Veelgestelde vragen over straling

1) De waarde van straling blijft toch onder de norm?

En wie bepaalt dan de norm?
Het Ministerie van Economische Zaken laat zich leiden door de Gezondheidsraad.
a) De Nederlandse gezondheidsraad (en de WHO) neemt klakkeloos de ICNIRP normen over. Het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) heeft daarbij een doorslaggevende rol gespeeld. En wie maken de dienst uit bij de IEEE? Vertegenwoordigers van Defensie (US Army /Navy), Motorola, Alcatel/Lucent, Ericson, Siemens, Nokia. Bron: zie de documentaire.

b) De norm is gebaseerd op de thermische effecten (het opwarmen van een zak water: korte termijn effect). Er zijn vele onderzoeken die aantonen dat er ook a-thermische effecten zijn, zeker op langere termijn.

c) "Defensie wilde jaren geleden al kunnen experimenteren met microgolfstraling, vandaar dat de norm fake is (alleen thermische effecten). De norm is op politieke en financieële gronden vastgesteld, en niet op wetenschappelijke gronden. Wetenschappers die dit aan de kaak wilden stellen werden gechanteerd, beurzen ontnomen, uit het circuit gehaald." (Bron op 13:30)

d) Deskundigen in die Gezondheidsraad hebben nauwe banden met de telecomindustrie (Bron)

e) Op veel plaatsen over de hele wereld zijn clusters van kanker gemeld rondom zendmasten, ondanks het feit dat de (individuele) straling van één zendmast onder de zogenaamde 'norm' blijft. (Bronnen). In Duitsland is met 7 artsen een dubbelblind onderzoek gedaan. Er bleek een statistisch zeer significante relatie te bestaan tussen de afstand tot de zender en symptomen als slaapproblemen, depressies, infecties, huidproblemen, hartproblemen en gewrichtsklachten. (Bron)

2) De overheid zal ons toch wel beschermen?

a) Het gekke is dat andere overheden wel strengere normen hanteren: In Nieuw-Zeeland en Salzburg, maar ook in Frankrijk, Luxemburg, België en delen van Spanje worden veel strengere normen gehanteerd dan in Nederland (Bron (PDF)). In Frankrijk heeft een rechter het gebruik van mobieltjes en draadloos netwerk in scholen verboden. In Duitsland raadt de overheid het gebruikt van Wifi (draadloos internet) af. Waarom doet onze overheid dat niet? Het gaat toch om dezelfde straling?

b) "Oud-directeur van KPN geeft toe in Zembla: toen de providers de opdracht kregen voor de uitrol van een landelijk dekkend netwerk, moest de overheid er voor zorgen dat de providers geen last hebben van vervelende burgers." Vandaar dat de overheidsinstellingen aangeven dat alles veilig is. (Bron vanaf 13:30) Daarom worden de ervaringen en deskundigheid van 3 maatschappelijke organisaties op het gebied van gezondheidseffecten genegeerd bij het overheidsorgaan 'Kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid'. Het doel van het Kennisplatform is niet het geven van objectieve voorlichting, maar het onderdrukken van klachten uit de bevolking om daarmee de belangen van producenten (telecomproviders) te behartigen. (Bron).

c) De rol van de overheid en de pers: "De grote internationale persbureaus (o.a. Reuters) zijn in handen van een financieel adviseur voor 30 telecombedrijven. De informatie die in de media komt wordt gesorteerd.
Er is al 80 jaar bewijs dat het slecht is (Zie ook de volgende vraag hieronder), maar er een even keihard desinformatiebeleid van de overheid, dat is structureel, systematisch gedaan. In 2000 heeft de overheid contact gehad met de grote media: sensureer vooraf informatie hierover. De overheid en de gezondheidsraad hebben enorme financiële belangen bij het onder de pet houden van objectieve informatie. Vanuit de overheid en de media wordt dit tegengewerkt." (Bron op 13:30 en 23:00)
De overheid heeft miljarden aan inkomsten door de veiling van GSM/UMTS frequenties. En de gezondheidsraad (de raadgever van de overheid) heeft banden met de telecomindustrie.

d) Zie het antwoord bij 1d: De overheid kan niet meer terug.

