers. The doctor's prognosis was brain tumor or brain cancer, yet there were so many other symptoms she thought were unrelated to his exposure. She was wrong. (Lees de bron)

Hoe zit het met de straling van spelcomputers(-)

Veel mensen denken dat het wel meevalt met Bluetooth en andere apparaten die met een relatief laag vermogen zenden over korte afstand. Het is inderdaad zo dat DECT, GSM en UMTS vele malen schadelijker zijn, omdat het vermogen minimaal een factor 100 hoger ligt. Daarom is het ook altijd beter om met een Bluetooth headset te bellen i.p.v. met de draadloze telefoon welke veel harder straalt. Er wordt echter vaak niet bij nagedacht dat Bluetooth apparaten zich meestal lange tijd dicht op het lichaam bevinden en dus in dat opzicht een vergelijkbare sterke belasting vormen. Bovendien is Bluetooth net als GSM en DECT gepulseerd en is de karakteristiek van het signaal vergelijkbaar. (Lees de bron)

4G in de auto, gevaar voor straling(-)

...Maar onderzoeksleider dokter George Carlo kwam tot het verrassend besluit dat er een duidelijk causaal verband is tussen gsm-straling en sommige kankers, meestal hersenkankers met tumoren op de plaats waar men gewoonlijk de antenne van zijn gsm-toestel had gehouden.
Toen dokter Carlo aan zijn opdrachtgevers meedeelde dat de bevolking moest ingelicht worden, werd hij ontslagen en werd zijn studie in het archief weggestoken.
De Europese studie ‘Reflex’heeft aangetoond dat gsm-straling DNA-breuken kan veroorzaken, ook reeds bij veldsterktes die ruim onder de grenswaarde liggen. Reflex was een groot epidemiologisch onderzoek, met dierproeven, dat 43 maanden duurde, van februari 2000 tot augustus 2003.
In Louvain-la-Neuve toonde een zes jaar durend onderzoek aan dat de mortaliteit sterk verhoogt bij ratten die bestraald worden met microgolven.
Aan de universiteit Blaise Pascal van Clermont-Ferrand ontdekte een onderzoeksteam dat een gsm-bestraling van tomaten stressmoleculen genereert in de cellen. Het onderzoek was voor de industrie zeer hinderlijk: het bewees dat gsm-straling een pathologisch proces veroorzaakt zowel bij planten als bij dieren. De overheid maakte een einde aan het onderzoek en sloot het onderzoekscentrum.
Een Duits onderzoek onder leiding van professor Adlkofer kwam in 2007 tot de conclusie dat UMTS veel gevaarlijker is dan de klassieke gsm-straling. Er treden al DNA-breuken op bij tienmaal lagere waarden.
Bij de invoering van UMTS heeft het Nederlandse parlement een onderzoek gevraagd naar de gevolgen voor de gezondheid. TNO, de stichting Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, voerde dit uit en publiceerde in 2003 het resultaat: 3G wordt door de proefpersonen negatief ervaren, ook door mensen die zeiden nooit last te hebben gehad van de klassieke gsm-straling.
De overheid stopte 3G niet, maar liet, mede met financiering van telecombedrijven, het TNO-onderzoek in Zwitserland in mei 2007 'overdoen'. In het Zwitsers onderzoek hebben tientallen proefpersonen afgehaakt. Ze werden bestraald met sterktes tot 10 volt per meter en verlieten ziek de test.
De onderzoekers beslisten geen rekening te houden met wie zich verwijderde en maakten slechts dossiers op voor 44 van de 117 proefpersonen. Alsof niemand ziek geworden was of last van straling had gekregen, zeiden de onderzoekers. dat UMTS ongevaarlijk was. Een volledig rapport is er nooit gekomen…
De internationale groep wetenschappers heeft op basis van meer dan 1.500 ernstige onderzoeken en publicaties gewezen op het erg toxische karakter van gsm-straling. De groep verzoekt de politieke overheden de grenswaarden zeer sterk te verlagen. Het Europees Milieu Agentschap waarschuwt voor een grote gezondheidsramp indien de normen niet drastisch aangepast worden. (Lees de bron)

Wat vertel ik mijn werknemer over neurologische effecten van draadloze technologie(-)

