Gevaren van straling: de "asbest van de toekomst", met als gevolg: kanker.

Artikelen over 'kanker':

Home | Aanleiding | Meting | Wat te doen?

Tip: Bekijk de stralingsnormen en -waarden
Terminologie / synoniemen:
Wifi = WLAN = draadloos netwerk (=kleine magnetron, en dat 24 uur per dag!)
DECT = draadloze huistelefoon (= straling van een GSM-mast op 20 meter, en dat 24 uur per dag (ook tijdens niet-bellen))
Filter:
Klik hieronder op een link om naar de bron te gaan.

Onderdeel WHO: mobieltje mogelijk kankerverwekkend(-)

Op 31 mei 2011 heeft het IARC (International Agency on the Research of Cancer), een officieel agentschap en onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, na een week vergaderen door 31 wetenschappers uit 14 verschillende landen in een persbericht bekend gemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) in gaat delen in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend. Zij doet dat onder meer naar aanleiding van de onrustbarende toename van hersenkanker (in 2008 werden er wereldwijd 237.913 nieuwe gevallen geregistreerd van hersentumoren, 2/3 daarvan betrof het kwaadaardige glioom). (Lees de bron)

'Kans op kanker groter door mobiel bellen'(-)

Langdurige onderzoek, onder toeziend oog van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO: mensen die langer dan tien jaar veel met hun mobieltje bellen hebben een grotere kans hebben op het krijgen van een hersentumor.Zie mobiel bellen als oorzaak van hersentumor en de bron: Daily Telegraph (Lees de bron)

Mobiele telefoons kunnen kanker veroorzaken(-)

Een nog niet gepubliceerde analyse van alle onafhankelijke onderzoeksgegevens leidt maar tot één conclusie: mobiele telefoons kunnen kanker veroorzaken. Dit nieuwe onderzoek, in combinatie met de INTERPHONE studie (een miljoenenproject dat onderzoek in 13 landen omvat) laat een ‘omslagpunt’ zien – een stralingsopbouw die vanaf een bepaalde dosis zeer schadelijk wordt. Volgens één onderzoek zou na tien jaar normaal gsm-gebruik de kans op hersenkanker met 280 procent kunnen toenemen; bedenk daarbij dat het risico al bij zeer kleine doses begint. Per honderd uur gebruik stijgt het risico met 5 procent. En dit geldt niet alleen voor mobiele telefoons maar voor alle draadloze (DECT) telefoons – en wie heeft die tegenwoordig niet in huis? (Lees de bron)

Straling: Doorlaatbare darmwand, DNA-schade, slecht slapen, geen kankerafweer(-)

Onderzoek heeft aangetoond dat door straling de calciumniveaus per cel naar beneden gaan, waardoor de darmwanden doorlaatbaar worden voor gifstoffen. Er komen meer vrije zuurstofradicalen, en daardoor ontstaat DNA-schade. Ook daalt het melatonineniveau. Verschrikkelijk belangrijk, want dat gaat de groei van kankercellen tegen. Het melatoninetekort zorgt er ook voor dat je niet goed slaapt. Je hele conditie zakt in elkaar. (Lees de bron)

Draadloos internetten kan uw gezondheid ernstig schaden(-)

Een rapport (31 augustus 2007) van de BioInitiative Working Group, waaraan twintig topwetenschappers uit zes landen hebben meegewerkt en dat gecoördineerd wordt door de universiteit van Albany, New York, komt nu met overtuigende bewijzen: gsm's, WiFi, DECT-telefoons, Bluetooth, Wimax en andere draadloze systemen zijn wel degelijk riskant. Professor Martin Blank, onderzoeker aan de gereputeerde Columbia University, zegt in het rapport: 'De straling dringt diep door in het organisme en verstoort daar biologische processen. Het DNA in sommige celtypes reageert al bij zeer lage stralingswaarden, wat een biochemische stressrespons veroorzaakt.'
De ziektebeelden zijn volgens het rapport ongeveer dezelfde als bij mensen die wonen of werken in de buurt van gsm-of UMTS-antennes: slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, tinnitus (oorsuizingen), prikkelbaarheid, verlies van geheugen en concentratievermogen, verminderd libido, depressiviteit. Slapeloosheid blijkt één van de eerste alarmsignalen te zijn: kennelijk verstoort de straling de melatoninebalans in het lichaam -melatonine is een hormoon dat je biologische klok regelt. Eerdere rapporten brachten het stijgend aantal kinderen met ADHD al in verband met de microgolfstraling.
En dat is niet alles. Nog uit het BioInitiative Report: 'Jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft substantiële bewijzen geleverd voor de stelling dat elektromagnetische straling neurotoxisch én kankerverwekkend is. De straling kan het DNA beschadigen, de immuniteit verstoren, veranderingen teweegbrengen in de hersenactiviteit en de trigger zijn voor hartziekten. We zien al schadelijke effecten bij waarden die oneindig ver onder de normen liggen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als veilig worden beschouwd.'
..."dat de straling ongezond is, met op een rij de mogelijke schadelijke effecten: verzwakt geheugen, verminderde leercapaciteit, gedragsstoornissen, hoofdpijn, slapeloosheid, enzovoort.". (Lees de bron)

50 Nederlandse medici en wetenschappers: chronische aandoeningen door straling(-)

Op 8 april 2009 presenteren 50 artsen in Nieuwspoort, Den Haag, een oproep aan verantwoordelijken in de politiek en gezondheidszorg. Vanuit hun eigen ervaringen roepen ze op maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. De ondertekenaars constateren een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken. Deze toename van gezondheids-en welzijnsproblemen treedt gelijktijdig op met de explosieve toename van stralingsbelasting in de leefomgeving.
...De ondertekenaars zijn allen Nederlandse medici, huisartsen, specialisten of medische wetenschappers.
....Symptomen die door patiënten en wetenschappers gerelateerd worden aan hoog-of laagfrequente elektromagnetische velden (EMV) zijn onder meer: hartkloppingen, concentratie-en geheugenstoornissen, hoofdpijn, moeheid, stress en slaapstoornissen. Deze kunnen soms met eenvoudige maatregelen verholpen worden, zoals het vervangen van een DECT-telefoon door een telefoon met een snoer. Sommige wetenschappers relateren elektromagnetische belasting ook aan een verhoogde kans op ziekten als Alzheimer en kanker. Bronnen van EMV zijn onder meer mobiele en DECT-telefoons, draadloze netwerken, zendinstallaties voor mobiele communicatie, hoogspanningsleidingen en elektrische huishoudelijke apparatuur.
Bekijk het bericht in RTL nieuws in week 15, 2009 (Lees de bron)

Hoogleraar TU Delft: Steeds meer aanwijzigen dat electromagnetische straling uit mobiele telefoons en andere apparaten schadelijk is voor onze gezondheid(-)

Stralingstsunamie artikel ND 22 juni 2013: "De aanwijzingen dat electromagnetische straling uit mobiele telefoons en andere apparaten schadelijk is voor onze gezondheid worden steeds duidelijker, zegt Michiel Haas, hoogleraar Civiele Techniek en Aardwetenschappen aan de TU Delft."...De belangrijkste conclusies zijn dat laagfrequente velden uit onder meer televisie, pc, modem, spaarlampen, batterijoplader, en hoogspanningsmast een risico vormen voor borstkanker. Dit bleek uit kweekproeven en dier- en borstkankercelonderzoek. (Lees de bron)

Substantiële bewijzen: elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, verandering van immuunsysteem en DNA-beschadiging(-)

Uit het 600 pagina's tellende dikke gebonden BioInitiative Report, geschreven door 14 Internationale wetenschappers, volgen hieronder enkele conclusies:
Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en verschillende soorten kanker, permanente celstress ten gevolge van een verstoorde celcommunicatie tussen de cellen onderling en vroegtijdige veroudering en wijzigingen in de hersenfuncties (geheugenverlies, vertraagd leren, tragere motoriek en andere stoornissen bij kinderen, hoofdpijn, oververmoeidheid, slaapstoornissen ....).
Deze effecten treden al op ver beneden de huidige wettelijke stralingsnormen (61 Volt per meter) voor UMTS.
Schadelijke stralingsbronnen geven cumulatieve stralingshoeveelheden: GSM-masten, UMTS-masten, GSM's, WiFi, WiMax, DECT-telefoons, draadloze toestellen, hotspots etc. (Lees de bron)

Koude oorlog: Microgolfstraling ingezet om kanker te veroorzaken(-)

- Een gepensioneerd wetenschapper van de militaire inlichtingendienst klapt uit de school: In de koude oorlog werd microgolfstraling gebruikt om ambassadepersoneel kanker, borstkanker, leukemie te geven.
- Zijn taak was om een dossier op te bouwen dat aangeeft welke straling precies welke psychologische en fysieke schade aanbracht op een persoon. Wat blijkt:
- De enige straling die mensen belasten zijn de microgolven van de telecom-industrie [gsm/mobieltjes, DECT (draadloze telefoon), draadloos netwerk/Wifi]: Deze microgolven interfereren met water, en mensen zijn opgebouwd uit water.
- De Franse regering heeft naar hem geluisterd, en heeft Wifi verboden in elke school, om gezondheidsredenen.
- Wifi is vooral schadelijk voor jonge meisjes, het ongeboren kind en kinderen. Des te kleiner, des te schadelijker.
- "low level" microgolfstraling kan interfereren met follikels in de eierstokken: De genetische structuur kan beschadigd worden. Indien het meisje later kinderen krijgt, heeft het kind ook deze genetische schade. Dit kan niet meer hersteld worden.
- je kan psychische problemen hebben, en je hebt een verzwakt immuunsysteem. Bijv. vaker en langer verkouden, vaker en langer hoesten. Je algemene gezondheid kan afnemen
- 177 leukemie clusters bij scholen met zenders (GSM/Wifi): 2000 kinderen, 11 jaar of jonger.
- Er is geen veilige stralingsnorm voor kinderen.
- Op een school van 500 kinderen riskeren er 75 kinderen eierstokkanker of leukemie.
- De overheid zal het eerst ridiculiseren, daarna ontkennen...en de bewijslast omdraaien.
- Het is onmogelijk dat microgolfstraling het lichaam van een kind passeert zonder reactie.
- De overheid kan er niets tegen doen. Als ze dat zouden doen, geven ze toe dat er een probleem is.
- Straling: Melatonine: Je hersenen denken dat het altijd dag is, waardoor je slecht slaapt.
- Slecht slapen kan tot ADHD-achtig gedrag leiden.
- Alle ziektes die de burgers nu hebben had ik al voorspeld.
- TETRA (in NL: C2000): het is zo makkelijk om te bewijzen dat het onveilig is
- De industrie, overheid, en overheidswetenschappers zijn verantwoordelijk voor meer burgerdoden in vredestijd dan alle terroristenorganisaties ooit.
- Verstoring in scholen, agressie, zelfmoord: veroorzaakt door straling. (Lees de bron)

