Gevaren van straling (voor kinderen): de "asbest van de toekomst"

Artikelen over 'kind':

Home | Aanleiding | Meting | Wat te doen?

Tip: Bekijk de stralingsnormen en -waarden
Terminologie / synoniemen:
Wifi = WLAN = draadloos netwerk (=kleine magnetron, en dat 24 uur per dag!)
DECT = draadloze huistelefoon (= straling van een GSM-mast op 20 meter, en dat 24 uur per dag (ook tijdens niet-bellen))
Filter:
Klik hieronder op een link om naar de bron te gaan.

Verbod op wifi in Franse crèches vanwege straling(-)

Vanaf nu is wifi in Frankrijk verboden op alle plekken waar kinderen jonger dan drie jaar worden opgevangen. In het wetsvoorstel werd ook gepleit voor een wifi-verbod in basisscholen. Dat voorstel werd niet opgenomen in de wet, maar wel wordt het gebruik van wifi op basisscholen beperkt. Als de wifi-verbinding niet wordt gebruikt, moet die worden uitgeschakeld. (Lees de bron)

Risico's straling mobiele telefoons erkend door Europese leiders(-)

Mobiele telefoons en computers met draadloze internetverbindingen vormen een risico voor de volksgezondheid en moeten verboden worden op school, zo heeft een belangrijk Europees orgaan geoordeeld. (Lees de bron)

WiFi en kinderen op school(-)

Een belangwekkende brief van Prof. Herbert van Harvard Medical school aan het Los Angeles Unified School District over de gevaren van WiFi op school. Prof Herbert is schrijfster van een hoofdstuk in het 2012 BioInitiative Report. "....link between Autism Spectrum Disorders and Electromagnetic Frequencies (EMF) and Radiofrequency Radiation (RFR). I set out to write a paper of modest length, but found much more literature than I had anticipated to review. I ended up producing a 60 page single spaced paper with over 550 citations." (Lees de bron)

Draadloos internetten kan uw gezondheid ernstig schaden(-)

Een rapport (31 augustus 2007) van de BioInitiative Working Group, waaraan twintig topwetenschappers uit zes landen hebben meegewerkt en dat gecoördineerd wordt door de universiteit van Albany, New York, komt nu met overtuigende bewijzen: gsm's, WiFi, DECT-telefoons, Bluetooth, Wimax en andere draadloze systemen zijn wel degelijk riskant. Professor Martin Blank, onderzoeker aan de gereputeerde Columbia University, zegt in het rapport: 'De straling dringt diep door in het organisme en verstoort daar biologische processen. Het DNA in sommige celtypes reageert al bij zeer lage stralingswaarden, wat een biochemische stressrespons veroorzaakt.'
De ziektebeelden zijn volgens het rapport ongeveer dezelfde als bij mensen die wonen of werken in de buurt van gsm-of UMTS-antennes: slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, tinnitus (oorsuizingen), prikkelbaarheid, verlies van geheugen en concentratievermogen, verminderd libido, depressiviteit. Slapeloosheid blijkt één van de eerste alarmsignalen te zijn: kennelijk verstoort de straling de melatoninebalans in het lichaam -melatonine is een hormoon dat je biologische klok regelt. Eerdere rapporten brachten het stijgend aantal kinderen met ADHD al in verband met de microgolfstraling.
En dat is niet alles. Nog uit het BioInitiative Report: 'Jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft substantiële bewijzen geleverd voor de stelling dat elektromagnetische straling neurotoxisch én kankerverwekkend is. De straling kan het DNA beschadigen, de immuniteit verstoren, veranderingen teweegbrengen in de hersenactiviteit en de trigger zijn voor hartziekten. We zien al schadelijke effecten bij waarden die oneindig ver onder de normen liggen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als veilig worden beschouwd.'
..."dat de straling ongezond is, met op een rij de mogelijke schadelijke effecten: verzwakt geheugen, verminderde leercapaciteit, gedragsstoornissen, hoofdpijn, slapeloosheid, enzovoort.". (Lees de bron)

Aan internet en sociale media verslaafde kinderen vroegtijdig dement.(-)

De bekendste Duitse hersenonderzoeker voorspelt dat onze kinderen - verslaafd aan internet en sociale media – zullen worden geconfronteerd met vroegtijdige dementie. Het is een onheilspellende boodschap: continue gebruik van digitale media brengt zichtbaar schade toe aan de hersenen. Sterker nog: het zorgt ervoor dat het geheugen ongetraind blijft en daardoor letterlijk verschrompelt. Professor Manfred Spitzer schreef het boek ‘Digitale Dementie’ dat insloeg als een bom in Duitsland en wekenlang bovenaan de bestsellerlijst stond. En dan heeft de hersenonderzoeker nog geeneens het dementerende effect van door de RF straling veroorzaakte hersenbeschadigingen meegenomen. (Lees de bron)

Substantiële bewijzen: elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, verandering van immuunsysteem en DNA-beschadiging(-)

Uit het 600 pagina's tellende dikke gebonden BioInitiative Report, geschreven door 14 Internationale wetenschappers, volgen hieronder enkele conclusies:
Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en verschillende soorten kanker, permanente celstress ten gevolge van een verstoorde celcommunicatie tussen de cellen onderling en vroegtijdige veroudering en wijzigingen in de hersenfuncties (geheugenverlies, vertraagd leren, tragere motoriek en andere stoornissen bij kinderen, hoofdpijn, oververmoeidheid, slaapstoornissen ....).
Deze effecten treden al op ver beneden de huidige wettelijke stralingsnormen (61 Volt per meter) voor UMTS.
Schadelijke stralingsbronnen geven cumulatieve stralingshoeveelheden: GSM-masten, UMTS-masten, GSM's, WiFi, WiMax, DECT-telefoons, draadloze toestellen, hotspots etc. (Lees de bron)

Koude oorlog: Microgolfstraling ingezet om kanker te veroorzaken(-)

- Een gepensioneerd wetenschapper van de militaire inlichtingendienst klapt uit de school: In de koude oorlog werd microgolfstraling gebruikt om ambassadepersoneel kanker, borstkanker, leukemie te geven.
- Zijn taak was om een dossier op te bouwen dat aangeeft welke straling precies welke psychologische en fysieke schade aanbracht op een persoon. Wat blijkt:
- De enige straling die mensen belasten zijn de microgolven van de telecom-industrie [gsm/mobieltjes, DECT (draadloze telefoon), draadloos netwerk/Wifi]: Deze microgolven interfereren met water, en mensen zijn opgebouwd uit water.
- De Franse regering heeft naar hem geluisterd, en heeft Wifi verboden in elke school, om gezondheidsredenen.
- Wifi is vooral schadelijk voor jonge meisjes, het ongeboren kind en kinderen. Des te kleiner, des te schadelijker.
- "low level" microgolfstraling kan interfereren met follikels in de eierstokken: De genetische structuur kan beschadigd worden. Indien het meisje later kinderen krijgt, heeft het kind ook deze genetische schade. Dit kan niet meer hersteld worden.
- je kan psychische problemen hebben, en je hebt een verzwakt immuunsysteem. Bijv. vaker en langer verkouden, vaker en langer hoesten. Je algemene gezondheid kan afnemen
- 177 leukemie clusters bij scholen met zenders (GSM/Wifi): 2000 kinderen, 11 jaar of jonger.
- Er is geen veilige stralingsnorm voor kinderen.
- Op een school van 500 kinderen riskeren er 75 kinderen eierstokkanker of leukemie.
- De overheid zal het eerst ridiculiseren, daarna ontkennen...en de bewijslast omdraaien.
- Het is onmogelijk dat microgolfstraling het lichaam van een kind passeert zonder reactie.
- De overheid kan er niets tegen doen. Als ze dat zouden doen, geven ze toe dat er een probleem is.
- Straling: Melatonine: Je hersenen denken dat het altijd dag is, waardoor je slecht slaapt.
- Slecht slapen kan tot ADHD-achtig gedrag leiden.
- Alle ziektes die de burgers nu hebben had ik al voorspeld.
- TETRA (in NL: C2000): het is zo makkelijk om te bewijzen dat het onveilig is
- De industrie, overheid, en overheidswetenschappers zijn verantwoordelijk voor meer burgerdoden in vredestijd dan alle terroristenorganisaties ooit.
- Verstoring in scholen, agressie, zelfmoord: veroorzaakt door straling. (Lees de bron)

Barrie Trower: alarmerende cijfers over de gevolgen van WiFi voor meisjes(-)

