http://wwww.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/4573/haarlem_meettechnicus_schrijft_verontwaardigde_brief_aan_de_ggd_+_antwoord_ggd