Gevaren van straling: de "asbest van de toekomst", met als gevolg: add.

Artikelen over 'add':

Home | Aanleiding | Meting | Wat te doen?

Tip: Bekijk de stralingsnormen en -waarden
Terminologie / synoniemen:
Wifi = WLAN = draadloos netwerk (=kleine magnetron, en dat 24 uur per dag!)
DECT = draadloze huistelefoon (= straling van een GSM-mast op 20 meter, en dat 24 uur per dag (ook tijdens niet-bellen))
Filter:
Klik hieronder op een link om naar de bron te gaan.

Straling beinvloedt enzymwerking die verband houden met ADHD; mogelijke verklaring voor ADHD(-)

Onderstaand onderzoek toont aan dat straling de enzym-activiteit van cholinesterase aantast. Dat levert stoornissen op, waardoor de prikkelingen van de zenuwen onvoldoende afgeremd worden. Hier zou ADHD mee verklaard kunnen worden, namelijk cognitief 'betere' (lees: versnelde/verstoorde) prestaties en tintelingen. Dit kan ook mogelijk verband houden met de recente gigantische stijging van het aantal ADHD/ADD kinderen. (Lees de bron)

Klein wonder bij onhandelbaar kind(-)

Ik heb eens een woning ontstoord van mensen die een onhandelbaar kind hadden. Ik was klaar, geef de moeder een had bij het afscheid, en van dat jochie krijg ik plotseling twee zoenen. De vrouw zei dat hij dat nog nooit had gedaan. Later sprak ik de behandelend arts. Hij zei: "je hebt daar een klein wonder verricht. Het gaat heel goed met dat gezin." (Lees de bron)

Elektromagnetische stralingsbelasting leidt tot kanker, concentratieproblemen, ADD, tinnitus, migraine, slapeloosheid, hartritmestoringen, Parkinson en zelfs rugpijn(-)

Dr. Thomas M. Rau, medisch directeur van de bekende Paracelsuskliniek in Lustmühle is er van overtuigd dat de elektromagnetische stralingsbelasting leidt tot kanker, concentratieproblemen, ADD, tinnitus, migraine, slapeloosheid, hartritmestoringen, Parkinson en zelfs rugpijn. (Lees de bron)

Gezondheidsklachten verdwenen na afscherming tegen antennes(-)

Een cluster van woningen met gaas en stralingwerende verf in de Amsterdamse Pijp, nabij een dak met antennes: ...De bewoners van deze woningen hadden gezondheidsklachten, die gedeeltelijk overeenkwamen. Ze leden aan klachten als concentratieproblemen, geheugenstoornissen, migraine, hartritmestoornissen en eczeem.
...Kwamen die gezondheidsproblemen nou werkelijk door die antennes?
...Verder verdwenen of verminderden bijna alle klachten na afscherming. (Lees de bron)

C2000: over 10 jaar een pandemie van hersentumoren(-)

Het nieuwe politie communicatie systeem Tetra, dat ruim 4 miljard euro gekost heeft, zal volgens een onafhankelijke wetenschapper waarschijnlijk meer burgerslachtoffers eisen dan alle terroristengroepen wereldwijd tesamen.Gerard Hyland, een expert op het gebied van straling met een lage intensiteit en lid van het International Institute of Biophysics en tevens prominent criticus van het Tetra/C2000 communicatiesysteem, stelt:''Met de uitrol van Tetra zendmasten kunnen we mogelijkerwijs een pandemie van hersentumoren verwachten over 10 jaar.''Dit soort elektromagnetische straling, zegt Hyland, beinvloedt de hersenfunktie en de hersen-bloed barriere en verzwakt het immuunsysteem. Het is bekend dat kinderen veel meer straling absorberen dan volwassenen. In The Lancet van november 2000 schreef Hyland: ''We weten dat straling de hersenritmes beinvloedt en vooral kinderen zijn gevoelig hiervoor... De sterkste effecten zijn neurlogisch en kunnen hoofdpijn, geheugenverlies en slaapproblemen veroorzaken''Toen een Tetra zendmast aangezet werd in Dursley in Gloucestershide klaagden bewoners over migraines, slapeloosheid, neusbloedingen en het wakker schrikken, tot 15x per nacht. In in school in Littlehampton, Sussex, moesten 11 kinderen naar huis gestuurd worden op de dag dat de Tetra zendmast aangezet werd. De kinderen hadden last van duizelingen en, net als de inwoners van Dursley, hevige hoofdpijnen en neusbloedingen. (Lees de bron)