...In dat artikel staat dat maar liefst 57,7 procent van schoolmeisjes die worden blootgesteld aan WiFi straling een risico lopen op doodgeboren kinderen, afwijkingen in de foetus of kinderen die bij de geboorte genetisch zijn beschadigd. Dat niet alleen, de door hen opgelopen genetische schade kan worden doorgegeven aan volgende generaties. Barrie geeft vervolgens een vereenvoudigd voorbeeld over hoe dit werkt: Stel je voor dat je vijf jaar oud bent en je zit met op school met een laptop in de buurt van je buik. Theoretisch kunnen je eileiders bestraald worden totdat je de middelbare school verlaat op een leeftijd van ergens tussen de zestien en achttien jaar. Als je zwanger wordt zal ieder van je follikels of eiblaasjes gedurende langere tijd te lijden hebben gehad onder de voortdurende stroom microgolven. Het gevolg hiervan is dat er een grote kans bestaat dat je geen gezond kind ter wereld zult brengen. Als je bijvoorbeeld als student zwanger wordt dan produceert jouw embryo (als het vrouwelijk is gedurende de eerste 100 dagen) ongeveer 400.000 follikels (binnen de eileiders) voor de toekomstige geboorte. (Lees de bron)

WiFi alarmerende waarschuwing van Barry Trower(-)

As stated by University Researchers, Government Scientists and International Scientific Advisors; a minimum of 57.7% of schoolgirls exposed to low-level microwave radiation (Wi-fi) are at risk of suffering stillbirth, foetal abnormalities or genetically damaged children, when they give birth. Any genetic damage may pass to successive generations. (Lees de bron)

Juist een zwak draadloos netwerk is kankerverwekkend(-)

Vanaf 2 minuut 40: "Als je uitgaat van wat de laatste wetenschappelijke bevindingen zijn op dit vlak, dat een constante blootstelling aan een groot, zwak wifi (electromagnetisch) veld zwaar kankerverwekkend is.
Dat komt doordat die cellen die beschadigd raken in het zwakke veld daarvan sterft een gedeelte af, en een gedeelte gaat zich delen en kan dan kankercellen vormen.
"Celwanden gaan lekken, er worden veel vrije radicale gevormd die de kernen van de cellen kapotvreten."
Dit zijn twee meest gangbare, internationaal breed geaccepteerde theorieën over de schade die wifi kan aanrichten. Zelfs de Amerikaanse Senaat is hier mee bezig."
Als je de intensiteit hoger zet, krijg je meteen de acute klachten zoals misselijkheid, hoofdpijn, niet kunnen slapen, etc.
Op 9 minuut 20: Je krijgt ook ernstige melatonine-daling; Melatonine beschermt tegen borstkanker, prostaatkanker, en depressie en zelfmoord zonder psychische oorzaak.
Op 10 minuut 40: Serotonine kan erg dalen, dit beschermt ook tegen depressies. Histamine raakt erg verstoort, vandaar de toename van allergieën. Een constante aanmaak van stresshormonen.
Op 13 minuut 30: De overheid kan niet meer terug; Defensie wilde kunnen experimenteren met microgolfstraling, vandaar dat de norm fake is. De norm is op politieke en financieële gronden vastgesteld, en niet op wetenschappelijke gronden. Wetenschappers die dit aan de kaak wilden stellen werden gechanteerd, beurzen ontnomen, uit het circuit gehaald.
De grote internationale persbureaus (o.a. Reuters) zijn in handen van een financieel adviseur voor 30 telecombedrijven. De informatie wordt gesorteerd.
Oud-directeur van KPN geeft toe in Zembla: de overheid moet er voor zorgen dat we [KPN] geen last hebben van vervelende burgers bij de uitrol van het netwerk.
Op 23 minuut 00: Er is al 80 jaar bewijs [dat het slecht is], maar er een even keihard desinformatiebeleid van de overheid, dat is structureel, systematisch gedaan. In 2000 heeft de overheid contact gehad met de grote media: sensureer vooraf informatie hierover. De overheid en de gezondheidsraad hebben enorme financiële belangen bij het onder de pet houden van objectieve informatie. Vanuit de overheid en de media wordt dit tegengewerkt.
Op 24 minuut 16: Het hoogste Europese milieuagentschap (European Environment Agency) vergelijkt het blootstellen van kinderen aan wifi met het blootstellen van kinderen aan asbest, lood-benzine en nicotine.
Op 24 minuut 30: Huilbabies (Huilende, slecht slapende kinderen) verklaard. Na sanering: "Hij slaapt gelukkig".
Op 28 minuut 20: Een halfjaar lang had ik constant griepverschijnselen. Ik ben blijvend beschadigd; Ik moet extra melatonine slikken omdat ik anders misselijk en met hoofdpijn door de stad fiets. Als kadootje van de gemeente Groningen. Het is een vorm van chronisch martelen.
Op 31 minuut 30: Het is schandalig: er zijn veel bewijzen voor de schadelijkheid van straling; het UMCG is kunstmatig ziektes aan het kweken.
Op 32 minuut 08: Schizofrenie: heeft veel met bloedsuikerverstoringen te maken. Bloedsuiker stijgt door stresshormonen en straling. Histamine-verstoringen zijn heel gevaarlijk voor schizofrene mensen.
Op 32 minuut 55: Scriptie: een laag serotoninegehalte kan agressie veroorzaken. Straling veroorzaakt een laag serotoninegehalte.
Op 33 minuut 30: ... wat ook ADHD verschijnselen kan geven.
50% van de bevolking is chronisch ziek....Wie is zich bewust van de oorzaken?
http://sandalfon.groningen.org/ (Lees de bron)

Electromagnetische straling: verstoorde hormoonhuishouding en kanker(-)

Een wetenschappelijk artikel met 42 referenties.
Veel gezondheidsproblemen hebben verband met EM-straling, incl. kanker (vooral hersenkanker, oogkanker, oorkanker, en (kinder)leukemie, maar ook borstkanker), miskramen, geboorteafwijkingen, chronisch vermoeidheidssyndroom, hoofdpijn, chronische stress, hartproblemen, autisme, leerproblemen, Alzheimer.
Melatonine onderdrukking vindt plaats op frequenties die niet ver boven het stroomnet (50-60 Hz) liggen. Als je naast een electrische wekker slaapt, of bij veel snoeren, dan heb je genoeg EM-straling of de nachtelijke melatonine productie te onderdrukken.
"Neurotransmittors ...play a major role in moods. ... serotonine - dopamine ....emotional response..."
Blootstelling aan EM-straling verhoogt ook het adrenaline gehalte.
Zelfs korte blootstelling aan EM-straling (zoals aan een draadloze telefoon) kan pieken in hormoonwaarden veroorzaken.
Cortisol: suikermetabolisme, bloeddrukregulatie, insulineafgifte, hormoonbalans en immuunsysteemfunctioneren. (Lees de bron)

Draadloos internet = magnetron(-)

De frequentie van Wi-Fi exact dezelfde is als van een magnetron, die destijds juist speciaal gekozen werd om diep in weefsel door te dringen. Wi-Fi wordt naast talloze andere klachten specifiek in verband gebracht met leukemie, kinderkanker, huidkanker, prostaatkanker, borstkanker, zelfmoord, ADHD en grauwe staar. Ook is de straling van Wi-Fi-apparatuur, zelfs bij notebooks, in tegenstelling tot wat beweerd wordt extreem hoog. Wi-Fi is verder samen met UMTS berucht om het feit dat deze straling bijzonder biologisch actief is. Dat wil zeggen dat allerlei schadelijke microben, schimmels en parasieten geactiveerd kunnen worden met Wi-Fi.
Een Wi-Fi notebook gaf op een afstand van 1,5 meter nog steeds een waarde aan van 1580 µWatt/m² en op 10 cm afstand de levensgevaarlijke waarde van 49960 µWatt/m² (vergelijk de bouwbiologische voorzorgsgrens van 10 µWatt/m²).Wanneer er met een Wi-Fi pc of laptop wordt gedownload verdriedubbelt de stralinguitstoot overigens.
BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke krankzinnig hoge doses straling Engelse schoolkinderen blootstonden tijdens het downloaden in een van WLAN- en Wi-Fi computers voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het zwaarste punt in de middenstraal van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was opgemeten. Dit shockerende feit droeg bij aan deels succesvolle protestacties van 35000 Britse onderwijzers. 9 April 2009 riep de Britse vakbond van onderwijzers opnieuw op alle Wi-Fi / WLAN onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat Britse kinderen massaal onvruchtbaar worden of slachtoffer van een kankerepidemie. (Lees de bron)

Talloze onderzoeksresultaten: kinderen hebben o.a. verhoogd risico op kanker door elektromagnetische straling(-)

Uit talloze onderzoeksresultaten wordt duidelijk dat langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling zeker bij vatbare kinderen kan leiden tot een verminderde concentratie, verminderd korte termijn geheugen, schade aan het DNA en een verhoogd risico op kanker. Colin Kinney van ATL citeerde tijdens de conferentie verschillende internationale experts die om voorzichtigheid vragen bij het introduceren van de wifi-technologie op scholen. (Lees de bron)

Mobiele telefoons en kanker, een simpel verband...(-)