Juist een zwak draadloos netwerk is kankerverwekkend(-)

Vanaf 2 minuut 40: "Als je uitgaat van wat de laatste wetenschappelijke bevindingen zijn op dit vlak, dat een constante blootstelling aan een groot, zwak wifi (electromagnetisch) veld zwaar kankerverwekkend is.
Dat komt doordat die cellen die beschadigd raken in het zwakke veld daarvan sterft een gedeelte af, en een gedeelte gaat zich delen en kan dan kankercellen vormen.
"Celwanden gaan lekken, er worden veel vrije radicale gevormd die de kernen van de cellen kapotvreten."
Dit zijn twee meest gangbare, internationaal breed geaccepteerde theorieën over de schade die wifi kan aanrichten. Zelfs de Amerikaanse Senaat is hier mee bezig."
Als je de intensiteit hoger zet, krijg je meteen de acute klachten zoals misselijkheid, hoofdpijn, niet kunnen slapen, etc.
Op 9 minuut 20: Je krijgt ook ernstige melatonine-daling; Melatonine beschermt tegen borstkanker, prostaatkanker, en depressie en zelfmoord zonder psychische oorzaak.
Op 10 minuut 40: Serotonine kan erg dalen, dit beschermt ook tegen depressies. Histamine raakt erg verstoort, vandaar de toename van allergieën. Een constante aanmaak van stresshormonen.
Op 13 minuut 30: De overheid kan niet meer terug; Defensie wilde kunnen experimenteren met microgolfstraling, vandaar dat de norm fake is. De norm is op politieke en financieële gronden vastgesteld, en niet op wetenschappelijke gronden. Wetenschappers die dit aan de kaak wilden stellen werden gechanteerd, beurzen ontnomen, uit het circuit gehaald.
De grote internationale persbureaus (o.a. Reuters) zijn in handen van een financieel adviseur voor 30 telecombedrijven. De informatie wordt gesorteerd.
Oud-directeur van KPN geeft toe in Zembla: de overheid moet er voor zorgen dat we [KPN] geen last hebben van vervelende burgers bij de uitrol van het netwerk.
Op 23 minuut 00: Er is al 80 jaar bewijs [dat het slecht is], maar er een even keihard desinformatiebeleid van de overheid, dat is structureel, systematisch gedaan. In 2000 heeft de overheid contact gehad met de grote media: sensureer vooraf informatie hierover. De overheid en de gezondheidsraad hebben enorme financiële belangen bij het onder de pet houden van objectieve informatie. Vanuit de overheid en de media wordt dit tegengewerkt.
Op 24 minuut 16: Het hoogste Europese milieuagentschap (European Environment Agency) vergelijkt het blootstellen van kinderen aan wifi met het blootstellen van kinderen aan asbest, lood-benzine en nicotine.
Op 24 minuut 30: Huilbabies (Huilende, slecht slapende kinderen) verklaard. Na sanering: "Hij slaapt gelukkig".
Op 28 minuut 20: Een halfjaar lang had ik constant griepverschijnselen. Ik ben blijvend beschadigd; Ik moet extra melatonine slikken omdat ik anders misselijk en met hoofdpijn door de stad fiets. Als kadootje van de gemeente Groningen. Het is een vorm van chronisch martelen.
Op 31 minuut 30: Het is schandalig: er zijn veel bewijzen voor de schadelijkheid van straling; het UMCG is kunstmatig ziektes aan het kweken.
Op 32 minuut 08: Schizofrenie: heeft veel met bloedsuikerverstoringen te maken. Bloedsuiker stijgt door stresshormonen en straling. Histamine-verstoringen zijn heel gevaarlijk voor schizofrene mensen.
Op 32 minuut 55: Scriptie: een laag serotoninegehalte kan agressie veroorzaken. Straling veroorzaakt een laag serotoninegehalte.
Op 33 minuut 30: ... wat ook ADHD verschijnselen kan geven.
50% van de bevolking is chronisch ziek....Wie is zich bewust van de oorzaken?
http://sandalfon.groningen.org/ (Lees de bron)

Electromagnetische straling: verstoorde hormoonhuishouding en kanker(-)

Een wetenschappelijk artikel met 42 referenties.
Veel gezondheidsproblemen hebben verband met EM-straling, incl. kanker (vooral hersenkanker, oogkanker, oorkanker, en (kinder)leukemie, maar ook borstkanker), miskramen, geboorteafwijkingen, chronisch vermoeidheidssyndroom, hoofdpijn, chronische stress, hartproblemen, autisme, leerproblemen, Alzheimer.
Melatonine onderdrukking vindt plaats op frequenties die niet ver boven het stroomnet (50-60 Hz) liggen. Als je naast een electrische wekker slaapt, of bij veel snoeren, dan heb je genoeg EM-straling of de nachtelijke melatonine productie te onderdrukken.
"Neurotransmittors ...play a major role in moods. ... serotonine - dopamine ....emotional response..."
Blootstelling aan EM-straling verhoogt ook het adrenaline gehalte.
Zelfs korte blootstelling aan EM-straling (zoals aan een draadloze telefoon) kan pieken in hormoonwaarden veroorzaken.
Cortisol: suikermetabolisme, bloeddrukregulatie, insulineafgifte, hormoonbalans en immuunsysteemfunctioneren. (Lees de bron)

Draadloos internet = magnetron(-)

De frequentie van Wi-Fi exact dezelfde is als van een magnetron, die destijds juist speciaal gekozen werd om diep in weefsel door te dringen. Wi-Fi wordt naast talloze andere klachten specifiek in verband gebracht met leukemie, kinderkanker, huidkanker, prostaatkanker, borstkanker, zelfmoord, ADHD en grauwe staar. Ook is de straling van Wi-Fi-apparatuur, zelfs bij notebooks, in tegenstelling tot wat beweerd wordt extreem hoog. Wi-Fi is verder samen met UMTS berucht om het feit dat deze straling bijzonder biologisch actief is. Dat wil zeggen dat allerlei schadelijke microben, schimmels en parasieten geactiveerd kunnen worden met Wi-Fi.
Een Wi-Fi notebook gaf op een afstand van 1,5 meter nog steeds een waarde aan van 1580 µWatt/m² en op 10 cm afstand de levensgevaarlijke waarde van 49960 µWatt/m² (vergelijk de bouwbiologische voorzorgsgrens van 10 µWatt/m²).Wanneer er met een Wi-Fi pc of laptop wordt gedownload verdriedubbelt de stralinguitstoot overigens.
BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke krankzinnig hoge doses straling Engelse schoolkinderen blootstonden tijdens het downloaden in een van WLAN- en Wi-Fi computers voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het zwaarste punt in de middenstraal van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was opgemeten. Dit shockerende feit droeg bij aan deels succesvolle protestacties van 35000 Britse onderwijzers. 9 April 2009 riep de Britse vakbond van onderwijzers opnieuw op alle Wi-Fi / WLAN onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat Britse kinderen massaal onvruchtbaar worden of slachtoffer van een kankerepidemie. (Lees de bron)

Toponderzoekers naar kanker: neem onmiddelijk voorzorgsmaatregelen voor mobiele telefonie(-)

In een dramatische oproep in het tijdschrift Journal of Occupational and Environmental Medicine roepen de wetenschappers Elizabeth Cardis (namens IARC en de WHO projectleider bij het Interphone onderzoek) en Siegal Sadetzki (projektleider van de Israëlische subgroep bij het Interphone onderzoek) op tot onmiddellijke voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefonie. Beide wetenschappers doen toponderzoek naar de oorzaken van kanker. (Lees de bron)

Talloze onderzoeksresultaten: kinderen hebben o.a. verhoogd risico op kanker door elektromagnetische straling(-)

Uit talloze onderzoeksresultaten wordt duidelijk dat langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling zeker bij vatbare kinderen kan leiden tot een verminderde concentratie, verminderd korte termijn geheugen, schade aan het DNA en een verhoogd risico op kanker. Colin Kinney van ATL citeerde tijdens de conferentie verschillende internationale experts die om voorzichtigheid vragen bij het introduceren van de wifi-technologie op scholen. (Lees de bron)

Mobiele telefoons en kanker, een simpel verband...(-)

"Ik hield mijn mobieltje altijd op de plek waar de tumor kwam te zitten".
"Het is gewoon ondubbelzinnig categorisch dat deze dingen kanker veroorzaken."
"En meer gevaarlijk voor kinderen, omdat hun schedels een stuk dunner zijn. Je kunt in ieder geval geen sigaretten kopen tot je achttiende, maar een vijf jarige kan een mobieltje kopen."
"Tiffany Frantz kreeg borstkanker toen ze pas 21 jaar was, precies daar waar ze als kind haar mobieltje droeg."
"Verzekeraars zijn gestopt met het dekken van mobiele telefoon fabrikanten voor de volksgezondheid. Verzekeringsmaatschappijen noemen mobieltjes de volgende dodelijke catastrofe na asbest en sigaretten. "
"Ondertussen doen onafhankelijke wetenschappers overweldigende ontdekkingen van de meest ernstige problemen, van DNA schade tot een verlaging van driemaal het aantal spermacellen, 290 % meer hersentumoren, autisme en geboorte afwijkingen. "
"Frankrijk brengt bekabeld internet weer terug in de scholen in plaats van Wi-Fi. Landen van Duitsland tot Israel en Finland doen moeite om de verkoop te stoppen van mobieltjes aan kinderen. " (Lees de bron)