1) Volwassenen die 10 jaar en langer mobiel bellen hebben twee maal zoveel (200%) risico op kwaadaardige hersentumoren. Ieder internationaal gepubliceerd onderzoek dat een periode van 10 jaar en langer omvat toont een toegenomen risico op tumoren. De risico’s zijn nog hoger bij eenzijdig gebruik, aan één oor. Onderzoeken, die dit risico ontkennen, kijken naar een kortere periode, zodat geen problemen te verwachten zijn.
2) De risico’s ontstaan bij slechts 460 uur totaal (Franse studie) maar je loopt echt een verhoogd risico met meer dan 2000 uur totaal (Hardell et all, multiple studies 2004-2009). Hoeveel uur heeft u in totaal mobiel gebeld?
3) De levensduur van personen met een dergelijke tumor is 403 dagen na de diagnose (Ted Kennedy). Hardell schrijft dat ze zo snel overlijden dat hij ze niet kan interviewen en dat daardoor deze risicocijfers nog afgezwakt worden.
4) Voor akoestische tumoren geldt een 30% toename van het risico bij meer dan 10 jaar gebruik en 240% bij eenzijdig gebruik.
5) Alle recente onderzoeken naar hersentumoren en mobiel gebruik tonen een verhoogd risico aan. Dit geldt tevens als sommige onderzoeken een kortere periode beslaan en de gebruikers van meer dan 1 uur per week worden meegenomen. Die laatsten worden beschouwd als niet blootgesteld en zij zwakken het risico af. Maar zelfs met hen erbij in de meta-analyse blijft het verhoogde risico bestaan.
6) Kinderen die mobiel bellen hebben 500 % meer kans op een kwaadaardige hersen- tumor op het moment dat ze de leeftijd van 20 tot 29 jaar bereiken.
7) Gebruik van de mobiel door zwangere vrouwen heeft geleid tot veranderde hersen ontwikkeling, die tot uiting komt in serieuze gedragsproblemen bij kinderen in de schoolleeftijd (Divan et al, 2008).
8) Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid van volwassenen en hun functioneren in de maatschappij, als jaren blootstelling van de jongeren aan laag en hoogfrequente straling, een verminderde denkcapaciteit, beoordeling, geheugen, leercapaciteit en controle over het gedrag tot gevolg hebben. Mobieltjes, DECT telefoons en PDA’s
9) Mobiels en draadloze telefoons vermeerderen het risico op hersentumoren en akoestische tumoren. De meeste draadloze telefoons geven evenveel elektromagnetische velden als mobiels.
10) Hersentumoren door draadloze telefoons komen 220 % vaker voor (bij gebruik aan beide oren en 470% hoger bij gebruik aan een oor.
11) Akoestische tumoren komen 310% vaker voor wanneer de draadloze telefoon aan een oor wordt gebruikt. Het effect van de operatie betekent vaak gehoorverlies, verlamming in het gezicht en/of permanente duizeligheid en evenwichtsverlies (Lees de bron)

Time Magazine, artikel over de veiligheid van mobiele telefonie(-)

Het artikel wijst erop dat onafhankelijke onderzoeken duidelijk veel meer biologische effecten publiceren dan studies die door de industrie zijn gefinancierd. (Lees de bron)

Democratie en risico(-)

En uit vrees voor tegenwerking onder gemeenten beperkt het rijk de politieke speelruimte van die gemeenten.
“De nadruk op de noodzaak van uitrollen van de UMTS technologie is, achteraf gezien, discutabel”.
“De manier waarop is omgegaan met wetenschappelijk onderzoek geeft te denken”.
“Het Cofam I onderzoek had aanleiding kunnen zijn om de invoering van de UMTS technologie tijdelijk op te schorten. In plaats daarvan heeft men opnieuw onderzoek laten doen, totdat er resultaten lagen die pasten bij de zeer nadrukkelijke wens om het netwerk uit te rollen“.
“Negatieve onderzoeksresultaten werden slechts gezien als een hinderlijk obstakel, net als protesten van burgers en kritiek vanuit gemeenten”.
“Een tijdelijke stop van de invoering van UMTS had wellicht meer recht gedaan aan de bezwaren en zorgen van burgers en lagere overheden”.
“De bijna autoritaire politieke stijl m.b.t. UMTS masten heeft de houding van de burgers gevormd en tegelijkertijd ruimte gecreëerd voor actie”.
"Op deze manier kan men 100 deelnemers een boterham pindakaas laten eten en aantonen dat pinda-allergie niet bestaat, ook al laat een van de deelnemers daarbij het leven." (Lees de bron)