"Ik hield mijn mobieltje altijd op de plek waar de tumor kwam te zitten".
"Het is gewoon ondubbelzinnig categorisch dat deze dingen kanker veroorzaken."
"En meer gevaarlijk voor kinderen, omdat hun schedels een stuk dunner zijn. Je kunt in ieder geval geen sigaretten kopen tot je achttiende, maar een vijf jarige kan een mobieltje kopen."
"Tiffany Frantz kreeg borstkanker toen ze pas 21 jaar was, precies daar waar ze als kind haar mobieltje droeg."
"Verzekeraars zijn gestopt met het dekken van mobiele telefoon fabrikanten voor de volksgezondheid. Verzekeringsmaatschappijen noemen mobieltjes de volgende dodelijke catastrofe na asbest en sigaretten. "
"Ondertussen doen onafhankelijke wetenschappers overweldigende ontdekkingen van de meest ernstige problemen, van DNA schade tot een verlaging van driemaal het aantal spermacellen, 290 % meer hersentumoren, autisme en geboorte afwijkingen. "
"Frankrijk brengt bekabeld internet weer terug in de scholen in plaats van Wi-Fi. Landen van Duitsland tot Israel en Finland doen moeite om de verkoop te stoppen van mobieltjes aan kinderen. " (Lees de bron)

1000 artsen en professoren en 100 kinderartsen: directe relatie tussen straling en vele ziektes(-)

In Duitsland zijn er meer dan 1.000 artsen en professoren en inmiddels ook zo'n 100 kinderartsen die een directe relatie tussen blootstelling aan straling en vele ziektes (fibromyalgie, chronische vermoeidheid) zien... (Lees de bron)

Franse autoriteiten: GSM en draadloos netwerk verboden wegens reële gezondheidsbedreiging voor kinderen(-)

De Franse autoriteiten gaan veel verder. Zij stellen dat mobiele telefonie en draadloze netwerken een reële bedreiging vormen voor de gezondheid van kinderen. Om die reden mogen op basisscholen in Frankrijk kinderen jonger dan vijftien jaar geen mobiele telefoon hebben. (Lees de bron)

GGD Canada: microgolfstraling heeft bijwerkingen(-)

Een groeiend deel van de Canadese bevolking wil de uitbreiding van draadloze technologie, met name WiFi op scholen, stoppen totdat de technologie fatsoenlijk getest is op gezondheidseffecten. Als reactie op de bezorgdheid der ouders heeft het Ontario Agency for Health Protection and Promotion (te vergelijken met de Nederlandse GGD) een metastudie gepubliceerd waarin voor het eerst door een overheidsinstelling openlijk gesproken wordt over de bijwerkingen die microgolfstraling bij mensen kan veroorzaken. (Lees de bron)

Groningen: schadeclaim tegen draadloos internet op scholen(-)

Ook in Nederland is er weerstand tegen draadloos internet op scholen. Nog voordat de stad Groningen een dergelijk netwerk op scholen heeft ingevoerd, heeft Luuk van Dinther namens de werkgroep Stralingsvrij Kind de eerste claim ingediend wegens eventuele gezondheids-en economische schade als gevolg van dit netwerk. (Lees de bron)

Straling beinvloedt enzymwerking die verband houden met ADHD; mogelijke verklaring voor ADHD(-)

Onderstaand onderzoek toont aan dat straling de enzym-activiteit van cholinesterase aantast. Dat levert stoornissen op, waardoor de prikkelingen van de zenuwen onvoldoende afgeremd worden. Hier zou ADHD mee verklaard kunnen worden, namelijk cognitief 'betere' (lees: versnelde/verstoorde) prestaties en tintelingen. Dit kan ook mogelijk verband houden met de recente gigantische stijging van het aantal ADHD/ADD kinderen. (Lees de bron)

Zorgverzekeraars: “GSM tijdens zwangerschap leidt later tot slecht gedrag kinderen”(-)

Zwangere vrouwen die regelmatig hun gsm gebruiken, verhogen het risico dat hun kind zich later slecht gedraagt, dat blijkt uit recent onderzoek. (Lees de bron)

Mobiel bellen tijdens zwangerschap schadelijk voor het kind(-)

Gebruikt een zwangere vrouw een mobiele telefoon, dan is de kans groter dat ze een kind met gedragsproblemen krijgt. Dat risico wordt nog groter als het kind vervolgens zelf al jong een mobiele telefoon gaat gebruiken.Kinderen die blootgesteld zijn geweest aan mobiele telefoons terwijl ze nog in de baarmoeder waren, en die er ook zelf een gebruikt hebben in hun vroege jeugd, hebben 50 procent meer kans om een gedragsprobleem te krijgen. De grootste schade ontstaat doordat de aanstaande moeder een mobiele telefoon gebruikt voordat het kind geboren is, zeggen de onderzoekers: dat verhoogt het risico met 40 procent. (Lees de bron)

Geneeskundige dienst: gebruik geen draadloze netwerken en draadloze telefonie(-)

In het Oostenrijkse Salzburg adviseert de geneeskundige dienst aan scholen om 'geen draadloze netwerken en draadloze telefonie' te gebruiken en in het Canadese Ontario doekte Lakehead University het wlan op vanwege 'zwaarwegende aanwijzingen dat er gedragsmatige en fysiologische invloed' op de studenten was.
...
"een Lets onderzoek naar een kleine duizend kinderen toonde aan dat motorische stoornissen en geheugen-en gedragsproblemen significant vaker optraden bij degenen die in de buurt van een radiozender woonden' (Lees de bron)

Twintigtal Amerikaanse wetenschappers: gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden.(-)

Een twintigtal Amerikaanse wetenschappers heeft in een rapport gewezen op de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden en hekelt de ongebreidelde groei van draadloze technologieën (gsm, gsm-masten en wifi). Dat schrijft Le Soir woensdag.'De onbeperkte ontwikkeling van draadloze technologieën houdt waarschijnlijk een risico in en zal moeilijk te verhinderen zijn als de maatschappij niet snel beslissingen neemt omtrent nieuwe blootstellingslimieten', aldus het rapport 'Bio Initiative'. Het document wijst op het toegenomen risico op leukemie bij kinderen, kanker in de hersenen, Alzheimer of slaapproblemen.De experts klagen de 'elektromagnetische vervuiling' aan, die zou 'de meest alomtegenwoordige blootstelling zijn waarmee mensen in westerse landen te maken hebben.' (Lees de bron)

Electromagnetische velden spelen rol bij autisme(-)

Het onderzoek suggereert een belangrijke rol van electromagnetische velden bij het ontstaan van autisme en bij de werkzaamheid van therapeutische maatregelen. De verzamelde gegevens duiden tevens op een correlatie tussen de toename van het voorkomen van autisme en de toename van het gebruik van draadloze erbindingen. Autisme komt bij jongens vier maal zo vaak voor als bij meisjes. De symptomen zijn o.a. verminderd spraakvermogen, problemen in de omgang, verminderd functioneren van lever en nieren, zieke ingewanden, auto-immuun problemen en mentaal terugtrekken. (Lees de bron)

kinderen in de groei hebben een verhoogde kans op leukemie als ze langdurig aan dergelijke stralingsvelden worden blootgesteld(-)

"Juist kinderen in de groei hebben een verhoogde kans op leukemie als ze langdurig aan dergelijke stralingsvelden worden blootgesteld. Zo overleed recentelijk een kind in Amsterdam bij wie een tumor was vastgesteld. Het huis waarin het kind woonde staat in de buurt van een zendmast. Na het overlijden liet de moeder het stralingsveld in de woning meten: dat was angstwekkend hoog. (Lees de bron)

The classroom 'cancer risk' of wi-fi internet(-)

[Wi-fi in a class-room] They found that the maximum signal strength was three times higher than that of a typical mobile phone mast.
Scientists believe children may be more vulnerable to radio-frequency radiation emissions than adults because their skulls are still growing and are thinner. (Lees de bron)

Er is al aangetoond dat deze stralingen de kans op hersentumoren, Parkinson en Alzheimer vergroot(-)

Als Parkinsonpatiënt volg ik de hele hetze rondom electromagnetische straling. En er is al aangetoond dat deze stralingen de kans op hersentumoren, Parkinson en Alzheimer vergroot. De groep jonge mensen die lijden aan Parkinson is de laatste 10 jaar enorm toegenomen. Maar de stralingen wegdenken is onmogelijk. Wat we wel kunnen doen is onze kinderen (voor wie de GSM vastgegroeid is aan hun hand) leren verantwoord om te gaan met hun mobieltje. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. (Lees de bron)

Klein wonder bij onhandelbaar kind(-)

Ik heb eens een woning ontstoord van mensen die een onhandelbaar kind hadden. Ik was klaar, geef de moeder een had bij het afscheid, en van dat jochie krijg ik plotseling twee zoenen. De vrouw zei dat hij dat nog nooit had gedaan. Later sprak ik de behandelend arts. Hij zei: "je hebt daar een klein wonder verricht. Het gaat heel goed met dat gezin." (Lees de bron)

Relatie tussen straling en ADHD(-)