Binnen 400m afstand van een zendmast wonen betekent een drievoudig risico op kanker(-)

Een Duitse studie uit 2004 lijkt dit te bevestigen: Na 10 jaar observatie onder bijna 1.000 inwoners van het plaatsje Naila blijkt dat de mensen die binnen 400m afstand van een zendmast wonen een drievoudig risico op kanker hebben. Daarnaast is er inmiddels een gigantische bewijslast voor de schadelijke effecten van hoogfrequente straling, zelfs bij zeer lage zendvermogens, overeenkomend met één-miljoenste van de huidige blootstellinglimiet. (Lees de bron)

DECT huistelefoon mogelijk oorzaak hartkloppingen, chronische vermoeidheid, futloosheid of nog erger, kanker(-)

Veel mensen zitten ziek thuis of hebben last van hartkloppingen, chronische vermoeidheid, futloosheid of nog erger, kanker, en wéten niet eens dat hun draadloze DECT huistelefoon (welke net zo zwaar zendt als een GSM zendmast op 20 meter afstand) of de zendmast om de hoek hiervan de mogelijke oorzaak is. (Lees de bron)

Neurowetenschapper: Meer tumors bij veel gebruik van GSM(-)

Neurowetenschapper: "steeds meer tumors bij jonge, relatief gezonde zakenmensen die hun mobieltjes veel gebruiken. De telecomindustrie brengt de onderzoeken in diskrediet die aantonen dat er een risico zit aan mobieltjes." Een handvol collega's zijn al gestorven aan hersenkanker. (Lees de bron)

Verband straling en leukemie, hersentumor aan de kant waar het mobieltje gehouden wordt.(-)

Terwijl er al jaren bewijs is voor een verband tussen straling en leukemie, zijn de stralingsnormen niet streng genoeg om kanker te voorkomen.Recente studies tonen aan dat hersentumoren steeds vaker ontstaan aan de kant waar de telefoon gehouden wordt. (Lees de bron)

WiFi producent: straling is kankerverwekkendheid en geeft DNA-schade(-)

Het patent van Swisscom waarin de DNA-schade en kankerverwekkendheid van Wi-Fi erkend wordt door een WiFi-applicatie producent zelf. Een paperas dat zowel de telecom als Wi-Fi-lobby peentjes doet zweten op congressen. (Lees de bron)

China: Kankercellen veroorzaakt door GSM straling aangetoond(-)

The results indicate that microwave radiation can promote neoplastic transformation of NIH/3T3cells. (Lees de bron)

Prof. Adlkofer: De waarheid wordt op alle mogelijke manieren, zelfs criminele, onderdrukt.(-)

In een uitvoerig betoog, op 17 sept. 2011 gehouden op een bijeenkomst in het bos van Saou te Frankrijk, toevluchtsoord van veel stralingsslachtoffers, gaat prof.Adlkofer in op het gegeven dat de bescherming tegen de straling van de draadloze technologie in conflict is met de huidige kennis der wetenschap. Hij staat stil bij het ontstaan van de beschermingslimieten en de grote rol die het militair-industrieel complex daarbij vervulde en behandelt de achtergronden van de acceptatie der huidige emissienormen door de politiek. Vervolgens gaat hij in op de, inmiddels wereldwijd bevestigde- resultaten van de Reflexstudie en de geslaagde pogingen van de telecomindustrie om deze verontrustende publicatie in diskrediet te brengen. Als wetenschapper behandelt hij ook de recente aanwijzing van de IARC om de RF draadloze technologie in te delen in de categorie mogelijk kankerverwekkend waarbij hij aantoont dat deze technologie als waarschijnlijk kankerverwekkend ingeschaald zou moeten worden als men ook alle onderzoeken in vitro en in vivo bij menselijke en dierlijke celculturen zou hebben mee laten wegen bij de beslissing tot categorie-indeling. Zo toont prof. Adlkofer in zijn betoog de noodzaak aan van door privéfondsen gesubsidieerd onderzoek, onafhankelijk van industrie en medebelanghebbende overheid. Tot slot doet hij een oproep aan de aanwezige EHS'ers om te staan voor hun democratisch recht op bescherming van minderheden: ''Het is een grote tragedie dat duizenden mensen in Europa die lijden onder de effecten van de draadloze technologie als psychisch gestoord worden beschouwd aleen maar omdat de wetenschap nog niet in staat is om de elementaire mechanismen te begrijpen die leiden tot EHS''. ''De huidige situatie waarbij de de telecomindustrie geniet van hoge winsten terwijl de last neerkomt op de schouders van een betreurenswaardige minderheid is totaal onacceptabel'', aldus Adlkofer. (Lees de bron)

Dagelijks 17 minuten gsm'en al genoeg voor kanker(-)

Wie dagelijks minstens 17 minuten met zijn gsm belt, heeft volgens een nieuw onderzoek van de universiteit van Tel Aviv al meteen meer kans om kanker te krijgen. Voor het onderzoek werd het speeksel van mensen die 30 tot 40 uur per maand gsm'en vergeleken met zij die nooit gsm'en. De mensen die vaak hun gsm gebruikten bleken bepaalde stoffen in hun speeksel te hebben zitten die vaak in verband worden gebracht met tumoren. (Lees de bron)

Twintigtal Amerikaanse wetenschappers: gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden.(-)

Een twintigtal Amerikaanse wetenschappers heeft in een rapport gewezen op de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden en hekelt de ongebreidelde groei van draadloze technologieën (gsm, gsm-masten en wifi). Dat schrijft Le Soir woensdag.'De onbeperkte ontwikkeling van draadloze technologieën houdt waarschijnlijk een risico in en zal moeilijk te verhinderen zijn als de maatschappij niet snel beslissingen neemt omtrent nieuwe blootstellingslimieten', aldus het rapport 'Bio Initiative'. Het document wijst op het toegenomen risico op leukemie bij kinderen, kanker in de hersenen, Alzheimer of slaapproblemen.De experts klagen de 'elektromagnetische vervuiling' aan, die zou 'de meest alomtegenwoordige blootstelling zijn waarmee mensen in westerse landen te maken hebben.' (Lees de bron)

Gsm-, antenne- en wifistraling: sterftecijfer dubbel zo hoog(-)

Dirk Adang gebruikte voor zijn onderzoek aan de Katholieke Universiteit van Leuven 124 laboratoriumratten. De drie groepen dieren die tijdens het onderzoek werden blootgesteld aan gsm-, antenne- en wifistraling blijken een dubbel zo hoog sterftecijfer te hebben dan de niet blootgestelde groep.Adang pleegde op zeventien aan straling blootgestelde ratten autopsie. Daarvan bleken er zestien te zijn gestorven aan een tumor. Het onderzoek is van belang voor de mens omdat ons genetisch erfgoed voor 90 procent overeenkomt met dat van de rat. (Lees de bron)

Kinderen in de groei hebben een verhoogde kans op leukemie als ze langdurig aan dergelijke stralingsvelden worden blootgesteld(-)

"Juist kinderen in de groei hebben een verhoogde kans op leukemie als ze langdurig aan dergelijke stralingsvelden worden blootgesteld. Zo overleed recentelijk een kind in Amsterdam bij wie een tumor was vastgesteld. Het huis waarin het kind woonde staat in de buurt van een zendmast. Na het overlijden liet de moeder het stralingsveld in de woning meten: dat was angstwekkend hoog. (Lees de bron)

The classroom 'cancer risk' of wi-fi internet(-)

[Wi-fi in a class-room] They found that the maximum signal strength was three times higher than that of a typical mobile phone mast.
Scientists believe children may be more vulnerable to radio-frequency radiation emissions than adults because their skulls are still growing and are thinner. (Lees de bron)

Er is al aangetoond dat deze stralingen de kans op hersentumoren, Parkinson en Alzheimer vergroot(-)

Als Parkinsonpatiënt volg ik de hele hetze rondom electromagnetische straling. En er is al aangetoond dat deze stralingen de kans op hersentumoren, Parkinson en Alzheimer vergroot. De groep jonge mensen die lijden aan Parkinson is de laatste 10 jaar enorm toegenomen. Maar de stralingen wegdenken is onmogelijk. Wat we wel kunnen doen is onze kinderen (voor wie de GSM vastgegroeid is aan hun hand) leren verantwoord om te gaan met hun mobieltje. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. (Lees de bron)

Australi‰: Hersenchirurg legt wederom verband tussen hersentumor en veelvuldig mobiel bellen.(-)

Op de Australische TV een dramatische oproep van de 27 jarige Anna Tarent die haar agressieve hersentumor toeschrijft aan haar jarenlang intensief belgedrag met een mobiele telefoon. Zij wordt in haar mening gesteund door de bekende hersenchirurg Charley Teo die al eerder waarschuwde voor overmatig gebruik van mobiele telefonie. Anna wil met haar oproep anderen bereiken om te waarschuwen tegen de gevaren van mobieltjes (Lees de bron)

Elektromagnetische stralingsbelasting leidt tot kanker, concentratieproblemen, ADD, tinnitus, migraine, slapeloosheid, hartritmestoringen, Parkinson en zelfs rugpijn(-)

Dr. Thomas M. Rau, medisch directeur van de bekende Paracelsuskliniek in Lustmühle is er van overtuigd dat de elektromagnetische stralingsbelasting leidt tot kanker, concentratieproblemen, ADD, tinnitus, migraine, slapeloosheid, hartritmestoringen, Parkinson en zelfs rugpijn. (Lees de bron)

kanker, immuunaandoeningen door straling(-)

Heel veel kankergevallen worden aan straling toegeschreven. Ook bij onverklaarbare niet-specifieke gezondheidsklachten moet aan een EHS achtergrond worden gedacht. Veelal manifesteren de gezondheidsproblemen zich pas na jaren vergelijkbaar met een allergie. Immuunaandoeningen kunnen tot EHS behoren. In een stralingsschone omgeving verminderen de klachten zienderogen. Er is al heel wat onderzoek naar schadelijkheid van straling verricht. Op celniveau zijn veranderingen waargenomen.

