http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/4486/india_50_ghz_straling_kan_leiden_tot_onvruchtbaarheid_bij_mannelijke_ratten