De meest explosieve toename ADHD bij Nederlandse kinderen ooit vond plaats in 2007 en de eerste helft van 2008, exact simultaan met de grote overstap van providers naar Wi-Fi-modems.
...
Straling, met Wi-Fi als grootste boosdoener is zo goed als zeker de nummer 1 oorzaak van (straling-)ADHD en onnodige toediening aan kinderen van het zeer omstreden middel ritalin. De hele gemeenteraad, B&W, Wallage, Rehwinkel, Robert Jansz zijn allemaal door ons gewezen op de protesten van 35.000 Britse onderwijzers die Wi-Fi-systemen onmiddelijk uit de klaslokalen verwijderd willen zien.
...
Het Bioinitiative Report legt helder uit hoe stralings-ADHD is gerelateerd aan de schade die straling aanricht aan de frontaal cortex waardoor de cholinesterasespiegel dramatisch daalt en er een verstoring optreedt in de balans cholinesterase-acetylcholine. Een Zweeds herhaalonderzoek van eerdere Russische studies ‘Microwaves imitate pesticides’ door Grant toonde al eerder het gevaarlijke effect van straling op deze neurotransmittors.
...
In de praktijk kan chronische blootstelling aan straling binnen deze context veel stralingsklachten veroorzaken, maar ADHD springt nadrukkelijk naar voren.
...
Indien uw kind ineens ADHD-achtig gedrag gaat vertonen, zorg dan in ieder geval eerst dat alle Wi-Fi, DECT en Bleutooth het huis uit gaat en zie het gewoon een week of drie aan. (Lees de bron)

WiFi in schools and health effects of microwave radiation(-)

In deze video leggen Trent University professor Dr. Magda Havas en Dr. Fred Gilbert van Lakehead University uit waarom draadloze technologiën zoals Wifi vanwege de bekende gezondheidseffecten van microwave straling niet op scholen gebruikt moeten worden. Met getuigenissen van studenten op de Mountain View School die vinden dat hun slechte gezondheid direct verband houdt met de hoogfrequente straling die uitgezonden wordt door de zenders die in het schoolgebouw geïnstalleerd zijn. (Lees de bron)

Mobieltje geeft bij kinderen vijfvoudige verhoging van het risico op hersentumoren.(-)

Opnieuw is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van mobiel bellen in combinatie met jonge kinderen. Hieruit komt naar voren, dat deze groep tot 5 x meer kans heeft op hersentumoren dan kinderen die niet mobiel bellen. Dit stond zondag 21 september 2008 in de Britse kwaliteitskrant The Independen. Zij publiceerde vandaag een uitgebreid artikel over het alarmerende onderzoek van Prof. Hardell met betrekking tot het gebruik van de mobiele telefonie door kinderen en teenagers. (Lees de bron)

Feiten(-)

30% van de jongeren onder de 18 jaar heeft slaapstoornissen.
25% van onze jonge vrouwen onder de 25 jaar kan moeilijk of niet functioneren in de maatschappij omdat zij allerlei vage klachten hebben. (Oververmoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, slapeloosheid, depressie enz.)
Het aantal dementiegevallen neemt schrikbarende gevolgen aan.
Het aantal burn-out gevallen bij basisschool leerlingen neemt ernstige vormen aan.
40% van de bevolking heeft regelmatig hoofdpijn. Van de helft van deze gevallen is de oorzaak onbekend.
Gebruik antidepressiva is in 2007 met 60% gestegen.
Gevallen van hersenkanker is in 2007 met 200% toegenomen.
Aantal overige kankeraandoeningen neemt explosief toe; ook bij kinderen.(zie Bijlage, Vlaamse Kinderartsen)
De laatste paar jaren zijn veel nieuwe boomziektes ontstaan.(zie bijlage Gigaherz conferentie)
Bomen laten aan de kant van de antennes eerder het blad vallen.
Straling straalt gaten in aluminiumpapier.
Meerdere rupsen soorten worden super vruchtbaar in de buurt van straling.
Afgelopen winter is 25% van onze bijenpopulatie verdwenen. De bij staat aan de basis van onze voedselketen; afwezigheid van bijen zal lijden tot voedselschaarste en hongersnood.. (in meerder onderzoeken is aangetoond dat de bij niet tegen straling kan)
José Delgado die onderzoek heeft gedaan naar de toepasbaarheid van elektromagnetische frequenties voor het ontwikkelen van oorlogswapens. Tijdens zijn onderzoek bleek dat bij specifieke frequenties hij niet alleen apen op afstand lichamelijk kon besturen, echter ook bepaalde emoties kon opwekken. Na de proeven concludeerde Delgado "the animals looked like electronic toys".
Allen Frey heeft al in 1960 bewezen dat elektromagnetische golven de hersen/bloedbaan doorlaatbaar maken.
Masaru Emoto (o.a. van het boek De boodschap van Water) laat de invloed van straling (o.a. mobieltjes) op water zien. Te bedenken dat de mens voor 70% uit water bestaat!
Franse wetenschappers hebben een ei tussen twee mobieltjes gehouden die naar elkaar belden. Na één uur was het eiwit gestold, dat noemen we ook wel zachtgekookt.
R.O. Becker, M.D. is onderzoekspionier in regeneratie en heling en heeft het boek "The body electric, electromagnetism and the foundation of life" geschreven. Hij concludeert na 30 jaar onderzoek: "Elektrische en elektromagnetische frequenties sturen het biologische systeem van de mens en zijn informerende golven voor heling". De huidige laagfrequente en hoogfrequente elektromagnetische velden veroorzaken een ernstige verstoring van dit informerende en helende proces. (Lees de bron)

10 x onderzoek in December 2008 waarschuwen voor gevaren/invloeden straling(-)

-gevoeligheid van kinderen en jonge dieren, lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19108901?dopt=Abstract
-Genetische schade en blootstelling aan RF EMvelden,lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19073278?dopt=Abstract
-Effecten van mobiele telefoon in standbystand en zaadbalfuncties bij konijnen, lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19076254?dopt=Abstract
-Genen en de kans op leukemie in de nabijheid van ELF velden (Hoogspanningslijnen), lees: http://www.powerwatch.org.uk/news/20081216_cancer_mechanism.asp
-Geheugen verslechterd na langdurige GSM bestraling bij ratten, lees: http://lib.bioinfo.pl/pmid:18044737
-Vertekening van statistische gegevens (bias) bij onderzoek naar mobiele telefonie, lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19064187?dopt=Abstract
-Electrohypersensitivity in the Netherlands: ''A survey'', lees: http://www.stichtingehs.nl/images/stories/EHS/supplement_8.pdf
-Verontrustende studie GSM Straling België, lees: http://www.zibb.nl/10231843/Nieuws/Nieuwsbericht/Verontrustende-studie-gsm-straling.htm (Lees de bron)

C2000: over 10 jaar een pandemie van hersentumoren(-)

Het nieuwe politie communicatie systeem Tetra, dat ruim 4 miljard euro gekost heeft, zal volgens een onafhankelijke wetenschapper waarschijnlijk meer burgerslachtoffers eisen dan alle terroristengroepen wereldwijd tesamen.Gerard Hyland, een expert op het gebied van straling met een lage intensiteit en lid van het International Institute of Biophysics en tevens prominent criticus van het Tetra/C2000 communicatiesysteem, stelt:''Met de uitrol van Tetra zendmasten kunnen we mogelijkerwijs een pandemie van hersentumoren verwachten over 10 jaar.''Dit soort elektromagnetische straling, zegt Hyland, beinvloedt de hersenfunktie en de hersen-bloed barriere en verzwakt het immuunsysteem. Het is bekend dat kinderen veel meer straling absorberen dan volwassenen. In The Lancet van november 2000 schreef Hyland: ''We weten dat straling de hersenritmes beinvloedt en vooral kinderen zijn gevoelig hiervoor... De sterkste effecten zijn neurlogisch en kunnen hoofdpijn, geheugenverlies en slaapproblemen veroorzaken''Toen een Tetra zendmast aangezet werd in Dursley in Gloucestershide klaagden bewoners over migraines, slapeloosheid, neusbloedingen en het wakker schrikken, tot 15x per nacht. In in school in Littlehampton, Sussex, moesten 11 kinderen naar huis gestuurd worden op de dag dat de Tetra zendmast aangezet werd. De kinderen hadden last van duizelingen en, net als de inwoners van Dursley, hevige hoofdpijnen en neusbloedingen. (Lees de bron)

Stralingswetenschapper: symptomen(-)

Verstoring in scholen, agressie, zelfmoord.
I believe that this explains the dramatic changes in behaviour we are now witnessing - group suicides, disruption in schools, aggression and so on.
- 1 Hartritme stoornis
- 1-3 slaappatroon
- 3-5 Paranoia / Hallucinaties / Amnesia / Illusions / Slaperigheid 'afwezig'
- 6-7 Depressie / suïcidale gevoelens / Visual Distortion / Verwarring
- 8-11 niet kan ontspannen / onwel gevoel / Ongelukkig
- 11-13 Woede / manische gedrag / Verlies van eetlust
- 14-18 Kleine Aanvallen / Verstoorde Oriëntatie / auditieve / visuele hallucinaties
- 18 + Onvermogen om beslissingen te nemen / zintuiglijke problemen (zicht / gevoel / geluid)
- 24 + ** verwarring / flikkeren / Duizeligheid
- 35 + Mania / Hyperactivity
- 40 + Angst / Slaapstoornissen / Reactietijd vertraagd / Onmogelijk om beslissingen te nemen (Lees de bron)

