http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten Nederland/5319/politie_onderzoek_naar_zelfdoding_onder_agenten