Israel: Wetenschappers vinden een verband tussen schildklierkanker en mobiel bellen(-)

De relatie tussen mobiel bellen en de toename van het aantal patiënten met hersenkanker en kanker aan de gehoorzenuw was reeds gelegd. Israelische onderzoeker hebben nu een verband gevonden tussen mobiel bellen en de toename van het aantal patienten met schildklierkanker. (Lees de bron)

Topambtenaar: 'Hoofdpijn. Krampen. Flauwvallen. Parkinson. En allemaal door die straling'(-)

De ziekte van Parkinson heeft hij naar eigen zeggen te danken aan de hoogfrequente gepulseerde elektromagnetische stralen die gsm's, UMTS-antennes, looptelefoons en WiFi-modems continu uitbraken. De symptomen: aanhoudende hoofdpijnen, een weerbarstige nek, en één keer verloor hij zelfs minutenlang het bewustzijn. (Lees de bron)

Straling, kanker en VLF (very low frequency)(-)

In Nederland en België is het zo, dat (mijn) metingen hebben vastgesteld, dat de in woningen binnenkomende hoogfrequente straling van zendmasten zeer gering is. Te gering om kanker te kunnen veroorzaken.
Iets anders is het met mobieltjes, DECT telefoons en draadloze modems of WiFi sticks op laptops. Die vertonen veel meer straling dan van zendmasten. Maar ook hier dient men voorzichtig te zijn met dreigen wegens kanker.
Veel mensen hebben een kankervirus in hun lichaam. Dat is daar latent aanwezig en doet in feite niets, het *slaapt* als het ware. Pas wanneer het getriggerd wordt, kan het zich verspreiden en eventueel groeien. En daarvoor moet het immuunsysteem beschadigd zijn.
[...]
Dan kan het kankervirus aan zijn langzame groei beginnen en de vorming van tumoren beginnen.
Elektrosmog werkt dan als een katalysator, die de groei van de kankercellen/tumoren doet versnellen.
Met andere woorden, deze personen zouden pas veel later met kanker geconfronteerd worden, maar door de elektrosmog nu in een veel eerder stadium.
Dat is de reden waarom men rondom zendmasten zoveel kankerclusters aantreft.
Het is niet een oorzaak, maar een gevolg.
En daar wil ik iedereen toch wel op wijzen.
[...]
Spruitjes, boerenkool, onderwijs, erfelijkheid, achterstandswijken, etc. wordt allemaal genoemd, maar een relatie tot elektrosmog ten opzichte van slapeloosheid, moeheid, hoge bloeddruk, leerproblemen, agressie, depressie, maag- en darmklachten, nerveusheid, geheugenproblemen, problemen met de ogen en doofheid, hoofdpijn, etc. worden niet bekeken. (Lees de bron)

Kinderconsument waarschuwt voor mobiel bellen(-)

Stichting De Kinderconsument gaat leerlingen op basisscholen waarschuwen voor gezondheidsrisico's bij het gebruik van een mobiele telefoon. (Lees de bron)

Europarlement wil burgers beschermen tegen straling(-)

Antennes en zendmasten voor mobiele telefonie en andere draadloze technologie zouden met inachtneming van een zekere afstand van scholen, kindercrèches, ziekenhuizen, verpleeghuizen en sanatoria geplaatst dienen te worden, aldus een rapport dat werd aangenomen door het Europese Parlement. (Lees de bron)

Expert waarschuwt voor gezondheidseffecten EM velden zendmasten mobiele telefoni(-)

voor het eerst in de geschiedenis: clusters van leukemie en zelfdoding manifesteren rond zendmasten in Zuid-Afrika. (Lees de bron)

Mobiel bellen doodt op termijn meer mensen dan roken of asbest(-)

Dat vertelt de Australische neurochirurg Khurana aan 'The independent'. Volgens de neurochirurg is in de tien jaar dat het aantal gsm's explosief is gestegen, het aantal hersentumoren alleen maar toegenomen. (Lees de bron)

Het zwiterse onderzoek deugt niet(-)