Clusters van kanker(-)

De informele lobbygroep Mast Sanity in Engeland heeft meer dan achttien plekken gevonden waar vlak bij zendmasten voor mobiele telefonie het aantal gezondheidsklachten veel hoger ligt dan elders. De overheid zegt steeds dat het puur toeval is, maar het blijkt dat de toename overal is begonnen nadat de masten waren opgezet.
- Vijf mensen in één straat in South Woodford in Essex kregen kanker nadat er zestien antennes voor mobiele telefonie waren geplaatst op een flatgebouw op 30 meter afstand.
- Zes mensen in één straat in Thorpe St Andrew in Norfolk kregen kanker nadat er een 40 meter hoge zendmast was geplaatst op enkele honderden meters afstand.
- Na plaatsing van een 5 meter hoge mast in Shooters Hill in Meir Heath stierven er van de 180 mensen die op minder dan 250 meter afstand woonden, maar liefst drie aan hersenbloedingen en kreeg er één kind epilepsie. Dit alles binnen een paar jaar na de plaatsing.
- Twee vrouwen in Tolworth in Surrey, die beiden tussen twee basisstations voor mobiele telefonie woonden, stierven aan een hersenbloeding.
- Een woningbouwproject vlak bij een groep zendmasten in Cookridge in Leeds heeft de hoogste incidentie van kanker van de streek.
- In Crediton in Devon bleek de straling uit een mobiele zendmast door de muren van woningen heen te gaan. In een van de slaapkamers van een huis werd een straling gemeten van 4 V/m, veel lager dan de wettelijk gestelde grens in Engeland. Een driejarig meisje dat haar leven lang met die straling geleefd had, kreeg lymfoblastische leukemie. In diezelfde streek zijn er twee andere gevallen van leukemie geweest en vier gevallen van kanker.
- Van de vijftig mensen die woonden binnen een straal van 500 meter van een basisstation in Wishaw in Warwickshire, kregen er 34 medische klachten: slapeloosheid, huidirritatie, lage bloedceltellingen en in zeven gevallen kanker. Vervolgens hebben de bewoners de mast neergehaald.
- Gainsborough in Lincolnshire heeft tien gevallen van kanker gemeld onder alle bewoners binnen 100 meter van een basisstation.
- In Saintfield in Noord-Ierland kregen twaalf kinderen leukemie en zeven volwassenen kanker. Allemaal woonden ze dichter dan 700 meter bij een basisstation.
- Vlak bij Dunganon in Noord-Ierland staan vijf huizen onder een mast op de Cranlome Hill. Van de mensen die daar woonden kregen er zes kanker, waarvan er drie doodgingen. Ook hier hebben de bewoners vervolgens de mast neergehaald. Er bleken 35 antennes op te zitten.
- In Parijs heeft het mobiele telefoniebedrijf Orange zelf een mast ontmanteld nadat er acht schoolkinderen kanker hadden gekregen. Het bedrijf had de antennes op het dak van de school gezet.
- In Valladolid in Spanje kregen vier kleine kinderen de diagnose kanker op een school met 450 kinderen: zeven maal de nationale incidentie. Dit vond plaats nadat op 50 meter afstand van de school een mobiele zendmast was geplaatst. De plaatselijke arts Luis Martin zei dat er in dat gebied 'in geen 32 jaar een geval van kanker bij een kind was geweest'. (Lees de bron)

Een overzicht van clusters van kanker en andere ernstige ziekten die werden vastgesteld in de buurt van antennes voor mobiele telefonie(-)

- Weer een kankercluster in Groot-Brittanië rond een antennesite die in 1995 opgericht werd. Binnen de zeven jaar na de plaatsing stierven 14 mensen aan kanker en 20 anderen ontwikkelden tumoren. Het gemeten stralingsniveau rond de antennesite ligt meer dan 5.000 keer lager dan de officiële 'veiligheids'normen van het ICNIRP.
- 53 overlijdens ten gevolge van kanker rond een antenne-site. De explosie in het aantal kankergevallen kwam er na de toename van het aantal antennes, doordat er meer telecomoperatoren actief werden
- Veel gevallen van kanker, leukemie, lymfeklierkanker, hersenbloedingen, Alzheimer, hersentumor, etc. en een hele resem aan gezondheidsklachten.
- In een school in Northhampton (UK) wordt hersenkanker vastgesteld bij vier kinderen. Nog een vijfde is er al aan overleden. Dit meldt de Britse krant The Sun. Prof. Mc Kinney van de Universiteit van Leeds spreekt van "een ongewone cluster". Beide scholen zijn omgeven door gsm-zendantennes. (Lees de bron)

Mobiele telefoons extra slecht voor kinderen(-)

... Daardoor kunnen kinderen op korte termijn verschillende problemen krijgen, zoals leerproblemen, slaapstoornis en geheugenverlies.Lange termijn: Daartoe kunnen hersentumoren, depressie en de ziekte van Alzheimer behoren, soms al op de leeftijd van 25 jaar, zo vrezen zij. (Lees de bron)

Pers expliciet over verhoogd risico op hersentumoren bij veel bellende kinderen.(-)

De Britse pers bericht zonder enige terughoudendheid over een vijfvoudig verhoogd risico op hersentumoren bij kinderen die veel mobiel bellen (Lees de bron)

Wordt jouw hoofdpijn veroorzaakt door elektrosmog?(-)

Vooral kinderen zouden kwetsbaar zijn voor de stralen omdat hun hersenen en zenuwen zich nog aan het ontwikkelen zijn. Vijf procent van de bevolking zou gevoelig zijn aan dit geheel van straling, en krijgen hoofdpijn, concentratiemoeilijkheden, zijn (chronisch) vermoeid en geïrriteerd. [...] Velen waarschuwen voor voorzichtigheid, en enkele steden, zoals Frankfurt, komen terug op de massale installatie van wifi. Duitse onderzoekers onderzochten de klachten van 356 mensen die langdurig aan straling waren blootgesteld. Slaapproblemen, bloedneuzen, pijn, gehoorverlies, depressies, vergeetachtigheid en misselijkheid werden vastgesteld na pulserende hoge frequentiegolven. [...] De Britse krant The Daily Mail trekt van leer tegen de tendens om gratis wifi aan te bieden aan elke inwoner van een stad. "Niemand kan met zekerheid zeggen dat wifi veilig is, want er is nog geen enkele grote studie gebeurd naar de impact van wifi-straling op onze gezondheid." (Lees de bron)

Zelfmoord en borstkanker kan indirect veroorzaakt zijn door straling(-)

... hierdoor [continue belastende straling] raakt de balans verstoord van één van de belangrijkste antioxidantia in ons lichaam, namelijk melatonine.Hierdoor ontstaan slaapproblemen, zoals niet inslapen of steeds wakker worden. Vooral baby's en kinderen rond de puberteit zijn extra gevoelig op hun melatonine balans. Er is veel onderzoek gedaan en daardoor kwam aan het licht dat deze melatoninespiegel een grote rol speelt bij veel van de recente zelfmoorden. Ook is door onderzoek aangetoond dat er verband bestaat tussen een extreem lage melatoninewaarden en borstkanker. (Lees de bron)

Arts: vermoeidheid door GSM-zender op school(-)

Moolenburgh kreeg twee jaar geleden een meisje van acht op zijn spreekuur. Ze was al een half jaar vreselijk moe. Hij deed alle mogelijke allergietesten, maar het kind reageerde niet. Na een half jaar zei hij tegen de moeder: ‘Meestal lukt het me wel, 85 procent van de kinderen die ik zie, wordt beter. Is er in het afgelopen jaar misschien iets gebeurd dat ik nog niet weet?’ De moeder kon zich niets herinneren, het meisje echter wél. Er bleek een GSM-zender op het dak van de school te zijn gebouwd. ‘Die stoorde onze walkmans,’ vertelde het meisje. De ouders stuurden het kind naar een andere school. Binnen veertien dagen was ze beter. (Lees de bron)

Effecten van de straling(-)

Wat onderzoeken zeggen over de effecten van gepulste straling:* Beschadiging van het DNA
* Verstoring van de celcommunicatie
* Beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel
* Verzwakking van het immuunsysteem
* Nadelige invloed op het hormonale systeem
* Verminderde aanmaak van melatonine
* Verhoogd risico op kanker
* Verhoogde kans op onvruchtbaarheid, misvormingen en verstoord verloop van de zwangerschap
* Opening van de bloed - hersen barrière
* EEG veranderingen ook tijdens het slapen

