http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten Internationaal/4351/uk_engelse_politiefunctionarissen_wijten_gezondheidsklachten_aan_c2000.