http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten Internationaal/7541/brazilie_7000_kanker_slachtoffers_door_zendmasten