De volgende gezondheidsrisico´s worden in verband gebracht met gepulste straling:
* Klachten m.b.t. het zenuwstelsel: hoofdpijn, slaapstoornissen, concentratieproblemen, uitputting, vermoeidheid, depressie en irritatie
* Vermindering van het leervermogen
* Verstoring van in- en doorslapen
* Gedragsproblemen bij kinderen, zoals hyperactiviteit en agressiviteit, leerstoornissen, groeistoornissen en ontwikkelingsproblemen
* Hartritmestoornissen en hoge bloeddruk
* Oorruis (Tinnitus) en duizeligheid
* Irritaties aan de ogen en problemen met het zicht
* Veranderingen in het bloedbeeld, met name bij kinderen: de rode bloedcellen rijpen niet meer volledig. Hierdoor zijn ze slechts beperkt in staat zuurstof te transporteren. Dit leidt tot symptomen die lijken op bloedarmoede.
* Verstoring de doorbloeding
* Trombosegevaar door het verkleven van de rode bloedlichaampjes in de kleine bloedvaten
* Mogelijke verergering van alle reeds aanwezige ziekten
* Toename van kanker, vooral van hersentumoren (Lees de bron)

België: School in Genk verbiedt GSM(-)

De leerlingen van Het Technisch Instituut Sint Lodewijk (TISL) in Genk moeten de gsm thuislaten. Daarmee verbiedt het TISL als een van de eerste scholen radicaal het gebruik van de gsm binnen de schoolmuren. (Lees de bron)

Elektrogevoeligheid – wat is dat?(-)

De oud-minister-president van Noorwegen, Gro Harlem Brundtland, lijdt aan elektrogevoeligheid. Zij kon geen mobiele telefoon in haar kamer tolereren. Zo ook Arjen Witzel, elektromonteur en vroeger zendamateur, Reformatorisch Dagblad 2004, “Ziek van straling zendmasten”. Utrechts Nieuwsblad, 2005, “. Frans van Velden, Volkskrant 2005, “Slapen in een kooi tegen de straling”. Freek van den Hengel, Stad Nijkerk, regelmatig. Ria Luttinkhold met haar splinternieuwe boek “Help, de kerktoren geeft straling”, over hoe zij en haar zoon beiden overgevoelig werden. Hij kan niet meer naar school. Nog een jongen die niet meer naar school kan vanwege de zendmasten en de Wi-Fi in de klas: Gaute Solheim van 12 jaar oud uit Noorwegen. Ook Brian Stein uit Engeland, directeur van 5000 man. En Ulrich Weiner uit Duitsland, die 20 jaar lang een ingenieursbureau runde.Waarom zou iemand zoiets als intolerantie voor elektriciteit verzinnen? Niemand onthoudt zich vrijwillig van het gebruik van een telefoon, naar de dokter gaan, televisie kijken, het kopen van kleding, voedsel, kunnen rijden in een auto, bus, trein, koken eten etc. Er zijn geen voordelen aan elektrogevoeligheid, alleen nadelen. Waarom zou iemand die geniet van zijn leven, sociaal actief is, een baan en appartement, huis en auto heeft, zich plotseling volledig isoleren? Niet meer uitgaan, stoppen met werken, verhuizen naar een elektriciteitsvrij huisje in het bos, niet in de zon lopen, alleen fietsen, nooit de telefoon gebruiken, tv kijken enzovoorts, als de persoon in kwestie geen schade zou ondervinden van deze dingen? (Uit brief 66 uit het boek Black-on-white, zie www.feb.se . internationale pagina's). De klachten beginnen subtiel. Het gaat heel langzaam. Er zit een lange opbouwperiode in, waarin je niets voelt. Je voelt het ook nooit direct. Je hebt er geen zintuig voor. Je voelt het indirect. Vaak moe, geïrriteerd. Slecht kunnen concentreren. Vaker verkouden. Een verzwakt immuunsysteem. Dan wordt het langzaam erger. Hoofdpijn, misselijkheid. Het lichaam waarschuwt ons. Vaak zit er een dusdanig lange tijd tussen blootstelling en optreden van de klacht dat je het totaal niet doorhebt. (Lees de bron)

Trower: Onherstelbare DNA-schade door Wifi in school(-)

The bad news, as most of you will know,” said Trower, “is that the mitochondrial DNA is irreparable. So what we’re saying to your children is if we damage your mitochondrial DNA it is their children and their children and their children. As long as there is a female line you will have this genetic damage. So, by putting wi-fi in school classrooms, what you’re actually doing is sentencing 57 percent of your children to some form of birth defect forever. This is where the joke stops. It isn’t a decision we have the right to make. (Lees de bron)

Elektrificatie oorzaak van welvaartsziekten (kanker, diabetes en depressie)(-)

Een onderzoek van Milham uit 2009 toont aan dat de elektrificatie van de USA de oorzaak is van een aantal welvaartsziekten, zoals hart en vaatziekten, kanker, diabetes en depressie die tot zelfmoord leidt. Milham is een bekende en onderscheiden epidemioloog (Ramazzini Award) die er in 1997 al op wees dat werknemers die met elektriciteit werkten een hoger sterftecijfer hadden van sommige soorten kanker.In zijn recente onderzoek geeft hij verbanden aan tussen de graad van elektrificatie in de VS en de toename van deze ziekten.Milham haalt ook het onderzoek in de Californische school aan dat het grote aantal kankergevallen onder de leraren van een school niet door de EM velden zelf, maar door de zogenaamde vuile stroom komt (Nieuwsbrief 23. Opmerkelijke cluster van kankergevallen). Die vuile stroom wordt o.a. veroorzaakt door: spaarlampen, halogeenlampen, draadloze routers en dimschakelaars. (Lees de bron)

Wat vertel ik mijn werknemer over neurologische effecten van draadloze technologie(-)

1) Volwassenen die 10 jaar en langer mobiel bellen hebben twee maal zoveel (200%) risico op kwaadaardige hersentumoren. Ieder internationaal gepubliceerd onderzoek dat een periode van 10 jaar en langer omvat toont een toegenomen risico op tumoren. De risico’s zijn nog hoger bij eenzijdig gebruik, aan één oor. Onderzoeken, die dit risico ontkennen, kijken naar een kortere periode, zodat geen problemen te verwachten zijn.
2) De risico’s ontstaan bij slechts 460 uur totaal (Franse studie) maar je loopt echt een verhoogd risico met meer dan 2000 uur totaal (Hardell et all, multiple studies 2004-2009). Hoeveel uur heeft u in totaal mobiel gebeld?
3) De levensduur van personen met een dergelijke tumor is 403 dagen na de diagnose (Ted Kennedy). Hardell schrijft dat ze zo snel overlijden dat hij ze niet kan interviewen en dat daardoor deze risicocijfers nog afgezwakt worden.
4) Voor akoestische tumoren geldt een 30% toename van het risico bij meer dan 10 jaar gebruik en 240% bij eenzijdig gebruik.
5) Alle recente onderzoeken naar hersentumoren en mobiel gebruik tonen een verhoogd risico aan. Dit geldt tevens als sommige onderzoeken een kortere periode beslaan en de gebruikers van meer dan 1 uur per week worden meegenomen. Die laatsten worden beschouwd als niet blootgesteld en zij zwakken het risico af. Maar zelfs met hen erbij in de meta-analyse blijft het verhoogde risico bestaan.
6) Kinderen die mobiel bellen hebben 500 % meer kans op een kwaadaardige hersen- tumor op het moment dat ze de leeftijd van 20 tot 29 jaar bereiken.
7) Gebruik van de mobiel door zwangere vrouwen heeft geleid tot veranderde hersen ontwikkeling, die tot uiting komt in serieuze gedragsproblemen bij kinderen in de schoolleeftijd (Divan et al, 2008).
8) Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid van volwassenen en hun functioneren in de maatschappij, als jaren blootstelling van de jongeren aan laag en hoogfrequente straling, een verminderde denkcapaciteit, beoordeling, geheugen, leercapaciteit en controle over het gedrag tot gevolg hebben. Mobieltjes, DECT telefoons en PDA’s
9) Mobiels en draadloze telefoons vermeerderen het risico op hersentumoren en akoestische tumoren. De meeste draadloze telefoons geven evenveel elektromagnetische velden als mobiels.
10) Hersentumoren door draadloze telefoons komen 220 % vaker voor (bij gebruik aan beide oren en 470% hoger bij gebruik aan een oor.
11) Akoestische tumoren komen 310% vaker voor wanneer de draadloze telefoon aan een oor wordt gebruikt. Het effect van de operatie betekent vaak gehoorverlies, verlamming in het gezicht en/of permanente duizeligheid en evenwichtsverlies (Lees de bron)

Meettechnicus schrijft verontwaardigde brief aan de GGD, + antwoord GGD(-)

De klachten zijn altijd:
Bij volwassen:
Niet kunnen slapen,
Algemeen beroerd voelen,
Gigantische hoofdpijn,
Spierkrampen,
Problemen met het korte termijn geheugen,
Gezichtsveld problemen,
Licht niet kunnen verdragen,
Huidproblemen.