De overheid en de telecomindustrie gebruiken het zg. 'Zwiterse onderzoek' om aan te tonen dat er geen schadelijke effecten zouden zijn van straling voor mobieltjes. Er zijn 3 dingen mis met dit onderzoek:1) De lange termijn effecten worden getest door iemand 3 kwartier (=korte termijn) te bestralen.2) Er waren zelfs korte termijneffecten: De bestraalde mensen hadden meer moeite met de tests, maar dat is statistisch weggemoffeld.3) Het onderzoek bestaat niet, want niemand kan het laten zien. (Lees de bron)

Eindelijk erkend: mobiele telefoon kan kanker veroorzaken(-)

In de meest recente richtlijnen van de FCC is een grote verschuiving te zien. Voor het eerst wordt namelijk erkend dat het gebruik van mobiele telefoons gevaren voor de gezondheid kan opleveren. (Lees de bron)

Gedragsverandering bij ratten onder invloed van straling mobiele telefonie.(-)

The preliminary data indicated that the mobile phone exposure induced behavioral changes in rats, expressed as a deficit in open arm exploration in the elevated plus maze. Additionally, the number of defecation pellets of exposed animals was increased compared to control animals (Lees de bron)

The wireless society aan een zijden draadje(-)

"Er wordt gezegd dat de draadloze technologie in de toekomst nog veel jobs zal creëren. Ik denk dan vooral aan veel extra jobs in ziekenhuizen en crematoria." (Professor Victor Moshchalkov) Is elektromagnetische straling, door zendmasten, elektrische huishoudtoestellen, mobiele telefoons enzovoort schadelijk voor de gezondheid? Het wordt steeds duidelijker dat het antwoord niet zomaar 'nee' is. (Lees de bron)

Zweden: 250.000 mensen allergisch voor mobiele telefoons(-)

In Zweden zijn op zijn minst 250.000 mensen allergisch voor mobiele telefoons; van de mobiele straling krijgen zij allerlei klachten, van misselijkheid tot hoofdpijn.De allergie waar deze mensen aan lijden heet electro-hypersensitivity, oftewel overgevoeligheid voor de straling van elektronica. Als iemand in hun omgeving belt met een mobieltje kunnen deze allergische patienten last krijgen van duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, ademhalingsproblemen, hartkloppingen of ze kunnen zelfs flauwvallen.Overigens hebben deze mensen niet alleen last van de elektromagnetische straling van mobieltjes, maar ook van andere consumentenelektronica zoals computers en televisies. (Lees de bron)

GSM, UMTS, DECT en radongas in bouwmaterialen kunnen ernstige medische klachten veroorzaken(-)

In zijn boek beschrijft hij hoe gevaarlijk straling kan zijn, en hoe weinig bewustwording er is. De grote massa beschouwt verhalen over straling van DECT draadloze huistelefoons al snel als een complottheorie en laat de oren liever hangen naar de overheid die zegt dat het allemaal wel meevalt. Vanden Berghe weet dat het niet meevalt, en biedt naast zijn persoonlijke relaas in het boek ook handreikingen voor beleidsmakers om stralingsniveaus in de toekomst binnen de perken te houden. (Lees de bron)

Veel artikelen en video's over de risico's van electrostress(-)

O.a. "Cell phone causes brain cancer proved by research study" (Lees de bron)

15 jaar intensief bellen geeft speekselklierkanker(-)

Vijftien jaar lang hing Mireille Van Hoornweder (61) beroepshalve van 's ochtends tot 's avonds aan haar gsm. 'Soms kreeg ik tijdens het bellen pijnlijke steken en moest ik het toestel aan mijn andere oor houden.' Begin oktober kreeg Mireille te horen dat ze aan de kant van haar 'telefoonoor' speekselklierkanker heeft. 'Ik heb die gsm meteen gebannen.' (Lees de bron)

Risico op tumor verdubbeld(-)

Een Zweedse studie toont aan dat het risico op een kwaadaardige tumor na tien jaar verdubbeld is aan de kant van het lichaam waar men de telefoon houdt. Het Amerikaanse BioIniatitive rapport voegt daar aan toe dat er ook een aanzienlijk verhoogd risico is op kinderleukemie en op neurologische problemen (waaronder Alzheimer). (Lees de bron)

Verzekeraars keren niet uit bij gevolgen van straling.(-)