Hoe deze veranderingen tot enige vorm van ziekte leiden is nog onbekend. Onderzoeken zijn gaande. De hinderlijkste HF-elektromagnetische velden zijn te vinden binnen een straal van 300 m. rond een zendmast, nabij GSM, DECT, Wifi, enz. (Lees de bron)

Onderzoek uit 2002: radiogolven zorgen ervoor dat kankercellen agressiever groeien(-)

Onderzoek zou uitwijzen dat de radiogolven van de toestellen ervoor zorgen dat kankercellen agressiever groeien. (Lees de bron)

Mobieltje geeft bij kinderen vijfvoudige verhoging van het risico op hersentumoren.(-)

Opnieuw is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van mobiel bellen in combinatie met jonge kinderen. Hieruit komt naar voren, dat deze groep tot 5 x meer kans heeft op hersentumoren dan kinderen die niet mobiel bellen. Dit stond zondag 21 september 2008 in de Britse kwaliteitskrant The Independen. Zij publiceerde vandaag een uitgebreid artikel over het alarmerende onderzoek van Prof. Hardell met betrekking tot het gebruik van de mobiele telefonie door kinderen en teenagers. (Lees de bron)

Feiten(-)

30% van de jongeren onder de 18 jaar heeft slaapstoornissen.
25% van onze jonge vrouwen onder de 25 jaar kan moeilijk of niet functioneren in de maatschappij omdat zij allerlei vage klachten hebben. (Oververmoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, slapeloosheid, depressie enz.)
Het aantal dementiegevallen neemt schrikbarende gevolgen aan.
Het aantal burn-out gevallen bij basisschool leerlingen neemt ernstige vormen aan.
40% van de bevolking heeft regelmatig hoofdpijn. Van de helft van deze gevallen is de oorzaak onbekend.
Gebruik antidepressiva is in 2007 met 60% gestegen.
Gevallen van hersenkanker is in 2007 met 200% toegenomen.
Aantal overige kankeraandoeningen neemt explosief toe; ook bij kinderen.(zie Bijlage, Vlaamse Kinderartsen)
De laatste paar jaren zijn veel nieuwe boomziektes ontstaan.(zie bijlage Gigaherz conferentie)
Bomen laten aan de kant van de antennes eerder het blad vallen.
Straling straalt gaten in aluminiumpapier.
Meerdere rupsen soorten worden super vruchtbaar in de buurt van straling.
Afgelopen winter is 25% van onze bijenpopulatie verdwenen. De bij staat aan de basis van onze voedselketen; afwezigheid van bijen zal lijden tot voedselschaarste en hongersnood.. (in meerder onderzoeken is aangetoond dat de bij niet tegen straling kan)
José Delgado die onderzoek heeft gedaan naar de toepasbaarheid van elektromagnetische frequenties voor het ontwikkelen van oorlogswapens. Tijdens zijn onderzoek bleek dat bij specifieke frequenties hij niet alleen apen op afstand lichamelijk kon besturen, echter ook bepaalde emoties kon opwekken. Na de proeven concludeerde Delgado "the animals looked like electronic toys".
Allen Frey heeft al in 1960 bewezen dat elektromagnetische golven de hersen/bloedbaan doorlaatbaar maken.
Masaru Emoto (o.a. van het boek De boodschap van Water) laat de invloed van straling (o.a. mobieltjes) op water zien. Te bedenken dat de mens voor 70% uit water bestaat!
Franse wetenschappers hebben een ei tussen twee mobieltjes gehouden die naar elkaar belden. Na één uur was het eiwit gestold, dat noemen we ook wel zachtgekookt.
R.O. Becker, M.D. is onderzoekspionier in regeneratie en heling en heeft het boek "The body electric, electromagnetism and the foundation of life" geschreven. Hij concludeert na 30 jaar onderzoek: "Elektrische en elektromagnetische frequenties sturen het biologische systeem van de mens en zijn informerende golven voor heling". De huidige laagfrequente en hoogfrequente elektromagnetische velden veroorzaken een ernstige verstoring van dit informerende en helende proces. (Lees de bron)

10 x onderzoek in December 2008 waarschuwen voor gevaren/invloeden straling(-)

-gevoeligheid van kinderen en jonge dieren, lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19108901?dopt=Abstract
-Genetische schade en blootstelling aan RF EMvelden,lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19073278?dopt=Abstract
-Effecten van mobiele telefoon in standbystand en zaadbalfuncties bij konijnen, lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19076254?dopt=Abstract
-Genen en de kans op leukemie in de nabijheid van ELF velden (Hoogspanningslijnen), lees: http://www.powerwatch.org.uk/news/20081216_cancer_mechanism.asp
-Geheugen verslechterd na langdurige GSM bestraling bij ratten, lees: http://lib.bioinfo.pl/pmid:18044737
-Vertekening van statistische gegevens (bias) bij onderzoek naar mobiele telefonie, lees: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19064187?dopt=Abstract
-Electrohypersensitivity in the Netherlands: ''A survey'', lees: http://www.stichtingehs.nl/images/stories/EHS/supplement_8.pdf
-Verontrustende studie GSM Straling België, lees: http://www.zibb.nl/10231843/Nieuws/Nieuwsbericht/Verontrustende-studie-gsm-straling.htm (Lees de bron)

Kans op kanker groter door mobiel bellen(-)

Mogelijk is er een verband tussen langdurig gebruik van mobiele telefoons en sommige vormen van kanker. Het AD bericht dat dit zou blijken uit een later dit jaar te publiceren onderzoek.Zo zouden mensen die langer dan tien jaar veel met hun mobieltje bellen een grotere kans hebben op het krijgen van een hersentumor. (Lees de bron)

C2000: over 10 jaar een pandemie van hersentumoren(-)

Het nieuwe politie communicatie systeem Tetra, dat ruim 4 miljard euro gekost heeft, zal volgens een onafhankelijke wetenschapper waarschijnlijk meer burgerslachtoffers eisen dan alle terroristengroepen wereldwijd tesamen.Gerard Hyland, een expert op het gebied van straling met een lage intensiteit en lid van het International Institute of Biophysics en tevens prominent criticus van het Tetra/C2000 communicatiesysteem, stelt:''Met de uitrol van Tetra zendmasten kunnen we mogelijkerwijs een pandemie van hersentumoren verwachten over 10 jaar.''Dit soort elektromagnetische straling, zegt Hyland, beinvloedt de hersenfunktie en de hersen-bloed barriere en verzwakt het immuunsysteem. Het is bekend dat kinderen veel meer straling absorberen dan volwassenen. In The Lancet van november 2000 schreef Hyland: ''We weten dat straling de hersenritmes beinvloedt en vooral kinderen zijn gevoelig hiervoor... De sterkste effecten zijn neurlogisch en kunnen hoofdpijn, geheugenverlies en slaapproblemen veroorzaken''Toen een Tetra zendmast aangezet werd in Dursley in Gloucestershide klaagden bewoners over migraines, slapeloosheid, neusbloedingen en het wakker schrikken, tot 15x per nacht. In in school in Littlehampton, Sussex, moesten 11 kinderen naar huis gestuurd worden op de dag dat de Tetra zendmast aangezet werd. De kinderen hadden last van duizelingen en, net als de inwoners van Dursley, hevige hoofdpijnen en neusbloedingen. (Lees de bron)

Hoofdpijn en kanker bij politieagenten na invoering Tetra (vergelijkbaar met C2000)(-)

In Leicestershire, Groot-Brittannië, stierf in juni 2004 een 38-jarige politie-agent aan slokdarm-kanker. Een collega van hem lijdt aan dezelfde vorm van kanker. Beide gebruikten het TETRA systeem (vergelijkbaar met het Nederlandse C2000). De kanker ontwikkelde zich in het gebied direct onder de plek waar de TETRA handset werd gedragen. De agent had aan zijn meerderen gerapporteerd dat hij ernstige hoofdpijn had sinds de invoering van het systeem. Uit Lancashire, Yorkshire en Noord-Ierland komen vergelijkbare berichten. In Nederland krijgen ca. 14 per 100.000 mensen per jaar slokdarm-kanker, in Groot-Brittannië ca. 20 per 100.000, de meeste zijn tussen 50 en 70 jaar. De kans dat deze ziekte twee jonge collega's (die niet roken en niet overmatig drinken) in hetzelfde team treft, is klein. (Lees de bron)

Een visie op stralingsproblematiek(-)