Bij kleine kinderen beneden de 10 jaar:

Niet rustig te krijgen. (Ze krijgen het stempel opgedrukt ADHD)
Gevolg is Ritalin, Concerta, enz. (zonder resultaat)
Bloedneuzen,
Knarsetanden in bed,
Schreeuwend wakker worden om niks. (Lees de bron)

Israel: Wetenschappers vinden een verband tussen schildklierkanker en mobiel bellen(-)

De relatie tussen mobiel bellen en de toename van het aantal patiënten met hersenkanker en kanker aan de gehoorzenuw was reeds gelegd. Israelische onderzoeker hebben nu een verband gevonden tussen mobiel bellen en de toename van het aantal patienten met schildklierkanker. (Lees de bron)

Straling, kanker en VLF(-)

Dr. Mercola bericht dat 20 jaar geleden 1 op de 3300 kinderen leed aan autisme. Dat is momenteel 1 op de 100, terwijl 1 op 9 lijdt aan astma en 1 op 6 leerproblemen heeft. Dat is geen kanker, maar nu ook niet echt onschuldig. (Lees de bron)

Straling, kanker en VLF (very low frequency)(-)

In Nederland en België is het zo, dat (mijn) metingen hebben vastgesteld, dat de in woningen binnenkomende hoogfrequente straling van zendmasten zeer gering is. Te gering om kanker te kunnen veroorzaken.
Iets anders is het met mobieltjes, DECT telefoons en draadloze modems of WiFi sticks op laptops. Die vertonen veel meer straling dan van zendmasten. Maar ook hier dient men voorzichtig te zijn met dreigen wegens kanker.
Veel mensen hebben een kankervirus in hun lichaam. Dat is daar latent aanwezig en doet in feite niets, het *slaapt* als het ware. Pas wanneer het getriggerd wordt, kan het zich verspreiden en eventueel groeien. En daarvoor moet het immuunsysteem beschadigd zijn.
[...]
Dan kan het kankervirus aan zijn langzame groei beginnen en de vorming van tumoren beginnen.
Elektrosmog werkt dan als een katalysator, die de groei van de kankercellen/tumoren doet versnellen.
Met andere woorden, deze personen zouden pas veel later met kanker geconfronteerd worden, maar door de elektrosmog nu in een veel eerder stadium.
Dat is de reden waarom men rondom zendmasten zoveel kankerclusters aantreft.
Het is niet een oorzaak, maar een gevolg.
En daar wil ik iedereen toch wel op wijzen.
[...]
Spruitjes, boerenkool, onderwijs, erfelijkheid, achterstandswijken, etc. wordt allemaal genoemd, maar een relatie tot elektrosmog ten opzichte van slapeloosheid, moeheid, hoge bloeddruk, leerproblemen, agressie, depressie, maag- en darmklachten, nerveusheid, geheugenproblemen, problemen met de ogen en doofheid, hoofdpijn, etc. worden niet bekeken. (Lees de bron)

Kinderconsument waarschuwt voor mobiel bellen(-)

Stichting De Kinderconsument gaat leerlingen op basisscholen waarschuwen voor gezondheidsrisico's bij het gebruik van een mobiele telefoon. (Lees de bron)

Europarlement wil burgers beschermen tegen straling(-)

Antennes en zendmasten voor mobiele telefonie en andere draadloze technologie zouden met inachtneming van een zekere afstand van scholen, kindercrèches, ziekenhuizen, verpleeghuizen en sanatoria geplaatst dienen te worden, aldus een rapport dat werd aangenomen door het Europese Parlement. (Lees de bron)

Risico op tumor verdubbeld(-)

Een Zweedse studie toont aan dat het risico op een kwaadaardige tumor na tien jaar verdubbeld is aan de kant van het lichaam waar men de telefoon houdt. Het Amerikaanse BioIniatitive rapport voegt daar aan toe dat er ook een aanzienlijk verhoogd risico is op kinderleukemie en op neurologische problemen (waaronder Alzheimer). (Lees de bron)

Metingen: iPad geeft zeer hoge stralingsniveaus(-)

...Het gebruik van tablet-computers is dan ook sterk af te raden en het gebruik ervan op school is totaal onverantwoord. In een klassituatie zijn kinderen bovendien omringd door talloze andere tablets, hetgeen de stralingsniveaus nog eens vermenigvuldigt. Wanneer wetenschappers waarschuwen dat kinderen best geen gsm gebruiken, dan geldt dit zeker ook voor iPads, die nog sterker stralen en waar men bovendien gedurende veel langere tijd aan wordt blootgesteld. Kinderen zouden enkel tablets of iPads mogen gebruiken wanneer de WiFi-functie uitgeschakeld is. (Lees de bron)

Wifi: Levensgevaarlijke melatoninedalingen binnen 2 maanden: superbasis voor borstkanker, prostaat-kanker en zelfmoord zonder psychische oorzaak(-)

Lees hoe snel straling gezonde mensen kan slopen en waarom studenten wegens Wi-Fi in de collegezalen hun studie moesten stopppen. (Lees de bron)

Onderwijzers: verwijder Wi-Fi netwerken van scholen om te voorkomen dat kinderen kanker krijgen.(-)

Na een megaprotest van 35.000 leden van de Britse onderwijzersvakbond tegen Wi-Fi in scholen in 2007 volgt in april 2009 een nieuw protest uit grote bezorgdheid voor onder meer de risico’s voor kinderen op onvruchtbaarheid en kanker. (Lees de bron)

Frankrijk: Wet ter beperking RF straling aangenomen in de Assemblée Nationale(-)

Een nieuwe wet ter beperking van de RF stralingsbelasting is aangenomen door de Assemblée Nationale en gaat nu naar de Senaat. Reclame maken voor tablets voor kinderen onder de 14 wordt verboden (met een boete van € 75.000). Dat verbod was er al voor mobieltjes. Adverteren voor mobieltjes zonder 'headsets' wordt eveneens verboden. WiFi wordt verboden voor crèches, d.w.z. voor kinderen onder de drie. In de wet staat ook de verplichting van de regering om voor extreem elektrogevoelige personen (EHS) aan het Parlement een rapport uit te brengen over de mogelijkheid stralingsarme zones te creëren, waarbij tevens rekening wordt gehouden met hun problemen in de werkomgeving. (Lees de bron)

Europees Parlement: verwijder Wifi op scholen vanwege gezondheid(-)

”Eind mei 2011 heeft het Europees Parlement unaniem een resolutie aangenomen, waarin wordt aangeraden om op scholen alle draadloze wifi apparatuur - wifi - te verwijderen vanwege de gebleken gezondheidsrisico’s voor scholieren en personeel. In datzelfde rapport wordt ook verwezen naar het feit dat de draadloze stralingstechnologie zeer energie-inefficiënt is en veel technisch veroorzaakte elektro smog in het milieu brengt.” (Lees de bron)

Oproep voor stralingsvrije treincoupées(-)

De NS heeft haar plan opgevat om WIFI / draadloos internet in haar treinen te gaan invoeren. Laat een tegengeluid horen.
...
Wi-Fi rukt ook op in de trein en moet dan als extreem gevaarlijk worden beschouwd omdat een enkel mobieltje al veel te veel straling in een coupé geeft. Dit heeft te maken met het ‘kooi-van-Faraday-effect’ en de wisselende afstand tot basisstations waardoor straling onverantwoord hoog oploopt, ook voor reizigers die bewust niet willen ‘meestralen’ en voor meereizende babies en kinderen. Niet alleen langdurige blootstelling, maar ook korte blootstelling aan hoge doseringen straling kan DNA-schade veroorzaken en daarmee het begin van kanker triggeren. Dit kan in één enkele treinrit plaatsvinden. (Lees de bron)

Kinderen die pesticiden binnenkrijgen, lopen meer kans om ADHD te ontwikkelen.(-)

Kinderen die hogere concentraties van de zogeheten organofosforverbindingen in hun lijf hadden, kampten ongeveer twee keer zo vaak met ADHD. (Lees de bron)

Meer kans op autisme door vaccinatie(-)

“Na blootstelling aan Thimerosal van baby’s jonger dan 3 maanden, constateerden wij een toegenomen risico van ‘neurologische ontwikkelingsstoornissen’. Het verklaart mogelijk de explosieve toename van autisme, ADHD, kanker, auto-immuunziekten, gedragsstoornissen en ontwikkelingstoornissen, zeker omdat de relatie tussen autisme en ADHD en kwik al vaker is gelegd. Het lijkt helaas zo te zijn dat hoe meer je leert over de gevolgen van vaccinaties, hoe meer je leert over alle ziekten die kunnen optreden.”
“Het onderzoek toonde haarfijn aan dat blootstelling aan meer dan 62 microgram Thimerosal (kwik) in de eerste drie maanden van een mensenleven, het risico verdubbelt dat een kind autistisch wordt.” (Lees de bron)

Autisme voor 70% veroorzaakt door vaccinaties!(-)