Clusters van kanker(-)

De informele lobbygroep Mast Sanity in Engeland heeft meer dan achttien plekken gevonden waar vlak bij zendmasten voor mobiele telefonie het aantal gezondheidsklachten veel hoger ligt dan elders. De overheid zegt steeds dat het puur toeval is, maar het blijkt dat de toename overal is begonnen nadat de masten waren opgezet.
- Vijf mensen in één straat in South Woodford in Essex kregen kanker nadat er zestien antennes voor mobiele telefonie waren geplaatst op een flatgebouw op 30 meter afstand.
- Zes mensen in één straat in Thorpe St Andrew in Norfolk kregen kanker nadat er een 40 meter hoge zendmast was geplaatst op enkele honderden meters afstand.
- Na plaatsing van een 5 meter hoge mast in Shooters Hill in Meir Heath stierven er van de 180 mensen die op minder dan 250 meter afstand woonden, maar liefst drie aan hersenbloedingen en kreeg er één kind epilepsie. Dit alles binnen een paar jaar na de plaatsing.
- Twee vrouwen in Tolworth in Surrey, die beiden tussen twee basisstations voor mobiele telefonie woonden, stierven aan een hersenbloeding.
- Een woningbouwproject vlak bij een groep zendmasten in Cookridge in Leeds heeft de hoogste incidentie van kanker van de streek.
- In Crediton in Devon bleek de straling uit een mobiele zendmast door de muren van woningen heen te gaan. In een van de slaapkamers van een huis werd een straling gemeten van 4 V/m, veel lager dan de wettelijk gestelde grens in Engeland. Een driejarig meisje dat haar leven lang met die straling geleefd had, kreeg lymfoblastische leukemie. In diezelfde streek zijn er twee andere gevallen van leukemie geweest en vier gevallen van kanker.
- Van de vijftig mensen die woonden binnen een straal van 500 meter van een basisstation in Wishaw in Warwickshire, kregen er 34 medische klachten: slapeloosheid, huidirritatie, lage bloedceltellingen en in zeven gevallen kanker. Vervolgens hebben de bewoners de mast neergehaald.
- Gainsborough in Lincolnshire heeft tien gevallen van kanker gemeld onder alle bewoners binnen 100 meter van een basisstation.
- In Saintfield in Noord-Ierland kregen twaalf kinderen leukemie en zeven volwassenen kanker. Allemaal woonden ze dichter dan 700 meter bij een basisstation.
- Vlak bij Dunganon in Noord-Ierland staan vijf huizen onder een mast op de Cranlome Hill. Van de mensen die daar woonden kregen er zes kanker, waarvan er drie doodgingen. Ook hier hebben de bewoners vervolgens de mast neergehaald. Er bleken 35 antennes op te zitten.
- In Parijs heeft het mobiele telefoniebedrijf Orange zelf een mast ontmanteld nadat er acht schoolkinderen kanker hadden gekregen. Het bedrijf had de antennes op het dak van de school gezet.
- In Valladolid in Spanje kregen vier kleine kinderen de diagnose kanker op een school met 450 kinderen: zeven maal de nationale incidentie. Dit vond plaats nadat op 50 meter afstand van de school een mobiele zendmast was geplaatst. De plaatselijke arts Luis Martin zei dat er in dat gebied 'in geen 32 jaar een geval van kanker bij een kind was geweest'. (Lees de bron)