e) Hoe lang duurde het ook al weer voordat de overheid ingreep voor de gevolgen van bijv. asbest, roken, kwik-amalgaam-vullingen, softenon?
3 conclusies: We kunnen de overheid, de industrie en ook de Gezondheidsraad niet vertrouwen als het om onze gezondheid gaat! (Bron)

f) Een andere overheid: Het hoogste Europese milieuagentschap (European Environment Agency) vergelijkt het blootstellen van kinderen aan wifi met het blootstellen van kinderen aan asbest, lood-benzine en nicotine.

g) Vaccinaties. De Poolse minister van volksgezondheid acht vaccins te gevaarlijk: op 20 punten in strijd met de grondwet! In Duitsland krijgen politici andere vaccins (met andere ingredienten). In Nederland 2 keer prikken, en in andere landen 1 keer. Het vaccin bevat 'Thimerosal': In Rusland is het middel al twintig jaar verboden. Alle Scandinavische landen, Oostenrijk, Japan en Groot-Brittanië hebben de stof verboden. Waarom deze verschillen per land? Veel artsen en verpleegkundigen laten zich niet inenten. Alsof de kok niet uit z'n eigen keuken eet. Waarom dwingt de overheid dat toch af? Meer over de keerzijde van vaccinaties en de rol van de overheid. Ook reacties van verontruste moeders.

3) Er is toch geen wetenschappelijk bewijs?

a) Het is maar wat en hoe je meet. De telecomindustrie en de overheid meten zodanig dat het antwoord "gunstig" is voor hen. Andere partijen meten anders, en dan is de uitkomst ook anders. Zelfs een producent van Wifi apparatuur erkent dat Wifi-straling kankerverwekkend is en DNA-schade geeft. Een duidelijk uitleg van deze "wetenschappelijke onderzoeken" lees je in deze wetenschapsfolder (PDF).

b) Een nog niet gepubliceerde analyse van alle onafhankelijke onderzoeksgegevens leidt maar tot één conclusie: mobiele telefoons kunnen kanker veroorzaken. Dit nieuwe onderzoek, in combinatie met de INTERPHONE studie (een miljoenenproject dat onderzoek in 13 landen omvat) laat een ‘omslagpunt’ zien – een stralingsopbouw die vanaf een bepaalde dosis zeer schadelijk wordt. Volgens één onderzoek zou na tien jaar normaal gsm-gebruik de kans op hersenkanker met 280 procent kunnen toenemen; bedenk daarbij dat het risico al bij zeer kleine doses begint. Per honderd uur gebruik stijgt het risico met 5 procent. En dit geldt niet alleen voor mobiele telefoons maar voor alle draadloze telefoons – en wie heeft die tegenwoordig niet in huis? (Bron)

c) Wereldgezondheidsorganisatie WHO was tot nu toe niet zo snel kritisch tegen straling, maar stelt nu: mensen die langer dan tien jaar veel met hun mobieltje bellen hebben een grotere kans hebben op het krijgen van een hersentumor. Bron: Daily Telegraph.

d) De overheid en de telecomindustrie gebruiken het zg. 'Zwiterse onderzoek' om aan te tonen dat er geen schadelijke effecten zouden zijn. Er zijn 3 dingen mis met dit onderzoek (Bron):
1) De lange termijn effecten worden getest door iemand 3 kwartier (=korte termijn) te bestralen.
2) Er waren zelfs korte termijneffecten: De bestraalde mensen hadden meer moeite met de tests, maar dat is statistisch weggemoffeld.
3) Het onderzoek bestaat niet, want niemand kan het laten zien.

e) Er is wel degelijk bewijs voor biologische effecten: effect op het centraal zenuwstelsel, neuronale activiteit, EEG (hersenfrequenties), cerebrale bloeddoorstroming, werking van de hersenen en het cognitieve functioneren. Hormoonontregelingen, immuniteitsontregelingen, DNA-breuken en bloedklonteren. (Bron)

