http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten Internationaal/4848/uk_britse_pers_durft_te_rapporteren_over_de_gevaren_van_mobiele_telefonie