Volgens Tinus is ‘Autisme is een reactie op de opeenstapeling van ‘rotzooi’ in de hersenen, een soort kortsluiting. Autisme is dan het gevolg en is een soort blokkade in de grote hersenen. Maar deze aandoeningen zijn wel reversibel’.Kijk dat noem ik nou de koe bij de horens vatten..! Maar ook goed nieuws dus: het proces is terug te draaien, door deze kinderen te ontstoren. (Reversibel is ‘terugdraaien’.) Uit de vele voorbeelden die Tinus Smits gisterenavond gaf, blijkt dat keer op keer, de jonge lijfjes van babies, NIET IN STAAT ZIJN, op korte termijn en in zulke doses, VACCINATIES TE VERWERKEN OP DE ‘WIJZE’ WAAROP OFFICIËLE INSTANTIES ZE VOORSCHRIJVEN! (Lees de bron)

Autisme door kwik uit vaccinaties, dat niet uitgescheiden kan worden door antibiotica(-)

"Medische wetenschappers van de Universiteit van Arizona hebben aangetoond dat kwik niet langer door het lichaam kan worden uitgescheiden door het gebruik van antibiotica. Door kwik in vaccins kunnen kinderen autisme krijgen en de antibiotica zorgen er vervolgens voor dat ze dit kwik niet meer kunnen uitscheiden.Uit een studie in het Journal of the American Medical Association van 11 juli 2007 is gebleken dat kinderen met autisme significant meer kwik, lood en zink in hun melktanden hadden dan kinderen zonder autisme. Dezelfde kinderen kregen in hun eerste 12 tot 36 maanden bovendien meer antibiotica toegediend.Meer dan twee derde van de kinderen met autisme kreeg in het eerste levensjaar tenminste vier keer antibiotica toegediend. Gedacht wordt dat de medicijnen het immuunsysteem verzwakken. Kwik in de controversiële BMR-prik heeft vervolgens min of meer vrij spel in het lichaam." (Lees de bron)

ADHD, Kinderen en lood(-)

Uit een nieuwe studie blijkt dat kinderen die meer mobiel belden en aan toxische stoffen met lood waren blootgesteld, een aanzienlijk grotere kans hebben om ADHD symptomen te krijgen dan kinderen die minder of niet mobiel belden. Met op het eind een aantal referenties naar ander werk. Dit zou heel goed in verband kunnen staan met de verlaging van de bloed-hersenbarrière ten gevolge van straling, waardoor toxische stoffen deze barrière makkelijker kunnen passeren. (Lees de bron)

Stop Draadloos Groningen(-)

De 80 belangrijkste redenen om DRAADLOOS GRONINGEN onmiddellijk te stoppen en Wi-Fi in scholen voor altijd te verbieden (Lees de bron)

Onderwijzers vragen officieel onderzoek aan(-)

In 2007 protesteerden 35.000 Britse onderwijzers tegen Wi-Fi in scholen, mede omdat veel onderwijzers zelf ziek werden in de klas van draadloze laptops, WLAN en draadloze schoolborden (cynisch 'smartboards' genaamd). (Lees de bron)

Wetenschapper: dommer door digitale media(-)

Uit talloze onderzoeken blijkt volgens Spitzer dat leerlingen in het (basis)onderwijs niet gebaat zijn bij lessen per computer. Ze raken sneller afgeleid en de kennis blijft steken aan de oppervlakte, aldus de Duitser. Toch stappen steeds meer scholen over op gedigitaliseerd onderwijs. Volgens Spitzer is dat vooral te danken aan de lobbycampagnes van de computerindustrie. ,,Zij zijn niet geinteresseerd in studieresultaten, maar uitsluitend in geld verdienen.'' (Lees de bron)

Stralingsnormen niet toereikend (1)(-)

Barrie vertelt in het tweede interview dat de ICNIRP toegeeft dat hun normen niet toereikend zijn voor (zwangere)vrouwen, kinderen, ouderen en zieken, kortom circa 3/4 van de bevolking! (Lees de bron)

Stralingsnormen niet toereikend (2)(-)

Barrie vertelt in het tweede interview dat de ICNIRP toegeeft dat hun normen niet toereikend zijn voor (zwangere)vrouwen, kinderen, ouderen en zieken, kortom circa 3/4 van de bevolking! (Lees de bron)

Google-directeur stuurt zijn dochter naar een computerloze school(-)

Een verhaal van onder meer een Google-directeur die zijn dochter naar een computerloze school stuurt, één van de ouders die midenin de diggitale wereld staan, maar hun lerende kroost daar zo min mogelijk aan bloot willen stellen. (Lees de bron)

De Gevaren van Wi-Fi (WiFi, Wifi, WLAN, Elektromagnetische Straling, Draadloos Internet, EMV, EMR)(-)

Een school waar twaalf kinderen opeens last kregen van hoofdpijn, misselijkheid, jeuk en hartkloppingen nadat de school overstapte op Wi-Fi.Kind: "Ik denk dat ik ga sterven omdat ie zo snel klopt, dat ik een hartaanval krijg, maar dat gebeurt niet"De symptomen verdwenen als Jeremiah thuis was en begonnen weer op school.Je kunt niet duizenden onderzoeken gaan afkeuren. (Lees de bron)

Gedragsproblemen bij nakomelingen door mobieltje tijdens zwangerschap.(-)

Cell phone use in pregnancy may cause behavioral disorders in offspring (Lees de bron)

USA: Vetzucht bij kinderen na prenatale blootstelling aan EM straling(-)

Epidemioloog legt een verband tussen prenatale blootstelling aan EMV en een toenemend risico op vetzucht/obesitas bij kinderen. (Lees de bron)

India: Hoge Raad, ''verwijder telecomzenders van schoolgebouwen''!(-)

Remove cell towers from schools: Supreme Court (Lees de bron)

Europa wil gsm's en draadloos internet uit scholen weren(-)

De straling die veroorzaakt wordt door gsm's en draadloze netwerken kan, zeker bij kinderen, de gezondheid in gevaar brengen. Dat is de conclusie van een rapport van de Raad van Europa. Daarom wil die raad een totaal verbod op mobiele telefoons en wifi in scholen. (Lees de bron)

AUTISME en MOBIELTJES(-)

De eerste grafiek laat de explosieven groei van het aantal autistische kinderen zien vanaf 1975 tot 2010, welke groei volledig gelijk op gaat met de blootstelling aan RF straling. De tweede grafiek laat de toename van het aantal kinderen met klachten zien als functie van de blootstelling aan RF straling thuis. (Lees de bron)

Israel: ADHD en mobiele telefonie(-)

The fetus can be affected during pregnancy, and the results not seen until a few years later, in the child’s behavior. (Lees de bron)

Canada: kind van 8 jaar en niet meer naar school vanwege WiFi(-)

It is unethical and unlawful to experiment on children (Lees de bron)

Open brief van UK medical doctors(-)

We urge health agencies and the public to act immediately to reduce exposure to radiofrequency/ microwave radiation. This is especially important for children, who are physiologically more vulnerable to this exposure and for whom adults have a safeguarding responsibility. Children’s health should be put ahead of convenience and commercial benefits. Children should not use mobile phones except in an emergency, and WiFi should be replaced with wired alternatives in schools and other settings where children spend considerable time. (Lees de bron)

Belgie verbiedt kindermobieltje(-)

België neemt verder maatregelen om kinderen te beschermen tegen de veronderstelde gezondheidsrisico's van mobiele telefoons. Zo is het, zodra de nieuwe wetgeving van kracht wordt, verboden om advertenties voor telefoons te richten op kinderen die jonger dan zeven jaar zijn. Ook is er een aparte wet goedgekeurd door het parlement die het verbiedt om telefoons te maken die specifiek voor kinderen onder de zeven jaar zijn ontwikkeld. Volgens De Morgen is ook die wet ingevoerd uit vrees voor stralingsgevaar. (Lees de bron)

Kinderen gevoeliger voor WiFi(-)

Kinderen absorberen een grotere hoeveelheid microgolfstraling dan volwassenen; Microgolfstraling is een klasse 2B (mogelijk) kankerverwekkend zoals roet, DDT, lood, nikkel, styreen, diesel en benzine. Het lijkt duidelijk dat we geen kinderen aan deze zaken moeten blootstellen, dus waarom zouden we kinderen blootstellen aan microgolfstraling? Foetussen zijn nog kwetsbaarder dan kinderen. Daarom moeten zwangere vrouwen hun foetus niet blootsellen aan microgolfstraling. Volwassen meisjes en vrouwen moeten hun mobiele telefoons niet in hun bh plaatsen. Handleidingen van mobieltjes waarschuwen duidelijk dat er een overbelastingsprobleem bestaat. Draadloze apparaten zijn radiozenders, geen speelgoed. (Lees de bron)
Google: straling

Google News: straling

Google: straling+kind

Google News: straling+kind


3 veelgestelde vragen:
De waarde van straling blijft toch onder de norm?
De overheid zal ons toch wel beschermen?
Er is toch geen wetenschappelijk bewijs?

Tip: Bekijk de stralingsnormen en -waarden
Home | Aanleiding | Metingen | Wat te doen?