f) Er zijn wel degelijke vele onderzoeken, zie deze enorme lijst. Maar de overheid/wetenschap wenst dit geluid niet te horen (Wetenschappers die de stralingseffecten wilden melden werden gechanteerd, beurzen ontnomen, uit het circuit gehaald, zie 1d). De Telecomindustrie ontslaat zijn onderzoeker na ongewenste onderzoeksresultaten. Een Amerikaanse neurowetenschapper constateert steeds meer hersentumoren (steeds vaker aan de kant waar de telefoon gehouden wordt): "De telecomindustrie brengt de onderzoeken in diskrediet die aantonen dat er een risico zit aan mobieltjes" (Bron) Dat gebeurt niet alleen op het gebied van de straling, ook bij de klimaatproblemen: Professor doctor Salomon Kroonenberg (emeritus hoogleraar geologie te Delft, een klimaatrelativist): In de uitzending van Nova van 5-2-2010 op 13:34: "De top van het IPCC heeft geprobeerd critici te dwarsbomen die onwelgevallige theoriën wilden publiceren". Op 15:26: "Als we ons baseren op de gepubliceerde literatuur, komen we verkeerd uit. Omdat er juist zoveel moeite is gedaan in het verleden om kritische stemmen te dwarsbomen om te publiceren. Daarom kan je niet alleen daarop [op de gepubliceerde literatuur] vertrouwen. In de basis van het wetenschappelijke proces is het al foutgegaan." Nu pas blijkt dat de aarde niet meer opwarmt sinds 1995.

g) Er zijn veel onderzoeken met gezonde mensen. En die hebben geen klachten. Ongeveer 10-25% van de mensen hebben last van de straling. Maar die worden buiten de onderzoeken gehouden. Quote:
  "Normale mensen zijn diegenen, welke nog een redelijk functionerend immuunsysteem hebben, en waarbij een kritische drempel nog niet bereikt is. Dat bereiken van die drempel kan nog geruime tijd duren. Deze groep mensen, ca 75 % van de bevolking heeft nog nergens last van en zal dat ook binnenkort niet krijgen. Deze groep reageert ook niet op normale exposities van elektrosmog. Onderzoek bij deze personen is daarom zinloos, wil men iets over de schadelijke invloed van EMV vinden.
De andere 25 % van de bevolking heeft een beschadigd immuunsysteem (waarvoor een lange rij andere oorzaken kunnen zijn) en daar is de kritische drempel overschreden. Wanneer deze langdurig aan hoogfrequente straling wordt blootgesteld tussen 200 en 2.000 uW/m2, kunnen deze personen elektrosensitief worden. En wanneer ze elektrosensitief geworden zijn, kunnen zij al lichamelijk gaan reageren bij minder dan 1 uW/m2; sommigen bij nog veel minder. Ik heb de afgelopen 10 jaar veel elektrosensitieven ontmoet, maar nog geen enkele gevonden waarbij het immuunsysteem nog intact was. " Bron: www.milieuziektes.nl

h) Er is ook een Europese wet die stelt "Voorzorg is beter dan nazorg" (Artikel 174 lid 2 EG). Ook al mocht je niet overtuigd zijn van bewijzen: Andere landen hanteren de voorzorg als argument om straling te beperken. Gezien de zorgen van vele artsen, professoren, medici, onderzoekers uit vele landen (zie deze enorme lijst), is het op z'n minst raadzaam om voorzichtig te zijn. Deze mensen zijn toch niet gek?

i) Een aantal Nederlandse huisartsen roept op tot maatregelen, zie het RTL-nieuws. "Gebruik geen draadloos netwerk en DECT-telefoon". Deze mensen zijn toch niet gek?

j) Er zijn mensen die er vreselijk last van hebben (bron, bron, maar vooral deze ) Voor hen is hun gezondheid het grootste bewijs. Zij weten het zeker en hebben geen onderzoek nodig. Moeten we wachten tot we allemaal ziek zijn?
Ondertussen houdt het rijk de burgers en gemeenten klein zodat tegenwerking niet lukt (Bron) en worden noodkreten door de GGD ontkend. Bron. Zie ook 2f.

k) In Zweden en Frankrijk zijn er stralingsvrije dorpen. De mensen die hier gaan wonen verhuizen toch niet voor de lol?

l) Verzekeringsmaatschappijen verzekeren schade door straling niet (meer), en KPN verkoopt alvast zijn zendmasten aan een nieuwe BV (i.v.m. toekomstige schadeclaims?). Een teken aan de wand?
Zie de stralingswaarden van apparatuur en stralingsnormen in dit PDF-document.

Lees de vele artikelen en oordeel zelf.
Zie www.stopumts.nl voor actuele informatie over straling.
Wat te doen?"Unthinking respect for authority is the greatest enemy of truth." (Albert Einstein)

"Ware domheid heerst daar waar iedereen alles vanzelfsprekend vindt" (Herman van Veen)

"Het enige wat nodig is om het kwade te laten zegevieren is dat goede mensen niets doen." (Edmund Burke)


Tip: Download deze pagina als PDF-document

Home