Wanneer er sprake is van een kankerrisico, is dat steevast het geval bij mobieltjes, nooit bij zendmasten. Daarom stel ik dat zendmasten niet kankerverwekkend zijn. Zou dat wel het geval zijn, zou nu iedereen met kanker thuis zitten.
Het is wel zo, dat elektrosmog de in het lichaam aanwezige latente ziektekiemen, evenals kankervirussen als een katalysator doet opbloeien en sneller tot ontwikkeling doet brengen.
Dat is de reden waarom er zoveel kankerclusters rond zendmasten zijn.
Het is een gevolg, niet de oorzaak, want kanker kun je van velerlei oorzaken krijgen.
Bekend is, dat mensen een DECT telefoon nog net kunnen verdragen, maar een klein beetje zendmast erbij doet de boel ontploffen.
Ik vind dat men nu maar eens moet ophouden met steeds maar weer over kanker te zeuren.
Er zijn genoeg andere symptomen, welke ook het leven tot een hel kunnen maken.
...
Typerend is, dat wanneer men in staat is deze elektrosmog velden te vermijden, veel van dergelijke gezondheidsklachten weer verdwijnen.
De zwakste delen in het lichaam beginnen tegen te sputteren.
Er zijn wat algemene kenmerken zoals chronische hoofdpijn, chronische moeheid, slapeloosheid, geheugenverlies, althans het korte-termijn geheugen, allergische reacties, etc.
De lijst staat op de website onder symptomen.
...
75 % van de bevolking heeft een nog redelijk functionerend immuunsysteem, en wordt pas *aangevallen* bij hoogfrequente stralingshoeveelheden van boven de 20-30.000 uW/m², hetgeen bij mobieltjes het geval is. Zendmasten meet ik meestal 200-450 uW/m².
25 % van de bevolking heeft een beschadigd immuunsysteem, en kan *aangevallen* worden bij stralingshoeveelheden van 200-2.000 uW/m².
En nu komt het, waar *wetenschappers* geen flauw benul van hebben:
Elektrosensibelen kunnen al gaan reageren met lichamelijke klachten bij minder dan 1 uW/m²
...
Men moet zich ook realiseren, dat veel mensen helemaal niet weten wat de oorzaken van hun gesteldheid kunnen zijn. Vaak zijn het geheel andere, dan de bekende zendmast.De zendmast is wellicht de druppel, die de met andere rotzooi gevulde emmer doet overlopen, maar vaak niet de oorzaak!
...
Alhoewel daar veel over geroepen wordt, zijn deze golven [UMTS, GSM] op zich niet zo schadelijk. De kneep zit hem in de laagfrequente informatie, de pulsrate en andere zaken.
...
Hieruit blijkt, dat de sterkte van een signaal niet bepalend is voor de reactie van een elektrosensibele persoon, maar kennelijk meer de informatie welke dat signaal bevat. (Lees de bron)

Wetenschappelijk artikel over kankerclusters rond zendmasten (PDF)(-)

"Together with other similar cases reported elsewhere, this cancer cluster tends to indicate a severe cancer risk for groups of young people exposed repetitively and over years to non-ionizing radio-frequency radiation at levels below the international ICNIRP thermal limits" (Lees de bron)

Clusters van kanker(-)

De informele lobbygroep Mast Sanity in Engeland heeft meer dan achttien plekken gevonden waar vlak bij zendmasten voor mobiele telefonie het aantal gezondheidsklachten veel hoger ligt dan elders. De overheid zegt steeds dat het puur toeval is, maar het blijkt dat de toename overal is begonnen nadat de masten waren opgezet.
- Vijf mensen in één straat in South Woodford in Essex kregen kanker nadat er zestien antennes voor mobiele telefonie waren geplaatst op een flatgebouw op 30 meter afstand.
- Zes mensen in één straat in Thorpe St Andrew in Norfolk kregen kanker nadat er een 40 meter hoge zendmast was geplaatst op enkele honderden meters afstand.
- Na plaatsing van een 5 meter hoge mast in Shooters Hill in Meir Heath stierven er van de 180 mensen die op minder dan 250 meter afstand woonden, maar liefst drie aan hersenbloedingen en kreeg er één kind epilepsie. Dit alles binnen een paar jaar na de plaatsing.
- Twee vrouwen in Tolworth in Surrey, die beiden tussen twee basisstations voor mobiele telefonie woonden, stierven aan een hersenbloeding.
- Een woningbouwproject vlak bij een groep zendmasten in Cookridge in Leeds heeft de hoogste incidentie van kanker van de streek.
- In Crediton in Devon bleek de straling uit een mobiele zendmast door de muren van woningen heen te gaan. In een van de slaapkamers van een huis werd een straling gemeten van 4 V/m, veel lager dan de wettelijk gestelde grens in Engeland. Een driejarig meisje dat haar leven lang met die straling geleefd had, kreeg lymfoblastische leukemie. In diezelfde streek zijn er twee andere gevallen van leukemie geweest en vier gevallen van kanker.
- Van de vijftig mensen die woonden binnen een straal van 500 meter van een basisstation in Wishaw in Warwickshire, kregen er 34 medische klachten: slapeloosheid, huidirritatie, lage bloedceltellingen en in zeven gevallen kanker. Vervolgens hebben de bewoners de mast neergehaald.
- Gainsborough in Lincolnshire heeft tien gevallen van kanker gemeld onder alle bewoners binnen 100 meter van een basisstation.
- In Saintfield in Noord-Ierland kregen twaalf kinderen leukemie en zeven volwassenen kanker. Allemaal woonden ze dichter dan 700 meter bij een basisstation.
- Vlak bij Dunganon in Noord-Ierland staan vijf huizen onder een mast op de Cranlome Hill. Van de mensen die daar woonden kregen er zes kanker, waarvan er drie doodgingen. Ook hier hebben de bewoners vervolgens de mast neergehaald. Er bleken 35 antennes op te zitten.
- In Parijs heeft het mobiele telefoniebedrijf Orange zelf een mast ontmanteld nadat er acht schoolkinderen kanker hadden gekregen. Het bedrijf had de antennes op het dak van de school gezet.
- In Valladolid in Spanje kregen vier kleine kinderen de diagnose kanker op een school met 450 kinderen: zeven maal de nationale incidentie. Dit vond plaats nadat op 50 meter afstand van de school een mobiele zendmast was geplaatst. De plaatselijke arts Luis Martin zei dat er in dat gebied 'in geen 32 jaar een geval van kanker bij een kind was geweest'. (Lees de bron)

Een overzicht van clusters van kanker en andere ernstige ziekten die werden vastgesteld in de buurt van antennes voor mobiele telefonie(-)

- Weer een kankercluster in Groot-Brittanië rond een antennesite die in 1995 opgericht werd. Binnen de zeven jaar na de plaatsing stierven 14 mensen aan kanker en 20 anderen ontwikkelden tumoren. Het gemeten stralingsniveau rond de antennesite ligt meer dan 5.000 keer lager dan de officiële 'veiligheids'normen van het ICNIRP.
- 53 overlijdens ten gevolge van kanker rond een antenne-site. De explosie in het aantal kankergevallen kwam er na de toename van het aantal antennes, doordat er meer telecomoperatoren actief werden
- Veel gevallen van kanker, leukemie, lymfeklierkanker, hersenbloedingen, Alzheimer, hersentumor, etc. en een hele resem aan gezondheidsklachten.
- In een school in Northhampton (UK) wordt hersenkanker vastgesteld bij vier kinderen. Nog een vijfde is er al aan overleden. Dit meldt de Britse krant The Sun. Prof. Mc Kinney van de Universiteit van Leeds spreekt van "een ongewone cluster". Beide scholen zijn omgeven door gsm-zendantennes. (Lees de bron)

Mobiele telefoons extra slecht voor kinderen(-)

... Daardoor kunnen kinderen op korte termijn verschillende problemen krijgen, zoals leerproblemen, slaapstoornis en geheugenverlies.Lange termijn: Daartoe kunnen hersentumoren, depressie en de ziekte van Alzheimer behoren, soms al op de leeftijd van 25 jaar, zo vrezen zij. (Lees de bron)

Pers expliciet over verhoogd risico op hersentumoren bij veel bellende kinderen.(-)

De Britse pers bericht zonder enige terughoudendheid over een vijfvoudig verhoogd risico op hersentumoren bij kinderen die veel mobiel bellen (Lees de bron)

20 wetenschappers: 10 aanbevelingen voor gsm-gebruikers(-)

Twintig gerenommeerde wetenschappers hebben 10 aanbevelingen geformuleerd voor gsm-gebruikers. [...] "Vergelijk het met asbest of sigaretten", zegt initiatiefnemer David Servan-Schreiber, een Franse psychiater verbonden aan de universiteit van Pittsburgh. "Vijftig jaar geleden wisten we ook nog niet hoe schadelijk die waren voor onze gezondheid. Maar als we toen een beetje voorzichtiger waren geweest, waren veel mensen niet aan kanker gestorven." (Lees de bron)

Nieuw rapport: GSM verhoogt risico op hersentumoren.(-)

Een nieuw rapport concludeert duidelijk dat gsm’s het risico op hersentumoren verhogen. Het rapport is het resultaat van een samenwerking tussen de Britse organisatie Powerwatch en verschillende andere werkgroepen actief rond elektromagnetische straling. Tientallen wetenschappers uit 14 verschillende landen ondersteunen de conclusies.Het rapport neemt de beruchte Interphone-studie op de korrel, een grootschalig onderzoek dat duidelijkheid moest scheppen over de risico’s van gsm’en. De resultaten waren echter allesbehalve duidelijk en tussen de betrokken onderzoekers ontstond onenigheid over de interpretatie ervan.De auteurs van het nieuwe rapport ‘Cellphones Cause Brain Tumors’ analyseerden de Interphone-studie en ontdekten verschillende problemen in het ontwerp ervan. Meerbepaald ontdekten ze 11 methodologische gebreken die hebben geleid tot een significante onderschatting van het risico op hersentumoren. (Lees de bron)

Hersenchirurg waarschuwt voor straling gsm's en gadgets(-)

"Het aantal gevallen van hersenkanker stijgt", weet hij nog. "Niet enkel in Australië maar ook in andere landen. Het staat weer in de top tien van meest voorkomende kankers." Een recent nog niet openbaar gemaakt onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie zou aantonen dat er een "significant verhoogd risico" bestaat voor sommige hersentumoren door het langdurig gebruik (tien jaar of langer) van gsm's. (Lees de bron)

Veelvuldig bellen met een mobieltje lijkt het risico op hersentumoren op latere leeftijd te vergroten.(-)

