Ongeaarde computerwerkplek bron van straling: ziekmakend

Een computer/laptop, monitor of printer die niet op een geaard stopcontact zijn aangesloten zijn een grote bron van straling. Jarenlang heb ik zelf (helaas) zo gewerkt, en kreeg steeds minder energie en meer last van jeuk. Lees wat quotes uit diverse artikelen over de mogelijke gevolgen van straling: je gezondheid wordt er niet beter van. Het is dus van belang om een geaard stopcontact te gebruiken voor het aansluiten van je computer, monitor en printer. Uit metingen bleek zelfs dat door het vasthouden van een muis er een spanning van 12 volt op je lichaam kan komen te staan, en dat het electromagnetisch veld van de penmuis enorm hoog is.

Gebruik altijd een geaarde stekker en geaard stopcontact. Als de stekker van de computer/laptop niet geaard is, sluit de laptop dan aan op een geaarde monitor, of verbind een ongebruikt contact achterop de laptop met het geaarde stopcontact.

Terug