Bij Axa bijvoorbeeld, zijn in de meeste gevallen in de contracten met particulieren en bedrijven de mogelijke risico's van elektromagnetische straling uitgesloten. De verzekeraars zijn beducht voor dit niet te beheersen risico met onoverzienbare gevolgen in de toekomst,' bevestigt herverzekeraar Paris Re. De Duitse herverzekeraar Munich Re weigert van haar kant de risico's te dekken die verbonden zijn aan elektromagnetisme bij fabrikanten van draagbare telefoons en zendmasten. (Lees de bron)

Metingen: iPad geeft zeer hoge stralingsniveaus(-)

...Het gebruik van tablet-computers is dan ook sterk af te raden en het gebruik ervan op school is totaal onverantwoord. In een klassituatie zijn kinderen bovendien omringd door talloze andere tablets, hetgeen de stralingsniveaus nog eens vermenigvuldigt. Wanneer wetenschappers waarschuwen dat kinderen best geen gsm gebruiken, dan geldt dit zeker ook voor iPads, die nog sterker stralen en waar men bovendien gedurende veel langere tijd aan wordt blootgesteld. Kinderen zouden enkel tablets of iPads mogen gebruiken wanneer de WiFi-functie uitgeschakeld is. (Lees de bron)

Zelfdoding onder agenten door straling?(-)

Politieagenten dragen vaak een C2000 toestel op hun lichaam. De invloed van de elektromagnetische velden van dit systeem zou onderzocht moeten worden. Veel mensen klagen over depressiviteit bij (een overdosis) straling door mobiele systemen. (Lees de bron)

Bijen sterven door GSM-straling(-)

The authors conclude that colony collapse does occur as a result of exposure to cell phone irradiations. (Lees de bron)

Frankrijk: Wet ter beperking RF straling aangenomen in de Assemblée Nationale(-)

Een nieuwe wet ter beperking van de RF stralingsbelasting is aangenomen door de Assemblée Nationale en gaat nu naar de Senaat. Reclame maken voor tablets voor kinderen onder de 14 wordt verboden (met een boete van € 75.000). Dat verbod was er al voor mobieltjes. Adverteren voor mobieltjes zonder 'headsets' wordt eveneens verboden. WiFi wordt verboden voor crèches, d.w.z. voor kinderen onder de drie. In de wet staat ook de verplichting van de regering om voor extreem elektrogevoelige personen (EHS) aan het Parlement een rapport uit te brengen over de mogelijkheid stralingsarme zones te creëren, waarbij tevens rekening wordt gehouden met hun problemen in de werkomgeving. (Lees de bron)

IPhone staat altijd aan, ook als-ie uit staat(-)

'Don't have mobiles by your bed if you want a good night's sleep,' says Andrew Goldsworthy. 'The continuous pulse fires up the brain cells and can interfere with sleep.' iPhones are a particular risk, he warns, because they are on permanent standby, even when switched off. They are deactivated and not receiving signals only when in flight mode on an aeroplane. (Lees de bron)

Zweden: Nieuwe studie van Hardell bevestigt het verband tussen mobieltje en kwaadaardige tumoren(-)

This investigation confirmed our previous results of an association between mobile phone use and malignant brain tumors. (Lees de bron)

Spanje: Deasastreuze uitwerking zendmast mobiele telefonie op omgevingsfauna.(-)

De Spaanse onderzoeker Balmori constateert 90% sterfte bij kikkerlarven op 140 meter van een zendmast voor mobiele telefonie terwijl kikkerlarven in een kooi van Faraday op dezelfde plek slechts een mortaliteit van 4,2 % tonen. Nocebo? Attributie? (Lees de bron)

Wetenschappers gebruiken mobieltjes om DNA te beschadigen voor onderzoek (naar DNA reparatie).(-)

"Al jarenlang onderzoeken wetenschappers hoe ze beschadigd DNA kunnen repareren. Om dit te kunnen doen, moeten ze uiteraard eerst beschadigd DNA hebben. Daar gebruikten ze een chemisch middel voor, maar dat was niet naar tevredenheid want het was een hele grove manier om het DNA te beschadigen. Dus gingen ze in de samenleving op zoek naar iets wat het DNA op subtielere wijze zou beschadigen. Dat vonden ze in de vorm van een mobiele telefoon. Dit was voor hen de ideale manier om DNA te beschadigen en vervolgens werd dit gegeven dan ook gepubliceerd in hun onderzoeksresultaten." (Lees de bron)