Elektrificatie oorzaak van welvaartsziekten (kanker, diabetes en depressie)(-)

Een onderzoek van Milham uit 2009 toont aan dat de elektrificatie van de USA de oorzaak is van een aantal welvaartsziekten, zoals hart en vaatziekten, kanker, diabetes en depressie die tot zelfmoord leidt. Milham is een bekende en onderscheiden epidemioloog (Ramazzini Award) die er in 1997 al op wees dat werknemers die met elektriciteit werkten een hoger sterftecijfer hadden van sommige soorten kanker.In zijn recente onderzoek geeft hij verbanden aan tussen de graad van elektrificatie in de VS en de toename van deze ziekten.Milham haalt ook het onderzoek in de Californische school aan dat het grote aantal kankergevallen onder de leraren van een school niet door de EM velden zelf, maar door de zogenaamde vuile stroom komt (Nieuwsbrief 23. Opmerkelijke cluster van kankergevallen). Die vuile stroom wordt o.a. veroorzaakt door: spaarlampen, halogeenlampen, draadloze routers en dimschakelaars. (Lees de bron)

Het zwiterse onderzoek deugt niet(-)

De overheid en de telecomindustrie gebruiken het zg. 'Zwiterse onderzoek' om aan te tonen dat er geen schadelijke effecten zouden zijn van straling voor mobieltjes. Er zijn 3 dingen mis met dit onderzoek:1) De lange termijn effecten worden getest door iemand 3 kwartier (=korte termijn) te bestralen.2) Er waren zelfs korte termijneffecten: De bestraalde mensen hadden meer moeite met de tests, maar dat is statistisch weggemoffeld.3) Het onderzoek bestaat niet, want niemand kan het laten zien. (Lees de bron)

Gedragsverandering bij ratten onder invloed van straling mobiele telefonie.(-)

The preliminary data indicated that the mobile phone exposure induced behavioral changes in rats, expressed as a deficit in open arm exploration in the elevated plus maze. Additionally, the number of defecation pellets of exposed animals was increased compared to control animals (Lees de bron)

Kinderen die pesticiden binnenkrijgen, lopen meer kans om ADHD te ontwikkelen.(-)

Kinderen die hogere concentraties van de zogeheten organofosforverbindingen in hun lijf hadden, kampten ongeveer twee keer zo vaak met ADHD. (Lees de bron)

Autisme door kwik uit vaccinaties, dat niet uitgescheiden kan worden door antibiotica(-)

"Medische wetenschappers van de Universiteit van Arizona hebben aangetoond dat kwik niet langer door het lichaam kan worden uitgescheiden door het gebruik van antibiotica. Door kwik in vaccins kunnen kinderen autisme krijgen en de antibiotica zorgen er vervolgens voor dat ze dit kwik niet meer kunnen uitscheiden.Uit een studie in het Journal of the American Medical Association van 11 juli 2007 is gebleken dat kinderen met autisme significant meer kwik, lood en zink in hun melktanden hadden dan kinderen zonder autisme. Dezelfde kinderen kregen in hun eerste 12 tot 36 maanden bovendien meer antibiotica toegediend.Meer dan twee derde van de kinderen met autisme kreeg in het eerste levensjaar tenminste vier keer antibiotica toegediend. Gedacht wordt dat de medicijnen het immuunsysteem verzwakken. Kwik in de controversiële BMR-prik heeft vervolgens min of meer vrij spel in het lichaam." (Lees de bron)vele documenten op www.stopumts.nl over add (via Google)


Google: straling

Google News: straling

Google: straling+add

Google News: straling+add


3 veelgestelde vragen:
De waarde van straling blijft toch onder de norm?
De overheid zal ons toch wel beschermen?
Er is toch geen wetenschappelijk bewijs?

Tip: Bekijk de stralingsnormen en -waarden
Home | Aanleiding | Metingen | Wat te doen?