Dat zeggen onderzoekers van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Er is veel kritiek geweest op hun onderzoek, dat duurde van 2000 tot 2004. Zo zou het niet wetenschappelijk verantwoord zijn uitgevoerd en zouden uitkomsten zijn afgezwakt. N. Gaudin van het Internationaal Agentschap voor de Studie van Kanker van de WHO stelt nu echter dat veelvuldig gebruik van mobieltjes de kans op hersentumoren op latere leeftijd inderdaad lijkt te vergroten. Onderzoekster E. Cardis zegt ook dat er aanwijzingen zijn dat straling van GSM`s en draadloze applicaties risico`s oplevert. Eind dit jaar verschijnt het definitieve onderzoeksrapport. (Lees de bron)

Relatie kanker en mobieltjes(-)

...er zijn volgens EWG echter wel studies die de relatie kanker-straling van mobieltjes leggen. ,,Daarin staat dat er een verhoogd risico is op hersen- en mondtumoren bij mensen die de afgelopen tien jaar veel en lang mobiel belden,'' zegt Jane Houlihan, senior vice president of research bij EWG. (Lees de bron)

Kanker bij militairen door radarstraling(-)

Stralingsproblemen bij onze militairen in Uruzgan. Om bermbommen te neutraliseren moeten de militairen gebruik maken van zogenaamde jammers die echter (te) veel straling afgeven en ernstige medische klachten veroorzaken, waaronder zware hoofdpijn. [...] Hetzelfde verhaal werd vanaf eind jaren ’60 tot de jaren ‘90 telkens weer opgevoerd toen honderden kankergevallen bij militairen werden gemeld ten gevolge van radarstraling bij de HAWK-raketten. (Lees de bron)

Zelfmoord en borstkanker kan indirect veroorzaakt zijn door straling(-)

... hierdoor [continue belastende straling] raakt de balans verstoord van één van de belangrijkste antioxidantia in ons lichaam, namelijk melatonine.Hierdoor ontstaan slaapproblemen, zoals niet inslapen of steeds wakker worden. Vooral baby's en kinderen rond de puberteit zijn extra gevoelig op hun melatonine balans. Er is veel onderzoek gedaan en daardoor kwam aan het licht dat deze melatoninespiegel een grote rol speelt bij veel van de recente zelfmoorden. Ook is door onderzoek aangetoond dat er verband bestaat tussen een extreem lage melatoninewaarden en borstkanker. (Lees de bron)

Electromagnestische straling kan oorzaak zijn van borstkanker(-)

Voor Alzheimer echter, de ziekte waarbij het hersenweefsel aangetast wordt (dementie), bestaan wel sterke aanwijzingen dat lange-termijn blootstelling aan magnetische ELF velden een risicofactor is. Hetzelfde geldt voor borstkanker, een ziekte die een overeenkomst heeft met Alzheimer: het hormoon melatonine uit onze pijnappelklier helpt van nature om beide ziekten te voorkomen. Magnetische ELF velden blijken het melatonine-niveau in ons lichaam te verlagen. (Lees de bron)

Electromagnestische straling kan oorzaak zijn van borstkanker(-)

UK: Verband tussen babyfoons en autisme. Een serieuze waarschuwing voor jonge ouders.How Electromagnetically-Induced Cell Leakage May Cause Autism (Lees de bron)

11 onderzoeken, 2 professoren: 30% meer kans op hersentumor bij GSM-gebruik(-)

...Daaruit blijkt dat mensen die hun gsm al langer dan tien jaar gebruiken 30 procent meer risico lopen op een kwaadaardig glioma, een agressieve hersentumor. Die tumor wordt vaak ontdekt aan de kant waar zij hun telefoon tegen het oor houden.Daarnaast lopen gsm-gebruikers 20 procent meer kans op een akoestisch neuroma, een goedaardige tumor op de oorzenuw die kan leiden tot doofheid. (Lees de bron)

Straling oorzaak tumoren, hoofdpijn(-)

Vastgesteld dient te worden dat de bevolking daadwerkelijk getroffen wordt, dat biologische effecten aantoonbaar zijn en dat gezondheidseffecten voldoen aan het plausibiliteitbeginsel. Men dient de vaststaande medische effecten te benadrukken met name het feit dat EMV de melatoninespiegel beïnvloedt, dat melatonine vrije radicalen bestrijdt en teveel vrije radicalen tot DNA breuken leidt en tot beschadiging van het genetisch erfgoed met als gevolg het ontstaan van tumoren.Eveneens dient men aan te voeren dat de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière een aannemelijke oorzaak voor o.a. hoofdpijn en concentratiestoornissen is en dat EMV de energieverzorging van de cellen nadelig beïnvloedt hetgeen zeer plausibel de totale uitputting der slachtoffers kan verklaren. M.a.w. geen bewijs maar plausibiliteit. (Lees de bron)

Engeland: risico op kanker gerelateerd aan mobiele communicatie(-)

...The only exogenous risk factor consistently associated with higher incidence was the penetration rate of mobile/cellular telecommunications subscriptions... (Lees de bron)

Effecten van de straling(-)

Wat onderzoeken zeggen over de effecten van gepulste straling:* Beschadiging van het DNA
* Verstoring van de celcommunicatie
* Beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel
* Verzwakking van het immuunsysteem
* Nadelige invloed op het hormonale systeem
* Verminderde aanmaak van melatonine
* Verhoogd risico op kanker
* Verhoogde kans op onvruchtbaarheid, misvormingen en verstoord verloop van de zwangerschap
* Opening van de bloed - hersen barrière
* EEG veranderingen ook tijdens het slapen

De volgende gezondheidsrisico´s worden in verband gebracht met gepulste straling:
* Klachten m.b.t. het zenuwstelsel: hoofdpijn, slaapstoornissen, concentratieproblemen, uitputting, vermoeidheid, depressie en irritatie
* Vermindering van het leervermogen
* Verstoring van in- en doorslapen
* Gedragsproblemen bij kinderen, zoals hyperactiviteit en agressiviteit, leerstoornissen, groeistoornissen en ontwikkelingsproblemen
* Hartritmestoornissen en hoge bloeddruk
* Oorruis (Tinnitus) en duizeligheid
* Irritaties aan de ogen en problemen met het zicht
* Veranderingen in het bloedbeeld, met name bij kinderen: de rode bloedcellen rijpen niet meer volledig. Hierdoor zijn ze slechts beperkt in staat zuurstof te transporteren. Dit leidt tot symptomen die lijken op bloedarmoede.
* Verstoring de doorbloeding
* Trombosegevaar door het verkleven van de rode bloedlichaampjes in de kleine bloedvaten
* Mogelijke verergering van alle reeds aanwezige ziekten
* Toename van kanker, vooral van hersentumoren (Lees de bron)

Italië: Sensationele uitspraak rechtbank, gezondheidsschade veroorzaakt door mobieltje.(-)

Een rechtbank in Italië heeft op basis van het plausibiliteitsbeginsel voor het eerst een vonnis geveld dat een mobieltje de oorzaak was van gezondheidsschade bij een inwoner van Brescia die 5 jaar lang voor zijn werk vrijwel voortdurend met een dect telefoon en een mobieltje belde. De man, Innocenzo Marcolini, 57 moest voor zijn (goedaardige) hersentumor geopereerd worden wat de kwaliteit van leven ernstig afbreuk deed. Door de ARBO dienst werd hij voor 80% afgekeurd.Dit is de eerste gerechtelijke uitspraak waarin een causaal verband gelegd wordt tussen de arbeidsongeschiktheid en mobiele telefonie. Als getuige-deskundige werden prof. Levis, een expert op het gebied van de gezondheidsaspecten van EMvelden, en de hersenchirurg Joseph Grasso gehoord.Prof. Levis getuigde voor de rechtbank van twee andere vergelijkbare gevallen waarbij de slachtoffers eveneens tumoren ontwikkelden. Ondanks alle optimistische verhalen van de telecomindustrie zijn de gegevens in de wetenschappelijke literatuur zeer alarmerend, aldus prof. Levis, die vermoed dat de huidige hersentumoren veroorzaakt door mobiele telefonie nog maar het topje van de ijsberg zijn van hetgeen de komende jaren, vooral bij de jeugd, naar voren zal komen. (Lees de bron)

UK: Hoogleraar ''Wij zijn als slaapwandelaars op weg naar een kankercatastrofe''.(-)

Mobile phone emissions have been shown to increase the risk of THREE types of cancer in some studies – yet ministers are doing nothing to change weak official guidelines on how much they should be used. (Lees de bron)

UK: Kankerclusters in de omgeving van zendmasten voor mobiele telefonie en antennetilt.(-)

Dr John Walker, die de studie uitvoerde in Devon, Lincolnshire, Staffordshire and the West Midlands is overtuigd van het mogelijk verband met de richting waarin en de hoek (tilt van de antenne) waaronder de antenne straalt.Onwaarschijnlijk? Bekijkt u dan vooral de waarschuwingen op de Duitstalige video uit 2006 (9 minuten). Een fascinerend interview met Prof. Dr. Lebrecht von Klitzing.De video begint met de publicatie van het inmiddels beroemde Naila onderzoek door de arts Dr. Eger. (Lees de bron)

Motorola-ontwikkelaar sterft door hersentumor(-)

Robert C. Kane werkte 30 jaar als ontwikkelaar bij Motorola. Hij stierf tengevolge van een hersentumor, aan de kant waar hij altijd de prototypes moest houden. (Lees de bron)

Krantenkoppen over de gevaren van mobieltjes:(-)

"Warning: Your Cell Phone May Be Hazardous to Your Health":Consider, for instance, the following headlines that have appeared in highly reputable international newspapers and journals over the past few years. From summer 2006, in the Hamburg Morgenpost: are we telephoning ourselves to death? That fall, in the Danish journal Dagens Medicin: mobile phones affect the brain's metabolism. December 2007, from Agence France-Presse: israeli study says regular mobile use increases tumour risk. January 2008, in London's Independent: mobile phone radiation wrecks your sleep. September 2008, in Australia's The Age: scientists warn of mobile phone cancer risk. (Lees de bron)