Oproep voor stralingsvrije treincoupées(-)

De NS heeft haar plan opgevat om WIFI / draadloos internet in haar treinen te gaan invoeren. Laat een tegengeluid horen.
...
Wi-Fi rukt ook op in de trein en moet dan als extreem gevaarlijk worden beschouwd omdat een enkel mobieltje al veel te veel straling in een coupé geeft. Dit heeft te maken met het ‘kooi-van-Faraday-effect’ en de wisselende afstand tot basisstations waardoor straling onverantwoord hoog oploopt, ook voor reizigers die bewust niet willen ‘meestralen’ en voor meereizende babies en kinderen. Niet alleen langdurige blootstelling, maar ook korte blootstelling aan hoge doseringen straling kan DNA-schade veroorzaken en daarmee het begin van kanker triggeren. Dit kan in één enkele treinrit plaatsvinden. (Lees de bron)

Compilatie met informatie(-)

Compilatie met informatie over maatregelen en adviezen van internationale organisaties en overheden over toepassing van EM (elektromagnetische) straling van mobieltjes, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi (met hyperlinks naar informatieve en originele publicaties) (Lees de bron)

Is elektromagnetische straling ongezond? Enkele sceptische vragen.(-)

(1) ''De straling is toch overal?''
(2) ''Ik heb al 10 jaar een mobiele telefoon en nergens last van.''
(3) ''We kunnen niet meer zonder''.
(4) ''Het vermogen is veel te zwak om een effect te kunnen hebben''.
(5) ''Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen''.
(6) ''De overheid beschermt ons''.
Antwoorden.... (Lees de bron)

Relatie tussen gebruik van mobieltjes en hypofyse kanker(-)

USA: Cell Phone Use, Acoustic Neuroma and Cancer of the Pituitary Gland (Lees de bron)

ADHD, Kinderen en lood(-)

Uit een nieuwe studie blijkt dat kinderen die meer mobiel belden en aan toxische stoffen met lood waren blootgesteld, een aanzienlijk grotere kans hebben om ADHD symptomen te krijgen dan kinderen die minder of niet mobiel belden. Met op het eind een aantal referenties naar ander werk. Dit zou heel goed in verband kunnen staan met de verlaging van de bloed-hersenbarrière ten gevolge van straling, waardoor toxische stoffen deze barrière makkelijker kunnen passeren. (Lees de bron)

Zweden: Gecombineerd gebruik van ICT en mobiele telefonie gevaar voor psychische gezondheid.(-)

ICT use and mental health in young adults. Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep disturbances, and symptoms of depression. (Lees de bron)

Australië: Advies aan vrouwen met borstkanker om geen mobieltje meer te gebruiken.(-)

Laboratory studies on animals suggest that where cancer exists, radio waves may accelerate its growth. (Lees de bron)

Brazilie: 7000 kanker slachtoffers door zendmasten(-)

New study links over 7,000 cancer deaths to cell phone tower radiation exposuresOver 80 percent of those who succumbed to certain types of cancer resided approximately a third of a mile away from one of the hundreds of cell phone antennae that populate the city. (Lees de bron)

Gedragsproblemen bij nakomelingen door mobieltje tijdens zwangerschap.(-)

Cell phone use in pregnancy may cause behavioral disorders in offspring (Lees de bron)

Belgie: Telecomtopman (CEO Belgacom) als de dood voor draadloze technologie(-)

Wellicht interessant om nu eens een telecomtopman (CEO van Belgacom) zelf over deze problematiek aan het woord te laten en wat blijkt, hij is als de dood voor het gebruik van wifi en gsm (Lees de bron)

Arts raporteert stijgend aantal ziektegevallen gerelateerd aan mobiele telefonie.(-)

Mobile phone related illnesses on the rise in UAE (Lees de bron)

Zweden: Verband tussen hersentumoren en draadloze telefonie(-)

De associatie tussen glioom, draadloze telefoons, erfelijkheid en ioniserende straling. (Lees de bron)

Europa wil gsm's en draadloos internet uit scholen weren(-)

De straling die veroorzaakt wordt door gsm's en draadloze netwerken kan, zeker bij kinderen, de gezondheid in gevaar brengen. Dat is de conclusie van een rapport van de Raad van Europa. Daarom wil die raad een totaal verbod op mobiele telefoons en wifi in scholen. (Lees de bron)