Nieuw Engelstalig boek over de bedrieglijke voorstelling van zaken m.b.t. mobiele telefonie.(-)

Carleigh Cooper has been researching the effects of non-ionizing radiofrequency microwave radiation long before her late husband was diagnosed with toxic encephalopathy, brain damage due to carcinogenic exposure. Steve, who opted out of his wretched life at 48, spent 16 years building power microwave amplifiers for the base stations of cell towers. The doctor's prognosis was brain tumor or brain cancer, yet there were so many other symptoms she thought were unrelated to his exposure. She was wrong. (Lees de bron)

Elektrificatie oorzaak van welvaartsziekten (kanker, diabetes en depressie)(-)

Een onderzoek van Milham uit 2009 toont aan dat de elektrificatie van de USA de oorzaak is van een aantal welvaartsziekten, zoals hart en vaatziekten, kanker, diabetes en depressie die tot zelfmoord leidt. Milham is een bekende en onderscheiden epidemioloog (Ramazzini Award) die er in 1997 al op wees dat werknemers die met elektriciteit werkten een hoger sterftecijfer hadden van sommige soorten kanker.In zijn recente onderzoek geeft hij verbanden aan tussen de graad van elektrificatie in de VS en de toename van deze ziekten.Milham haalt ook het onderzoek in de Californische school aan dat het grote aantal kankergevallen onder de leraren van een school niet door de EM velden zelf, maar door de zogenaamde vuile stroom komt (Nieuwsbrief 23. Opmerkelijke cluster van kankergevallen). Die vuile stroom wordt o.a. veroorzaakt door: spaarlampen, halogeenlampen, draadloze routers en dimschakelaars. (Lees de bron)

Groot Telecombedrijf erkende reeds in 2003 het gevaar van draadloze communicatie.(-)

Een persmededeling over een patentaanvraag die door het Telecombedrijf Swisscom AG reeds in 2003 is ingediend, waarin Swisscom erkent dat straling van draadloze lokale netwerken kankerverwekkend is. Wireless Industry's Patented System to Reduce Cancer Risk from Wireless Local Networks Never Adopted (Lees de bron)

4G in de auto, gevaar voor straling(-)

...Maar onderzoeksleider dokter George Carlo kwam tot het verrassend besluit dat er een duidelijk causaal verband is tussen gsm-straling en sommige kankers, meestal hersenkankers met tumoren op de plaats waar men gewoonlijk de antenne van zijn gsm-toestel had gehouden.
Toen dokter Carlo aan zijn opdrachtgevers meedeelde dat de bevolking moest ingelicht worden, werd hij ontslagen en werd zijn studie in het archief weggestoken.
De Europese studie ‘Reflex’heeft aangetoond dat gsm-straling DNA-breuken kan veroorzaken, ook reeds bij veldsterktes die ruim onder de grenswaarde liggen. Reflex was een groot epidemiologisch onderzoek, met dierproeven, dat 43 maanden duurde, van februari 2000 tot augustus 2003.
In Louvain-la-Neuve toonde een zes jaar durend onderzoek aan dat de mortaliteit sterk verhoogt bij ratten die bestraald worden met microgolven.
Aan de universiteit Blaise Pascal van Clermont-Ferrand ontdekte een onderzoeksteam dat een gsm-bestraling van tomaten stressmoleculen genereert in de cellen. Het onderzoek was voor de industrie zeer hinderlijk: het bewees dat gsm-straling een pathologisch proces veroorzaakt zowel bij planten als bij dieren. De overheid maakte een einde aan het onderzoek en sloot het onderzoekscentrum.
Een Duits onderzoek onder leiding van professor Adlkofer kwam in 2007 tot de conclusie dat UMTS veel gevaarlijker is dan de klassieke gsm-straling. Er treden al DNA-breuken op bij tienmaal lagere waarden.
Bij de invoering van UMTS heeft het Nederlandse parlement een onderzoek gevraagd naar de gevolgen voor de gezondheid. TNO, de stichting Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, voerde dit uit en publiceerde in 2003 het resultaat: 3G wordt door de proefpersonen negatief ervaren, ook door mensen die zeiden nooit last te hebben gehad van de klassieke gsm-straling.
De overheid stopte 3G niet, maar liet, mede met financiering van telecombedrijven, het TNO-onderzoek in Zwitserland in mei 2007 'overdoen'. In het Zwitsers onderzoek hebben tientallen proefpersonen afgehaakt. Ze werden bestraald met sterktes tot 10 volt per meter en verlieten ziek de test.
De onderzoekers beslisten geen rekening te houden met wie zich verwijderde en maakten slechts dossiers op voor 44 van de 117 proefpersonen. Alsof niemand ziek geworden was of last van straling had gekregen, zeiden de onderzoekers. dat UMTS ongevaarlijk was. Een volledig rapport is er nooit gekomen…
De internationale groep wetenschappers heeft op basis van meer dan 1.500 ernstige onderzoeken en publicaties gewezen op het erg toxische karakter van gsm-straling. De groep verzoekt de politieke overheden de grenswaarden zeer sterk te verlagen. Het Europees Milieu Agentschap waarschuwt voor een grote gezondheidsramp indien de normen niet drastisch aangepast worden. (Lees de bron)

Wat vertel ik mijn werknemer over neurologische effecten van draadloze technologie(-)

1) Volwassenen die 10 jaar en langer mobiel bellen hebben twee maal zoveel (200%) risico op kwaadaardige hersentumoren. Ieder internationaal gepubliceerd onderzoek dat een periode van 10 jaar en langer omvat toont een toegenomen risico op tumoren. De risico’s zijn nog hoger bij eenzijdig gebruik, aan één oor. Onderzoeken, die dit risico ontkennen, kijken naar een kortere periode, zodat geen problemen te verwachten zijn.
2) De risico’s ontstaan bij slechts 460 uur totaal (Franse studie) maar je loopt echt een verhoogd risico met meer dan 2000 uur totaal (Hardell et all, multiple studies 2004-2009). Hoeveel uur heeft u in totaal mobiel gebeld?
3) De levensduur van personen met een dergelijke tumor is 403 dagen na de diagnose (Ted Kennedy). Hardell schrijft dat ze zo snel overlijden dat hij ze niet kan interviewen en dat daardoor deze risicocijfers nog afgezwakt worden.
4) Voor akoestische tumoren geldt een 30% toename van het risico bij meer dan 10 jaar gebruik en 240% bij eenzijdig gebruik.
5) Alle recente onderzoeken naar hersentumoren en mobiel gebruik tonen een verhoogd risico aan. Dit geldt tevens als sommige onderzoeken een kortere periode beslaan en de gebruikers van meer dan 1 uur per week worden meegenomen. Die laatsten worden beschouwd als niet blootgesteld en zij zwakken het risico af. Maar zelfs met hen erbij in de meta-analyse blijft het verhoogde risico bestaan.
6) Kinderen die mobiel bellen hebben 500 % meer kans op een kwaadaardige hersen- tumor op het moment dat ze de leeftijd van 20 tot 29 jaar bereiken.
7) Gebruik van de mobiel door zwangere vrouwen heeft geleid tot veranderde hersen ontwikkeling, die tot uiting komt in serieuze gedragsproblemen bij kinderen in de schoolleeftijd (Divan et al, 2008).
8) Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid van volwassenen en hun functioneren in de maatschappij, als jaren blootstelling van de jongeren aan laag en hoogfrequente straling, een verminderde denkcapaciteit, beoordeling, geheugen, leercapaciteit en controle over het gedrag tot gevolg hebben. Mobieltjes, DECT telefoons en PDA’s
9) Mobiels en draadloze telefoons vermeerderen het risico op hersentumoren en akoestische tumoren. De meeste draadloze telefoons geven evenveel elektromagnetische velden als mobiels.
10) Hersentumoren door draadloze telefoons komen 220 % vaker voor (bij gebruik aan beide oren en 470% hoger bij gebruik aan een oor.
11) Akoestische tumoren komen 310% vaker voor wanneer de draadloze telefoon aan een oor wordt gebruikt. Het effect van de operatie betekent vaak gehoorverlies, verlamming in het gezicht en/of permanente duizeligheid en evenwichtsverlies (Lees de bron)

Brazilie: kanker nabij zendmasten(-)

Op 100 meter van de dichtsbijzijnde mast 3.569 doden
Op 200 meter 1.408 doden
Op 300 meter 973 doden
Op 400 meter 482 doden
Op 500 meter 292 doden
Boven 1000 meter 147 doden (Lees de bron)

Israel: Wetenschappers vinden een verband tussen schildklierkanker en mobiel bellen(-)

De relatie tussen mobiel bellen en de toename van het aantal patiënten met hersenkanker en kanker aan de gehoorzenuw was reeds gelegd. Israelische onderzoeker hebben nu een verband gevonden tussen mobiel bellen en de toename van het aantal patienten met schildklierkanker. (Lees de bron)

Straling, kanker en VLF(-)

Dr. Mercola bericht dat 20 jaar geleden 1 op de 3300 kinderen leed aan autisme. Dat is momenteel 1 op de 100, terwijl 1 op 9 lijdt aan astma en 1 op 6 leerproblemen heeft. Dat is geen kanker, maar nu ook niet echt onschuldig. (Lees de bron)

Straling, kanker en VLF (very low frequency)(-)

In Nederland en België is het zo, dat (mijn) metingen hebben vastgesteld, dat de in woningen binnenkomende hoogfrequente straling van zendmasten zeer gering is. Te gering om kanker te kunnen veroorzaken.
Iets anders is het met mobieltjes, DECT telefoons en draadloze modems of WiFi sticks op laptops. Die vertonen veel meer straling dan van zendmasten. Maar ook hier dient men voorzichtig te zijn met dreigen wegens kanker.
Veel mensen hebben een kankervirus in hun lichaam. Dat is daar latent aanwezig en doet in feite niets, het *slaapt* als het ware. Pas wanneer het getriggerd wordt, kan het zich verspreiden en eventueel groeien. En daarvoor moet het immuunsysteem beschadigd zijn.
[...]
Dan kan het kankervirus aan zijn langzame groei beginnen en de vorming van tumoren beginnen.
Elektrosmog werkt dan als een katalysator, die de groei van de kankercellen/tumoren doet versnellen.
Met andere woorden, deze personen zouden pas veel later met kanker geconfronteerd worden, maar door de elektrosmog nu in een veel eerder stadium.
Dat is de reden waarom men rondom zendmasten zoveel kankerclusters aantreft.
Het is niet een oorzaak, maar een gevolg.
En daar wil ik iedereen toch wel op wijzen.
[...]
Spruitjes, boerenkool, onderwijs, erfelijkheid, achterstandswijken, etc. wordt allemaal genoemd, maar een relatie tot elektrosmog ten opzichte van slapeloosheid, moeheid, hoge bloeddruk, leerproblemen, agressie, depressie, maag- en darmklachten, nerveusheid, geheugenproblemen, problemen met de ogen en doofheid, hoofdpijn, etc. worden niet bekeken. (Lees de bron)

Expert waarschuwt voor gezondheidseffecten EM velden zendmasten mobiele telefoni(-)

voor het eerst in de geschiedenis: clusters van leukemie en zelfdoding manifesteren rond zendmasten in Zuid-Afrika. (Lees de bron)

Mobiel bellen doodt op termijn meer mensen dan roken of asbest(-)

Dat vertelt de Australische neurochirurg Khurana aan 'The independent'. Volgens de neurochirurg is in de tien jaar dat het aantal gsm's explosief is gestegen, het aantal hersentumoren alleen maar toegenomen. (Lees de bron)

Eindelijk erkend: mobiele telefoon kan kanker veroorzaken(-)

In de meest recente richtlijnen van de FCC is een grote verschuiving te zien. Voor het eerst wordt namelijk erkend dat het gebruik van mobiele telefoons gevaren voor de gezondheid kan opleveren. (Lees de bron)

Veel artikelen en video's over de risico's van electrostress(-)

O.a. "Cell phone causes brain cancer proved by research study" (Lees de bron)

15 jaar intensief bellen geeft speekselklierkanker(-)

Vijftien jaar lang hing Mireille Van Hoornweder (61) beroepshalve van 's ochtends tot 's avonds aan haar gsm. 'Soms kreeg ik tijdens het bellen pijnlijke steken en moest ik het toestel aan mijn andere oor houden.' Begin oktober kreeg Mireille te horen dat ze aan de kant van haar 'telefoonoor' speekselklierkanker heeft. 'Ik heb die gsm meteen gebannen.' (Lees de bron)

Risico op tumor verdubbeld(-)

Een Zweedse studie toont aan dat het risico op een kwaadaardige tumor na tien jaar verdubbeld is aan de kant van het lichaam waar men de telefoon houdt. Het Amerikaanse BioIniatitive rapport voegt daar aan toe dat er ook een aanzienlijk verhoogd risico is op kinderleukemie en op neurologische problemen (waaronder Alzheimer). (Lees de bron)

Wifi-borstkanker voor echte kerels: Wi-Fi-jammers Uruzgan en kankerexplosie bij militairen(-)

In Uruzgan blijkt straling "onder de norm" nog gevaarlijker dan de Taliban. Lees hoe militairen tumoren en hoofdpijn krijgen en zie daar zowaar de frequentie van Wi-Fi van 2,5 GHz in de beklaagdenbank. (Lees de bron)

Wifi: Levensgevaarlijke melatoninedalingen binnen 2 maanden: superbasis voor borstkanker, prostaat-kanker en zelfmoord zonder psychische oorzaak(-)

Lees hoe snel straling gezonde mensen kan slopen en waarom studenten wegens Wi-Fi in de collegezalen hun studie moesten stopppen. (Lees de bron)

Onderwijzers: verwijder Wi-Fi netwerken van scholen om te voorkomen dat kinderen kanker krijgen.(-)

Na een megaprotest van 35.000 leden van de Britse onderwijzersvakbond tegen Wi-Fi in scholen in 2007 volgt in april 2009 een nieuw protest uit grote bezorgdheid voor onder meer de risico’s voor kinderen op onvruchtbaarheid en kanker. (Lees de bron)

Zweden: Nieuwe studie van Hardell bevestigt het verband tussen mobieltje en kwaadaardige tumoren(-)

This investigation confirmed our previous results of an association between mobile phone use and malignant brain tumors. (Lees de bron)

Oproep voor stralingsvrije treincoupées(-)

De NS heeft haar plan opgevat om WIFI / draadloos internet in haar treinen te gaan invoeren. Laat een tegengeluid horen.
...
Wi-Fi rukt ook op in de trein en moet dan als extreem gevaarlijk worden beschouwd omdat een enkel mobieltje al veel te veel straling in een coupé geeft. Dit heeft te maken met het ‘kooi-van-Faraday-effect’ en de wisselende afstand tot basisstations waardoor straling onverantwoord hoog oploopt, ook voor reizigers die bewust niet willen ‘meestralen’ en voor meereizende babies en kinderen. Niet alleen langdurige blootstelling, maar ook korte blootstelling aan hoge doseringen straling kan DNA-schade veroorzaken en daarmee het begin van kanker triggeren. Dit kan in één enkele treinrit plaatsvinden. (Lees de bron)

Meer kans op autisme door vaccinatie(-)

“Na blootstelling aan Thimerosal van baby’s jonger dan 3 maanden, constateerden wij een toegenomen risico van ‘neurologische ontwikkelingsstoornissen’. Het verklaart mogelijk de explosieve toename van autisme, ADHD, kanker, auto-immuunziekten, gedragsstoornissen en ontwikkelingstoornissen, zeker omdat de relatie tussen autisme en ADHD en kwik al vaker is gelegd. Het lijkt helaas zo te zijn dat hoe meer je leert over de gevolgen van vaccinaties, hoe meer je leert over alle ziekten die kunnen optreden.”
“Het onderzoek toonde haarfijn aan dat blootstelling aan meer dan 62 microgram Thimerosal (kwik) in de eerste drie maanden van een mensenleven, het risico verdubbelt dat een kind autistisch wordt.” (Lees de bron)

Relatie tussen gebruik van mobieltjes en hypofyse kanker(-)

USA: Cell Phone Use, Acoustic Neuroma and Cancer of the Pituitary Gland (Lees de bron)

Australië: Advies aan vrouwen met borstkanker om geen mobieltje meer te gebruiken.(-)

Laboratory studies on animals suggest that where cancer exists, radio waves may accelerate its growth. (Lees de bron)

Brazilie: 7000 kanker slachtoffers door zendmasten(-)

New study links over 7,000 cancer deaths to cell phone tower radiation exposuresOver 80 percent of those who succumbed to certain types of cancer resided approximately a third of a mile away from one of the hundreds of cell phone antennae that populate the city. (Lees de bron)

Zweden: Verband tussen hersentumoren en draadloze telefonie(-)

De associatie tussen glioom, draadloze telefoons, erfelijkheid en ioniserende straling. (Lees de bron)

Hersentumoren is de belangrijkste oorzaak van overlijden door kanker bij jonge mensen(-)

Australië: Schokkende statistische cijfers over hersentumoren, vooral onder jongeren. (Lees de bron)

Denemarken: Verdubbeling kwaadaardige hersentumoren bij mannen in de afgelopen 10 jaar.(-)

Both the Interphone study and the group led by Sweden's Lennart Hardell have reported that long-term cell phone use is associated with higher rates of glioma. (Glioblastoma is a type of glioma.) (Lees de bron)

Hongkong: GSM-antenne verwijderd vanwege risico op kanker(-)

Mobile phone antennae removed from university over cancer risk fears (Lees de bron)

USA: Hersenkanker door mobiele telefonie(-)

Een korte educatieve film over één van de gevaren van mobiele telefonie (Lees de bron)

Kinderen gevoeliger voor WiFi(-)

Kinderen absorberen een grotere hoeveelheid microgolfstraling dan volwassenen; Microgolfstraling is een klasse 2B (mogelijk) kankerverwekkend zoals roet, DDT, lood, nikkel, styreen, diesel en benzine. Het lijkt duidelijk dat we geen kinderen aan deze zaken moeten blootstellen, dus waarom zouden we kinderen blootstellen aan microgolfstraling? Foetussen zijn nog kwetsbaarder dan kinderen. Daarom moeten zwangere vrouwen hun foetus niet blootsellen aan microgolfstraling. Volwassen meisjes en vrouwen moeten hun mobiele telefoons niet in hun bh plaatsen. Handleidingen van mobieltjes waarschuwen duidelijk dat er een overbelastingsprobleem bestaat. Draadloze apparaten zijn radiozenders, geen speelgoed. (Lees de bron)

Italiaanse rechter oordeelt dat mobiele telefoon hersentumor veroorzaakte(-)

Met de uitspraak is de 57-jarige Roberto Romeo in het gelijk gesteld. Hij beweerde dat zijn goedaardige hersentumor werd veroorzaakt door verplicht telefoongebruik op het werk. Hij belde 15 jaar lang drie tot vier uur per werkdag (Lees de bron)vele documenten op www.stopumts.nl over kanker (via Google)


Google: straling

Google News: straling

Google: straling+kanker

Google News: straling+kanker


3 veelgestelde vragen:
De waarde van straling blijft toch onder de norm?
De overheid zal ons toch wel beschermen?
Er is toch geen wetenschappelijk bewijs?

Tip: Bekijk de stralingsnormen en -waarden
Home | Aanleiding | Metingen | Wat te doen?