Denemarken: Verdubbeling kwaadaardige hersentumoren bij mannen in de afgelopen 10 jaar.(-)

Both the Interphone study and the group led by Sweden's Lennart Hardell have reported that long-term cell phone use is associated with higher rates of glioma. (Glioblastoma is a type of glioma.) (Lees de bron)

AUTISME en MOBIELTJES(-)

De eerste grafiek laat de explosieven groei van het aantal autistische kinderen zien vanaf 1975 tot 2010, welke groei volledig gelijk op gaat met de blootstelling aan RF straling. De tweede grafiek laat de toename van het aantal kinderen met klachten zien als functie van de blootstelling aan RF straling thuis. (Lees de bron)

Hongkong: GSM-antenne verwijderd vanwege risico op kanker(-)

Mobile phone antennae removed from university over cancer risk fears (Lees de bron)

Waarschuwing tegen o.a. 4G/LTE(-)

Hoe bescherm je je tegen de grootste pandemie aller tijden: 4G/LTE mobiel internet en Wi-Fi (Lees de bron)

USA: Hersenkanker door mobiele telefonie(-)

Een korte educatieve film over één van de gevaren van mobiele telefonie (Lees de bron)

Israel: ADHD en mobiele telefonie(-)

The fetus can be affected during pregnancy, and the results not seen until a few years later, in the child’s behavior. (Lees de bron)

Open brief van UK medical doctors(-)

We urge health agencies and the public to act immediately to reduce exposure to radiofrequency/ microwave radiation. This is especially important for children, who are physiologically more vulnerable to this exposure and for whom adults have a safeguarding responsibility. Children’s health should be put ahead of convenience and commercial benefits. Children should not use mobile phones except in an emergency, and WiFi should be replaced with wired alternatives in schools and other settings where children spend considerable time. (Lees de bron)

Belgie verbiedt kindermobieltje(-)

België neemt verder maatregelen om kinderen te beschermen tegen de veronderstelde gezondheidsrisico's van mobiele telefoons. Zo is het, zodra de nieuwe wetgeving van kracht wordt, verboden om advertenties voor telefoons te richten op kinderen die jonger dan zeven jaar zijn. Ook is er een aparte wet goedgekeurd door het parlement die het verbiedt om telefoons te maken die specifiek voor kinderen onder de zeven jaar zijn ontwikkeld. Volgens De Morgen is ook die wet ingevoerd uit vrees voor stralingsgevaar. (Lees de bron)

Kinderen gevoeliger voor WiFi(-)

Kinderen absorberen een grotere hoeveelheid microgolfstraling dan volwassenen; Microgolfstraling is een klasse 2B (mogelijk) kankerverwekkend zoals roet, DDT, lood, nikkel, styreen, diesel en benzine. Het lijkt duidelijk dat we geen kinderen aan deze zaken moeten blootstellen, dus waarom zouden we kinderen blootstellen aan microgolfstraling? Foetussen zijn nog kwetsbaarder dan kinderen. Daarom moeten zwangere vrouwen hun foetus niet blootsellen aan microgolfstraling. Volwassen meisjes en vrouwen moeten hun mobiele telefoons niet in hun bh plaatsen. Handleidingen van mobieltjes waarschuwen duidelijk dat er een overbelastingsprobleem bestaat. Draadloze apparaten zijn radiozenders, geen speelgoed. (Lees de bron)

Italiaanse rechter oordeelt dat mobiele telefoon hersentumor veroorzaakte(-)

Met de uitspraak is de 57-jarige Roberto Romeo in het gelijk gesteld. Hij beweerde dat zijn goedaardige hersentumor werd veroorzaakt door verplicht telefoongebruik op het werk. Hij belde 15 jaar lang drie tot vier uur per werkdag (Lees de bron)


Waar staan GSM/UMTS/C2000 masten?

Hier staan GSM/UMTS/C2000 masten voer je woonplaats inGoogle: straling

Google News: straling

Google: straling+gsm

Google News: straling+gsm


3 veelgestelde vragen:
De waarde van straling blijft toch onder de norm?
De overheid zal ons toch wel beschermen?
Er is toch geen wetenschappelijk bewijs?

Tip: Bekijk de stralingsnormen en -waarden
Home | Aanleiding | Metingen | Wat te doen?